Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

KRARUPS KRUMSPRING Udprint

Af Peter Tudvad

Vi anmelder I kronikken 29. oktober påstår Søren Krarup, at de 66 personer, der er gået sammen om at anmelde ham og andre ledende DFere for overtrædelse af straffelovens § 266b, i praksis gør fælles front med islam. Jeg er selv blandt anmelderne og får derfor min bekomst af Krarup, der gør sig allehånde anstrængelser for at mistænkeliggøre mig og mine motiver.

Når jeg således i min klumme i Information 21. oktober udtrykker bekymring for, at respekten for loven eroderes, når oplagte overtrædelser af § 266b ikke retsforfølges, så bliver det i Krarups referat til, at jeg vil tvinge ham til at overholde loven. Det vil jeg ikke, men anerkender tværtimod hans frisprog over for muslimerne som civil ulydighed, hvis han åbent vil tilstå, at hans udtalelser er i konflikt med den forkætrede § 266b. Hvis han ikke vil erkende dette, så virker det ærligt talt besynderligt, at han er så forhippet på at få den afskaffet.

Krarup er jo en fædrelandsven, og derfor skrev jeg ironisk, at han burde være taknemmelig for, at anmelderne gav ham mulighed for at lære landets love at kende ved at bede domstolene fortolke den omtvistede paragraf. Dette får prompte Krarup til at associere mig med kulturradikalisme og »lovreligiøsitet«. Imidlertid er jeg hverken kulturradikal eller muslim, men ikke desto mindre finder han det passende at minde om, at jeg ikke bare har underskrevet anmeldelsen, men også et muslimsk manifest, som Forum for Kritiske Muslimer offentliggjorde i Politiken 10. februar.

Da var Krarup rystet, for meget forståeligt mente han – og mange andre, der krævede, at jeg så skulle afsværge mig sharia – at jeg måtte være konverteret til islam. Ked af tre måneders mistænkeliggørelse forklarede jeg i Politiken, at jeg aldeles ikke var konverteret.

Faktisk var det Krarup, der opfordrede mig til at skrive dette dementi, da jeg havde forklaret ham, hvordan tingene hang sammen. »Når jeg lod mit navn sætte på kronikken, skyldtes det dels, at jeg havde været kritisk opponent til det manifest, Sherin Khankan havde skrevet for Forum for Kritiske Muslimer, dels at jeg gerne ville bidrage til, at man så bemeldte forum som åbent for andre end muslimer. I dette forum er der nemlig en meget konkret mulighed for at praktisere den lovpriste religionsdialog på en måde, så det ikke forbliver ordskvalder.«

På trods af, at Krarup og jeg ikke har det samme syn på religionsdialog, forstod han udmærket min pointe og glædede sig over, at jeg ikke var konverteret. »Det er mig en meget stor lettelse«, svarede han. Nu er lettelsen åbenbart veget for trangen til at mistænkeliggøre mig og fristelsen til at kunne slå kulturradikale og muslimer i hartkorn med hinanden.

Berlingske Tidende, 5.11.2006

>> VI ANMELDER - INITIATIV TIL AFPRØVNING AF RACISMEPARAGRAFFEN