Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

HELLERE KRARUPS ÆRLIGHED END CHRISTMAS-MØLLERS HYKLERI Udprint

Af Henning Mortensen

Vi anmelder En del anstændige mennesker fra V og K ser gennem fingre med DF’s verbale udskejelser, generaliseringer og racistisk præk, fordi de på den måde selv bliver fri for at gøre det beskidte arbejde. Alt det grimme, som de dybest set finder nødvendigt at tumle med i en tid, som de anser for en afgørende historisk periode, hvor store og meget forskellige kulturer og religioner tørner sammen. Det sidste har de i al fald fået fortalt vældig meget om af opgejlere, der tjener magtpolitiske point på at gøre forskellene så store som muligt og se bort fra både ligheder og mangfoldighed.

At tendensen smitter af på det retspolitiske område ses i disse dage, hvor statsadvokaten netop har afvist samtlige 12 politianmeldte udsagn fra DF’ere og således prøver at sætte racismeparagraffen ud af funktion. Afgørelsen er anket til rigsadvokaten, og man må håbe, at den danske stat hermed prøver at bremse det sproglige og moralske skred mod en mørkere tid for os alle. Da Glistrup i sin tid fik sin racismedom af Højesteret, hed det bl. a. i rettens bemærkninger: »Hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kan derfor ikke begrunde straffrihed for tiltalte.«

En sådan retslig afgørelse synes allerede i dag at være forældet.

Denne udvikling er naturligvis blevet observeret af politikerne, og sammenhængen mellem DF’s sproglige vold og den fysiske vold (bl. a. behandling af børn på centre for afviste asylansøgere – beskrevet som menneskemishandling af kendte og respekterede danske kulturpersonligheder) må have været for meget for Pia Cristmas-Møller, som gerne vil fremstå som netop – pæn og anstændig. Derfor hendes angreb på DF. Men hvad i himlens navn hjælper det, når hun så efterfølgende roser VKO-aftalen om disse menneskers ulykkelige situation? En aftale som reelt går ud på at bestikke familier til at rejse hjem til nød og borgerkrig. Herunder børnefamilier med syge og nedbrudte forældre.

Pia Christmas-Møller bliver et billede på den nuværende borgerlige elendighed. Hun vil gerne fremstå som moralsk ophøjet i forhold til DF’s plathed og vulgaritet. Men jeg foretrækker Pia Kjærsgaard og Søren Krarups »ærlighed« frem for Pia Christmas-Møllers hykleri. Hendes kvalmende, rent magtpolitiske dobbeltspil.

Men måske fremkomsten af NA tvinger hende til at opføre sig på en mere menneskevenlig og troværdig måde, når hun nu ikke selv kan finde ud af det.

Henning Mortensen
Berlingske Tidende, 25.5.2007