Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

EKSEMPLER PÅ RETSPRAKSIS Udprint

AF 66 DANSKERE

66 danskere har i oktober 2006 politianmeldt 8 politikere for 12 generaliserende og nedværdigende udsagn om muslimer og islam. Hensigten er at afprøve racismeparagraffen, da retspraksis er blevet lemfældig. Flere hundrede politikere er f.eks. tidligere blevet politianmeldt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf, men langt de fleste sager bliver afvist, før de kommer for retten - og meget få bliver dømt. Nogle eksempler:

RACISMEPARAGRAFFEN, STRAFFELOVENS § 266B: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. STK. 2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.«

ANMELDT, DOMSTOLSPRØVELSE OG DOM:

UNO LARSSON: »Når man færdes i Polen føler man - undskyld udtrykket - at 80 procent af kvinderne er ludere.« (Udtalt til et vælgermøde, marts 1998). DØMT.

MICHAEL REX: »... islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold.« (Dansk Folkepartis årsmøde, september 2001). DØMT.

MORTEN MESSERSCHMIDT OG KENNETH KRISTENSEN: »Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet: Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os.« (Plakat- og annoncetekst, februar 2001). DØMT.

ANMELDT, DOMSTOLSPRØVELSE OG FRIFINDELSE:

KENNETH KRISTENSEN: »I Danmark må man ikke tale rent ud af posen - kalde en spade for en spade - kalde en såkaldt utilpasset ung andengenerationsindvandrer for det, han er, nemlig en afstumpet afviger. Faktum er, at flertallet af disse unge arabere er forbrydere, der med deres voldsforherligelse og intense had har videreført de traditioner, som familiefædrene har bibragt dem.« (DFs landsmøde, september 2001). FRIKENDT.

ERIK BENGTSEN: »De skal bare blive nede i Kloakistan, hvor de hører hjemme, så skal jeg nok være med til at hjælpe dem der.« (Information, 27.2.1998). FRIKENDT.

ANMELDT, MEN DOMSTOLSPRØVELSE AFVIST:

SØREN KRARUP: »Problemet er at landet ulykkeligvis er blevet overfyldt med muslimsk kultur, og i islam er det jo mandens ret at slå sine børn og sin kone gul og blå. Den form for vold de udøver er jo af en sadistisk og brutal karakter.« (Politiken, 5.11.2005).

Politiadvokat Michael Jørgensen afviste at lade domstolene afgøre, om Søren Krarup havde overtrådt racismeparagraffen.

PER HOVGAARD: »Får vi en stormoské, tiltrækker den muslimer i massevis som en magnet. Og så er jeg sikker på, at imamer vil præke deres budskab: Gå ud og dræb de vantro. Det står jo i Koranen, at de skal. Og vi ved, at troende muslimer vil rende og hoppe på dette lands love. (...) I sådan en moské vil der blive præket had til os danskere. Og den dag, de er mange nok, vil de simpelt hen udrydde os.« (Ekstra Bladet, 13.10.2005).

Politiadvokat Michael Jørgensen afviste at lade domstolene afgøre, om Per Hovgaard havde overtrådt racismeparagraffen.

LOUISE FREVERT-HJEMMESIDEARTIKEL: »Muslimerne vil ikke integreres - de vil ikke være danskere - det er ikke det de er for !! Enhver troende muslim bliver dagligt indpodet, at hans opgave er at omvende de vantro danskere til Islam - det er hans hellige pligt, og integration, d.v.s. accept af dansk kultur og danske love vil være det modsatte af det hans præst, imamen, prædiker hver uge. Lad os tydeliggøre problemet ved at sammenligne med en kræftlæges dagligdag. Hvis lægen skulle helbrede sine patienter med det der svarer til 'integration' ville det betyde, at han skulle forsøge at overtale kræftcellerne til at blive gode, velfungerende og sunde celler, der kunne arbejde harmonisk i patientens krop. Han skulle afstå fra enhver form for terapi, strålebehandling eller operation, blot tale til kræftcellerne - og så observere, at de blot bredte sig i patientens krop, uhindret.« (Fra Louise Freverts hjemmeside, 16.9.-30.9.2005).

