Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Terrorismens danmarkshistorie

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Nogle unge muslimer, der har bopæl i Odense-bydelen Vollsmose, er blevet anholdt for at planlægge terror i Danmark. Uden at ville gå Dansk Folkeparti og Peter Skaarup i bedene og drage konklusioner, før domstolene har talt, tyder sagens foreløbige oplysninger på, at en eller flere af de anholdte kan blive skrevet ind i terrorismens danmarkshistorie.

Ved udgangen af en uge, der har stået i terrorbekæmpelsens tegn, kan det være på sin plads at gøre status og minde om, at terrorismen nemlig allerede har sin egen skræmmende danmarkshistorie, der siden 1990 omfatter adskillige gennemførte, politisk betingede brandattentater, bombeattentater og et mord, hvortil kommer eksempler på politisk og religiøst betingede våbenhandler, attentatplaner, sabotageopfordringer og mordforsøg.

Hvis du ikke var klar over dette i forvejen, skyldes det ikke blot, at det først er i de senere år, at man også i Danmark for alvor er begyndt at kalde politisk og religiøst betingede planer og aktioner af voldelig karakter for »terrorisme«. Det skyldes i langt højere grad, at pressen og politikerne næsten uden undtagelse begrænser »terror«-etiketten til ekstremistiske muslimers planer og aktioner, mens den sjældent anvendes om højreekstremisters terroraktioner (som i øvrigt også tildeles langt mindre spalteplads).

Lad os derfor kigge lidt på terrorismens historie, hvor den er relateret til Danmark eller personer med relation til Danmark - og skønt det følgende kun er en ufuldstændig oversigt over gennemførte aktioner og domstolsafgørelser, tegner kendsgerningerne afgjort et mindre entydigt billede.

I august 2006 modtog en række indvandrerrestauranter i Valby trusselsbreve med beskeden: »Det er slut med udlændinge og sort hud. I har 14 dage til at lukke. Danmark for danskerne.« Et par uger senere blev et pizzaria på Valby Langgade udsat for et voldsomt bombeattentat og udbrændte - mirakuløst kom ingen noget til.

I slutningen af maj 2006 blev Fremskridtspartiets tidligere folketingsmedlem Uwe Jensen idømt 14 års fængsel for bl.a. at have deltaget i en våbenhandel med en højreorienteret colombiansk terrorbevægelse. Uwe Jensen hævder dog i et brev: »Det er fup, det hele.« (Dr.dk, 31.5.2006).

I 2003 blev den dansk-marokkanske Omar Maarouf idømt dødsstraf i Marokko, bl.a. for planlægning af terror mod en jødisk synagoge i Casablanca. Maarouf hævder, at han er uskyldig, selv om han har haft kontakt med militante islamister. Hans retsproces var imidlertid i strid med menneskerettighederne, og det fremgår af retsbogen, at han er dødsdømt på en tilståelse, der er fremkommet under tvang (jf. DR Dokumentar, 9.6.2004).

I maj 2001 blev Aarhus Universitets afdeling for Genetik og Økologi udsat for et brandattentat med skader for fem millioner kroner. Få dage senere modtog 150 personer et anonymt brev, hvis afsender(e) påtog sig ansvaret i protest mod forskere, som »sætter sig på Guds trone« og »fusker med selve livet«.

I 1992 blev en politisk aktivist dræbt af en brevbombe mod Internationale Socialisters kontor. Faktisk var begyndelsen af 1990erne tilsyneladende en af de mest koncentrerede perioder i terrorismens danmarkshistorie, hvor Den Danske Forening systematisk registrerede en lang række gennemførte og planlagte bombe- og brandattentater mod asylcentre, moskeer, indvandrerklubber og indvandrerbutikker. Foreningen kaldte det for »sabotage« udført af »modstandsgrupper«, men efter dagens standarder ville det naturligvis blive betegnet som terrorisme.

Et eksempel fra 1992 i medlemsbladet 'Danskeren': »Sabotage mod moské: Den marokkanske moské i København blev natten til den 20.9. saboteret. Ukendte satte ild til den, og moskeen, der er samlingssted for 600-800 indvandrere, udbrændte totalt.«

I stikordsform opremsede foreningen alene i 1990: »Indvandrerbutik i Husum, København saboteres; indvandrerbutik på Nørrebro i København saboteres; tyrkiske butikker i Horsens saboteres; voldelig lokal modstand mod flygtninge i Gilleleje; flygtningehjælpen, Ålborg søgt sprængt i luften; asylcenter i Odder saboteres.« Endnu flere angreb registreres de følgende år.

Den Danske Forening ville hverken bifalde eller tage afstand fra terroraktionerne, men den indirekte heroisering var åbenlys i kraft af benævnelsen »modstandsgrupper« og fortsatte i årevis - i 1997 opfordrede foreningens mest prominente medlem, Søren Krarup direkte til at »sabotere« Dansk Røde Kors.

Det korte af det lange er, at terrorismens danmarkshistorie er væsentligt mere sammensat end politikernes og pressens ensidige begrænsning heraf til islamistiske grupper. I det mindste er de af ovenstående eksempler, som omhandler udførte aktioner, det tætteste, vi har været terror.

Det samme gælder muligvis det uopklarede brandattentat mod integrationsministerens bil, som Mogens Camre betegnede som et »mordforsøg« på Rikke Hvilshøj og uden videre tilskrev indvandrere(!) - som han ved samme lejlighed i øvrigt kollektivt kendetegnede ved »socialt bedrageri, voldtægter, menneskehandel, mord på åben gade« (Jyllands-Posten, 15.6.2005).

Hverken dengang eller siden er nogen blevet dømt, men i dag er det ikke en indvandrer, men derimod en højreekstremist og tidligere talsmand for Dansk Front, som er varetægtsfængslet i sagen, fordi han har refereret til brandattentatet som »hårdt mod hårdt« på et debatforum, hvor han også antydede muligheden af et lignende attentat mod indenrigsministeren. Under anholdelsen fandt politiet endividere skarpladte våben.

Heller ikke dét har pudsigt nok fået Dansk Folkeparti på barikaderne for at advare mod højreekstremistisk terror i Danmark.

Og Camre, der havde travlt med at placere skylden for brandattentatet hos indvandrerne, lader sig i øvrigt heller ikke anfægte af Den Danske Forenings tvetydige forhold til og indirekte heroisering af 1990ernes terroraktioner mod asylcentre og moskeer - han optræder selv gladeligt i foreningens medlemsblad i 2006.

Rune Engelbreth Larsen
Tendens: Politiken, 16.9.2006