Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

ULVEN KOMMER, HVIS MAN RÅBER EFTER DEN Udprint

Af Marianne Olsen

Vi anmelder Sidste år modtog filosoffen Agnes Heller Sonningprisen.

Agnes Heller, der er forfatter til 40 bøger, har med "kreativt talent, politisk klogskab, moralsk energi og intellektuel hæderlighed" beskrevet Europas kultur gennem 50 år, lød det i indstillingen.

Emner som retfærdighed, moral, følelser, samfund, politik, historie, kunst og videnskab har været genstand for hendes store engagement. Hun har studeret og forholdt sig til mesterværker af Kant og Nietzsche, Aristoteles og Heidegger, Shakespeare og Kierkegaard i en stadig refleksion over betingelserne for menneskeligt liv. Agnes Heller, der er født i Budapest i 1929, mistede det meste af sin familie i koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. Hun er i flere omgange blevet frataget sine akademiske positioner i Ungarn, og i 1977 emigrerede hun til Australien.

I indstillingen hed det endvidere om Agnes Heller:

"Hun var vidne til de værste sider af den europæiske politik og det bedste af kontinentets kultur. Hendes reaktion på vanskelige tider var urokkelig politisk kritik forbundet med optimistisk filosoferende fortrøstning. Selv i meget vanskelige tider - når frygten tog overhånd og samvittigheden forkrøbledes - var hun i stand til at reflektere over det forhold, at der findes mennesker, som foretrækker at lide uret frem for at udøve den. Hellers tænkning er først og fremmest en filosofi over denne mirakuløse tilstand".

I en samtale med Jes Stein-Pedersen bragt af DR2s anden sektion talte Agnes Heller om disse temaer.

Hun gjorde opmærksom på islamismen som tidens store fare og siger sidst i samtalen, at den bør vi være meget opmærksom på.

"Islam har intet med islamismen at gøre" understreger hun og tilføjer: "Islam er en næsten 2000-årig religion. Den var i lang tid den mest tolerante af de tre monoteistiske religioner." Og så forklarer hun at islamismen ingenlunde er middelalderlig men en bevægelse der er opstået efter anden verdenskrig i kølvandet, først på panarabismen, som mislykkedes, så på pansocialismen, som også mislykkedes. Nu er så islamismen kommet som den totalitære fare, og så meget desto værre, som Iran er kommet med i selskabet.

Når jeg bringer alt dette på banen er det for at advare imod at man blander islam og islamismen, sådan som det hver dag kan ses udtrykt af medlemmer af DF. Man kunne måske undskylde dem med deres uvidenhed, men jeg frygter at det snarere er af uvilje.

Og det ligger jo desværre snublende nær at sige nøjagtig de samme ting om kristendommen, hvis man anser de' tyske kristne' for at være repræsentanter for kristendommen. Det var 'de tyske kristne' Hitler omgav sig med. Man finder vel næppe mere antijødiske folk end dem, der svor Føreren troskab før nogen anden.

Men det allerværste ved DF-medlemmernes ondsindede tale er at den kan gå ud over fredelige almindelige danskere, der er tilhængere af islam. Og når man således råber Ulven kommer, så udsætter man sig også for at blive ædt selv.

Læg mærke til forskellen. Lad os passe på hinanden, så vi ikke bliver forblindede af had men tør se realiteterne i øjnene.

Marianne Olsen
Kristeligt Dagblad, 25.5.2007