Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Oplysning og tolerance | Anmeldelser (uddrag)

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende af Peter Michael Lauritzen (uddrag)

Dr.Phil. Peter Michael Lauritzen, der er lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, har anmeldt Oplysning og tolerance i Nordjyske Stiftstidende. Han skriver bl.a.:

I disse intolerante tider kan det være gavnligt at få en lektion i tolerancens historie og principper.

Ytringsfriheden er jo konstant under pres fra den ene og den anden kant. Jeg oplever det særligt fra en højrenationalistisk, protestantisk fundamentalisme, der ikke viger tilbage for æreskrænkelser, insinuationer og intimidering på embede og holdninger med forslag om berufsverbot og censur. Det er "good old story", beskidt og infam, men det er altså vilkåret i nutidens debat, når man kritiserer højrefløjens holdninger.

Rune Engelbreth Larsen har skrevet en vigtig bog, der hedder Oplysning og tolerance. Arv og aktualitet, udgivet på Aarhus Universitetsforlag i foråret 2009. Bogen er idéhistorisk lagt an fra tidernes morgen til dagen i dag. Den har det interessante hovedsynspunkt, at religionerne er kommet i vælten igen, efter at det havde været en gængs opfattelse gennem det 20. århundrede, at oplysningen, videnskabernes stadig mere omfattende betydning, velfærds- og forbrugersamfundets materialisme og den generelle verdsliggørelse ville trænge religionerne op i krogen eller helt ud af verden. (...)

Det er indlysende, at det er islam, der sætter religionerne på dagsordenen igen. Danske præster og biskopper har derfor også - måske ironisk - takket islam for at vække den danske kirke og kristendom af en slumrende dvale. Islam og kristendommen har jo en lang krigerisk historie at dele med hinanden, ligesom jødedommens historie også indgår i denne blodige sammenhæng. (...)

Den evige salighed og sandhed står på spil, og så stor sager indbyder ikke altid til diskussion og intellektuelle overvejelser. Snarere til overgreb, forfølgelser, mission og tvungne omvendelser eller direkte bekrigelse. Det er især de universalistiske, monoteistiske religioner, der har dette karaktertræk. (...)

Den engelske filosof Thomas Hobbes anså religionen for den direkte årsag til borgerkrigen mellem fjendtlige partier, presbyterianerne og de uafhængige, som hver for sig påberåbte sig deres samvittigheds renhed og ukrænkelighed. Hobbes kunne kun se en fred mellem forskellige religiøse trosretninger, hvis de blev privatiseret og holdt uden for statsmagtens område. Ellers ville de være en årsag til ”bellum civilis”. Konsekvensen af synspunktet var en hårdhændet adskillelse af religion/moral og politik og overordning af magten over retten, som eftertiden ikke kunne acceptere. Det borgerlige samfund blev bl.a. også til på grund af en moralsk forargelse over den enevældige politiks korruption og stupiditet.

Nutidens politikere synes desværre at have en meget forsimplet opfattelse af forholdet mellem moral og politik, der støtter det hobbes'ske synspunkt, at magten råder ubegrænset over retten. Hvad er så forskellen mellem demokrati og diktatur? Det er vel mere end at kunne tælle til 90?

Den danske Ludvig Holberg er en fremragende talsmand for tolerancen, når han pointerer, at det ikke er "differente Meeninger i Religion", der fører til uroligheder og krig, men "alleene Forfølgelser", og at den ene vil tvinge den anden borger til at finde smag "udi i det, hvori han haver naturlig Afsmag".

Den engelske John Locke skrev A letter on tolerance med følgende fornuftige synspunkt: "Derfor bør øvrigheden ikke forbyde spekulative meninger, som hævdes eller forkyndes i nogen kirke, fordi de ikke vedrører undersåtternes rettigheder i staten."

Tolerance og ytringsfrihed hænger uløseligt sammen. Tolerancen ophæver ikke den kritiske debat mellem kulturer, men prøver at markere en civiliseret grænse for debattens brutalitet. Oplysningstiden dyrkede polemik, satire, karikatur og blasfemi; den frie debat kan ikke undvære saltet i disse genrer. Men ordet er også morgendagens handling og mulige krig. Derfor har ytringsfriheden en grænse ved den systematiske, propagandistiske forfølgelse af mindretal på grund af hudfarve, køn, tro og herkomst. Grunden hertil er de talrige negative erfaringer i europæisk historie med propaganda mod svage mindretal, der er blevet lagt for had og til sidst tilintetgjort i egentlige folkedrab. Vestens historie handler også om disse brud på det bedste i oplysningens tradition. Måske har vi derfor bedre lært, at den ikke kan eller må opgives.

Peter Michael Lauritzen
Nordjyske Stiftstidende, 8. oktober 2009

Anmeldelsen kan læses i sin fulde længde (og et interview med Peter Michael Lauritzen i samme forbindelse kan høres) via Arnehansen.net.

Oplysning og tolerance - arv og aktualitet kan købes via Forlaget Dana - bestil her. Læs også essayet: Truede kulturværdier: Oplysning og tolerance og andre anmeldelser her: Reaktioner.

Rune Engelbreth Larsen, 15. oktober 2009Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 70

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 70

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 70

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/tolerance/tolerance09.php on line 74