Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vi anmelder | 66 danskere

HVEM SAGDE STASI? Udprint

Af Peter Tudvad

Vi anmelder Det er faldet Bjarne Nielsen fra Brabrand for brystet (indlæg den 26. oktober), at jeg - som jeg skrev i min klumme den 21. oktober - ved at tage del i den kollektive anmeldelse af en række DF'ere for overtrædelse af straffelovens § 266b har meldt en ven til politiet. Hensigten med klummen var ikke så meget at retfærdiggøre selve anmeldelsen, men så meget desto mere at henlede opmærksomheden på det principielle skel mellem det private og det offentlige.

En sådan skelnen diagnosticerer Nielsen resolut som »selektiv skizofreni,« men dermed kommer han ironisk nok for skade at stille den samme diagnose på min omtalte ven - identisk med Søren Krarup, som Nielsen har gættet. Krarup har nemlig for ganske nyligt her i bladet besværet sig over, at man ikke evnede at skelne mellem, hvad DF's ungdom foretog sig ved en privat fest, og hvad der kan og bør have offentlighedens interesse.

Ikke desto mindre synes Nielsen netop at have gået i skole hos Krarup, da han i en håndevending præsterer at sidestille anmeldelsen af DF'erne for overtrædelse af straffeloven med STASI-meddelernes angiveri af »venner og familiemedlemmer for at tale ondt om den totalitære stat,« altså det hedengangne DDR.

Sådan gør Krarup også: Jævnfører prompte sine politiske modstandere med totalitaristiske medløbere eller stikkere under besættelsen, så han kan gøre en myte af sig selv som dissident eller modstandsmand.

Men bedste dr. Nielsen, det er jo dig og Krarup, der sanktionerer STASI-metoderne, når I og jeres ligesindede agerer tankepoliti over for »landsforrædere«, »femtekolonner« og »overløbere«, som I - trods forargelsen over den aktuelle anmeldelse - lover et »retsopgør«, når tiden er inde! Det er jer, der ligner STASI, når I tager deres metoder i brug i jeres kamp mod alt ondt i denne verden: islamismen sidestillet med terrorismen og humanismen sidestillet med terrorismens blåøjede støtte!

Og i flagrant modstrid med dine sammenligninger er anmeldelsen netop et udtryk for en afstandtagen fra STASI-metoderne, da vi - de 66 anmeldere - ene og alene forholder os til offentlige udsagn og deres formentlige karambolage med en demokratisk og parlamentarisk vedtaget straffelovsparagraf, ikke til fuldemandsudtalelser i spejderhytten!

Information, 30.10.2006

>> VI ANMELDER - INITIATIV TIL AFPRØVNING AF RACISMEPARAGRAFFEN