Politiadvokat Michael Jørgensen afviste at lade domstolene afgøre, om Louise Frevert havde overtrådt racismeparagraffen.

PIA KJÆRSGAARD: »Muslimer i Koranen får at vide, at de gerne må lyve og bedrage, snyde og svindle alt det, de vil - så længe det ikke går ud over andre muslimer.« (Ugebrev, april 2000).

Politiadvokat Michael Jørgensen afviste at lade domstolene afgøre, om Pia Kjærsgaard havde overtrådt racismeparagraffen.


SE ERKLÆRINGEN BAG DEN AKTUELLE POLITIANMELDELSE HER
SE DE ANMELDTE 8 POLITIKERES 12 UDSAGN HER

ANMELDERNE

Fatih Alev (foredragsholder), Uzma Ahmed Andresen (udviklingskonsulent), Sune Auken (lektor, dr.phil.), Asger Baunsbak-Jensen (præst, forfatter), Thomas Bredsdorff (professor, dr.phil.), Palle Bruus (HHÅ-lektor), Maiken Dreyer Christensen (stud.jur.), Ruth Christiansen (serviceassistent), Claus Clausen (forlægger), Egon Clausen (forfatter), Drude Dahlerup (professor), Bjørn Elmquist (advokat), Carsten Fenger-Grøndahl (forlagssouschef og forfatter), Malene Fenger-Grøndahl (journalist og forfatter), Claus Flygare (skuespiller, satiriker), Peter Friis-Nielsen (sognepræst), Najib Haddar (leder af værested), Bodil Hindsholm Hansen (sognepræst), Hardy Hansen (formand for Mandela Centret), Kirsten Gjørup Hansen (socialpædagog), Niels Erik Hansen (centerleder, advokat), Christian Harlang (advokat), Zubair Butt Hussain (foredragsholder, cand.polit.), Claes Hvidbak (forlagsdirektør), Søren Høy (kulturjournalist), Knud J. Jensen (lektor), Tim Jensen (lektor, religionshistoriker), Lone Benne Johansen (kommunikationsrådgiver), Per Schultz Jørgensen (professor, dr.phil.), Peter Kemp (professor, leder af Center for Etik og Ret), Sherin Khankan (forfatter og konsulent), Kjeld Koplev (forfatter og journalist), Flemming Kramp (konsulent), Rune Engelbreth Larsen (forfatter, idéhistoriker), Carl Lomholt (tidl. fængselspræst, ph.d.), Søren Lose (billedkunstner), Thomas Lund (program manager), Niels I. Meyer (professor emeritus), Henning Mortensen (forfatter), Anne Nielsen (læge), Flemming Chr. Nielsen (forfatter, cand.scient.), Jo Falk Nielsen (journalist), Knud Ochsner (præst), Birgitte Olesen (tidl. gymnasielærer, cand.mag.), Sigurd Olesen (tidl. overlæge), Carsten Ploug Olsen (førtidspensionist), Marianne Olsen (lektor ved Herlufsholm), Abdul Wahid Pedersen (imam, nødhjælpsarbejder) , Lise Poulsen (administrator), Ebbe Preisler (filmproducent), Lissi Rasmussen (stiftspræst, dr.theol.), Helge Ratzer (indvandrerlærer), Mette Reimers (projektmedarbejder), Jytte Rex (filminstruktør), Bente Rich (læge), Peter Johannes Schjødt (forfatter), Bente Schwartz (forfatter, cand.mag.), Jan Sonnergaard (forfatter, cand.mag.), Maria Stokholm (skuespiller), Curt Sørensen (professor), Leyla Tamer (forfatter), Christian Braad Thomsen (filminstruktør, forfatter), Peter Tudvad (forfatter, filosof), Aminah Tønnsen (forfatter og foredragsholder), Per Warming (forfatter, komponist), Kjeld Aakjær (international konsulent)