Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

LARS FR. H. SVENDSEN: »Men det er vigtigt at fremhæve, at det var forestillingen om det gode, som i stor udstrækning lå til grund for disse masseudryddelser, forestillinger om det gode, som førte til den største ondskab.«


LARS FR. H. SVENDSEN: »Grupper er farlige, fordi en folkemængde ikke har nogen samvittighed. Samvittigheden er altid den enkeltes samvittighed.«


LARS FR. H. SVENDSEN: »Det er vanskeligt at se mennesket i fjenden, for fjendebilledet står i vejen for menneskebilledet. Man må ikke dræbe et menneske, men det opfattes ofte som berettiget at dræbe en djævelsk fjende. Derfor er det også vigtigt at se mennesket i fjenden.«


LARS FR. H. SVENDSEN: »Dæmoniseringen af hele grupper cementerer modsætninger mellem 'os' og 'dem', og det er (...) blandt andet disse modsætninger, som ligger til grund for forfølgelser af uskyldige.«


LARS FR. H. SVENDSEN: »Det væsentlige spørgsmål er ikke 'Hvad er det onde?', men 'Hvorfor gør vi det onde?' Svaret er, at vi gør det af en række forskellige grunde. Et menneske kan have en række forskellige motiver for at gøre det onde. Men det gør ikke det onde, fordi det er ondt. Denne form for ondskab, den 'dæmoniske' ondskab, bør afvises som en myte. Imidlertid er det den dæmoniske ondskab, som ofte hævdes at repræsentere ondskabens væsen. Det er et problem at betragte den dæmoniske ondskab som det essentielt onde, fordi ondskaben så bliver noget fremmed i forhold til os selv.«


LARS FR. H. SVENDSEN: »Menneskehedens største problem er ikke så meget et overskud af aggression som et underskud af refleksion. Dette underskud fører til, at mennesker accepterer og til og med deltager i de mest vanvittige overgreb på deres medmennesker. Egoismen ligger til grund for langt færre drab og overgreb end den ureflekterede, uegennyttige hengivelse til 'højere' formål. Og ligegyldigheden kræver endnu flere ofre, ikke mindst i forhold til mennesker, som ikke befinder sig i vores umiddelbare nærhed.«

Fra ONDSKABENS FILOSOFI, 2001
Oversat af Joachim Wrang