Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Kan DF's mørke parallelsamfund integreres?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

"Det, der gør det så forbistret vanskeligt at tale om revselsesret i dag, er, at vi er blevet oversvømmet af en kultur, for hvilken vold - mandens hellige ret til at banke sin kone og børn gule og blå - er naturligt." (Politiken, 13.11.2005). Sådan udtalte Søren Krarup sig for få år siden, da han skulle begrunde, hvorfor det ikke var realistisk at genindføre revselsesretten, som han er stor tilhænger af.

Skal man tro en ny meningsundersøgelse, ville det i modsætning hertil have været langt mere i overensstemmelse med virkeligheden, hvis han havde udtalt: "Det, der gør det så forbistret vanskeligt at tale om revselsesret i dag, er, at vi er blevet oversvømmet af en vælgerskare i Dansk Folkeparti, for hvilken vold - mandens hellige ret til at banke sin kone og børn gule og blå - er naturligt." (Politiken, 13.11.2005).

Inden vi vender tilbage til denne undersøgelse, er det på sin plads kort at erindre om Dansk Folkepartis omskiftelige forhold til rimeligheden af at lade forældre straffe deres børn fysisk.

Da Folketinget i 1997 vedtog at afskaffe revselsesretten, protesterede Pia Kjærsgaard voldsomt i en grundlovstale: "En uhyrlig socialistisk lov, som vel at mærke blev lusket igennem og vedtaget uden nogen former for offentlig debat. Og altsammen startet ved et par løselige strøtanker fra justitsministeren i slutningen af februar. Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at opgive kravet om, at børns opdragelse naturligvis er forældrenes ansvar - ikke statens. Og så snart, vi får bare et minimum af politisk indflydelse i Folketinget, vil sagen blive rejst igen."

Revselsretten er imidlertid ikke blevet genindført, skønt Dansk Folkeparti har fået betydeligt mere end "et minimum af politisk indflydelse i Folketinget", tværtimod har partilederen siden ændret holdning 180 grader og accepteret denne "uhyrlige socialistiske lov".

Begrundelsen fra Søren Krarup har tidligere været den, at revselseretten desværre ville blive misbrugt, fordi muslimer bare ville banke løs - som det fremgår af det citat, vi indledte med. Ikke desto mindre har Krarup også fastholdt, at "en ørefigen og en endefuld er en del af et helt almindeligt opdragelsesmønster" (B.T., 6.11.2008).

Dér blev han imidlertid sat eftertrykkeligt på plads af sin partileder. I en pressemeddelelse samme dag skrev hun: "Jeg vil gerne understrege, at Dansk Folkepartis linje i forhold til revselsesretten er krystalklar, og at Søren Krarup burde være klar over, at Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder ønsker revselsesretten genindført i Danmark. Det har jeg også tydeligt understreget over for ham."

Hun afviste dermed sin egen position fra 1997 og fastslog elleve år senere: "Jeg tror faktisk, at et forsøg på at genindføre revselsesretten vil have samme betingelser som at opføre et atomkraftværk på Rådhuspladsen." (Ritzau, 7.11.2008).

Imidlertid viser det sig nu, at Krarup er på linje med et meget stort mindretal i partiet, hvad angår accepten af lussinger og smæk i den bare numse. Ifølge en undersøgelse fra analyseinstituttet Capacent svarer 42 (toogfyrre) procent af Dansk Folkepartis vælgere, at det er acceptabelt at bruge "revselsesret (lussing/endefuld) i opdragelsen" (jf. Politiken, 17.5.2009).

Til sammenligning er det 13 procent i den danske befolkning som helhed, der er enig heri, og kun 7 procent blandt muslimer i Danmark.

Og det er bestemt ikke det eneste område, hvor vi i DF finder et parallelsamfund af vælgere, hvis værdigrundlag tyder på manglende integration - i modsætning til situationen blandt danske muslimer.

41 (enogfyrre) procent af Dansk Folkepartis vælgerkorps finder således sort arbejde acceptabelt, mens dette kun er tilfældet for 13 procent blandt muslimerne i Danmark; og hvor 23 (treogtyve) procent af Dansk Folkepartis vælgere ønsker dødsstraffen genindført, gælder dette blot for 15 procents vedkommende blandt landets muslimer.

På spørgsmålet om fordelingen af det huslige arbejde er der dog blandt muslimer en andel, som kan måle sig med Dansk Folkeparti. Her er det 9 procent af DF'erne, som finder det acceptabelt, at "kvinder bør passe hjemmet og børnene i stedet for at arbejde", mens det er 10 procent af muslimerne.

Konsulenter fra Capacent analyserer tallene og konkluderer bl.a.: "Målingen tegner altså et billede af Dansk Folkepartis vælgere, der på flere vigtige værdipolitiske områder er mere markante og adskiler sig mere fra den øvrige befolkning end de danske muslimer." (Politiken, 17.5.2009).

Udtrykt med ord, som Dansk Folkeparti selv ville have anvendt, hvis tallene havde været de omvendte for deres egne vælgeres og muslimernes vedkommende, må man altså konstatere, at vi i Dansk Folkeparti finder et patriarkalsk, autoritært og middelalderligt parallelsamfund - så det uundgåelige spørgsmål er vel, om denne gruppe nogen sinde kan integreres i Danmark?

Mon ikke det er nødvendigt med særregler for DF's vælgere? Eksempelvis kunne vi for at stimulere deres oprigtige integration i vores andres værdigrundlag, afskaffe dagpenge og kontanthjælp for deres vedkommende og i stedet lade arbejdsløse DF'ere modtage starthjælp?

Der er jo sikkert en del af dem, som i forvejen er en stor belastning for vores velfærdssamfund.

Man kunne også indføre en dansker-erklæring, som alle medlemmer af Dansk Folkeparti skal underskrive, og hvoraf det fremgår, at man finder det uacceptabelt at give sine børn tørre tæsk og at bedrage det offentlige for milliarder af kroner ved at udføre sort arbejde? For vi skal vel ikke finde os i, at en voldsom stor del af DF-vælgerne ikke vil bidrage til at betale for hospitaler, skoler og veje, sådan som alle vi andre gør via skatten?

Eller måske skulle vi bare erkende, at der er mørke parallelsamfund i Dansk Folkeparti, der er helt umulige at integrere, og i stedet overveje at tilbyde dem en vis økonomisk sum for at forlade vores land, hvis værdier så mange af dem åbenbart ikke bryder sig om?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 17.5.2009