Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vakuum | Forord og fælleserklæring

Uddrag af forord og fælleserklæring fra antologien Vakuum af Mona Sheikh, Terkel Kunding, Rune Engelbreth Larsen m.fl.

Uddrag af forordet: »Forandring kræver forundring«

I den offentlige samfundsdebat har normens røster fået monopol på at definere normaliteten og det konforme politiske rum, hvor forskelligheden har svære betingelser. Det er en skam, at stereotype forestillinger om, hvad der falder ind under begrebet 'normal', samtidig har lemlæstet den centrale debat om, hvilke værdier et ønskværdigt samfund bør baseres på. (...)

Antologien har desuden den målsætning at vise, at på trods af den store forskellighed som dens bidragydere repræsenterer, så er det alligevel muligt at rumme disse brydninger inden for en fælles ramme. (...)

Det er et ydmygt - men ambitiøst - forsøg på at komponere en koncert, der ikke tager hensyn til konformitetens dirigenter og deres selvbestaltede monopoler på at definere 'de rigtige toner' i den offentlige samfundsdebat. Det er et lille - men selvbevidst - skridt hen imod et ideal, hvor forskellighed kan erklæres for normalitet.

Uddrag af fælleserklæringen: »Fri debat for et frit samfund«

Vi ønsker at tage et opgør med den intolerance og frygt for det ukendte og unormale, som vi ofte oplever i dagens Danmark. Fænomener som disse er netop ofte grundet i utryghed og manglende indsigt. Populisme og forsnævrede holdninger må ikke få lov til at bestemme samfundets udvikling i det enogtyvende århundrede - den slags har i det tyvende århundrede alt for ofte udviklet sig i skræmende, totalitær retning.

Vi ønsker at understrege, at vi ikke betragter den multikulturelle samfundsudvikling som en trussel, men tværtimod som et håb om forandring og berigelse. Danmark har længe trængt til nye input, hvorfor en multikulturel, multietnisk, multireligiøs og generelt multifacetteret samfundsudvikling bør hilses velkommen. Det er i mødet mellem forskellige kulturer, religioner og værdier, at samfundets indhold og dynamik til stadighed fornyes.