Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Hal Koch (1904-1963)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

HAL KOCH: »Ligesom det var et af historiens afskyeligste misbrug af kristendommen, når man ville gøre den til en rettroenhedens alen, hvormed man kunne måle alle og skille de gode fra de onde, ganske på samme måde er det misbrug af demokratiet, når man vil gøre dette til en ortodoksi, der ingen afvigelser tåler. Demokrati er ikke noget, der står fast én gang for alle, ikke en hovednøgle, der kan lukke ude og lukke inde. Her findes ingen 'ren lære', der kan gøres til adgangstegn til det pæne selskab.«


HAL KOCH: »Vi har for nylig gennemlevet en periode, hvor vi tvunget af de ydre forhold var så temmelig isoleret fra det øvrige Europa, og hvor vi indadtil overfor tyskernes tryk naturligt kom til at understrege, at det danske var os nok, og hvor vi ofte blev mere nationalt indsnævrede end sundt var.«


HAL KOCH om demokrati: »Dets væsen beror på dette, at man mødes og tales ved, at man gennem samtalen når til en bedre og rimeligere forståelse og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt person eller klasse, men som tager billigt hensyn til helheden.«


HAL KOCH: »Ofte har man - til stor skade for demokratiets anseelse - betragtet selve afstemningen som det væsentlige. Var en ting blot vedtaget ved afstemning, var der ingen tvivl om dens berettigelse. Så var demokratisk set alt i orden. Så let går det imidlertid ikke. Ellers ville der ikke - demokratisk set - være noget at bebrejde nazismen i Tyskland, og der findes adskillige stater, hvor enhver afstemning, hvis den da overhovedet er mulig, ville medføre et rent autoritært styre.«


HAL KOCH om hvorvidt flertallet altid har ret: »For enhver, der tænker sig lidt om, er dette jo en uhyrlighed. Der er ingen tvivl om, at flertallet i Tyskland før krigen ville nægte jøderne eksistensret og fratage dem deres besiddelser. Måske eksisterer et sådant flertal stadig. Om så 99% af hele jordens befolkning er således indstillet, vil antisemitisme i den form ligefuldt vedblive at være både forbryderisk og uforenelig med demokrati.«


HAL KOCH: »I en autoritær stat forstummer oppositionen, når afgørelsen er truffet. I et demokratisk samfund indrømmer man, at alle afgørelser er relative, kun tilnærmelsen til det rette, og derfor hører drøftelsen ikke op.«


HAL KOCH: »Det er og bliver nu engang det fundamentale, at alle mennesker kan spise sig ordentligt mætte, få varme i kakkelovnen og ikke lever under en stadig økonomisk utryghed. Opfyldes disse forudsætninger ikke, vil følgen blive utilfredshed, klassehad og indbyrdes kamp. Det kan ikke være andet.«


HAL KOCH: »Propagandaen er år for år blevet en større fare for demokratiet. Den moderne teknik har udstyret den med magtmidler, som ældre slægtled aldrig har drømt om.«


HAL KOCH: »Massemennesket og massementaliteten, der bestemmes ved propagandaen, er den store politiske fare.«


HAL KOCH: »Hvis retten blot er det, som flertallet kan 'sjakre' sig til enighed om og påtvinge mindretallet, er der jo ingen grund til at tale så stærkt om 'retsbevidsthed' og 'retsstat' og 'retssikkerhed'. Og så er der jo heller ikke grund til at forarges alt for meget over, at det i andre stater i stedet er mindretallet, der påtvinger flertallet sine interesser.«


HAL KOCH: »... hvis flertallet i befolkningen ser sin fordel i økonomisk at underkue et mindretal, kan denne handling aldrig få karakter af ret, selv om den aldrig så meget foregår under parlamentariske former.«


HAL KOCH: »Der har været tendenser til at gøre staten til den store guddom, som alle skulle dyrke, og for hvem alle menneskelige hensyn måtte vige.«


HAL KOCH: »Humanismen er den kostelige erobring, som grækerne vandt og gav videre til Europa.«

Fra HVAD ER DEMOKRATI? 1945
Citeret efter næsten uændret udgave fra 1960