Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Terrormyten | Anmeldelse

De enkle svars forbandelse (uddrag)

Af Jørgen Steen Nielsen Udprint

Det er noget af en bedrift – arbejdsmæssigt som intellektuelt – forfatteren og idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen har præsteret med bogen Terrormyten og det amerikanske imperium, som udkommer i dag.

Over 385 sider får han med stor præcision og imponerende indsigt ført os igennem historien og helt up to date med konflikterne i Israel-Palæstina, Eksjugoslavien samt Irak og får disse tre determinanter for den internationale udvikling føjet ind i diskussionen om, hvordan den komplicerede og skrøbelige, ny verdens(u)orden skal forstås og forvaltes.

Vigtigst af alt får Rune Engelbreth Larsen rettet et tiltrængt angreb på den forenklingens mytologi, der helt er ved at tage magten i international storpolitik, og som måske udgør den allermest alvorlige trussel mod bestræbelserne på at håndtere globaliseringens udfordringer. (...)

Forfatteren gennemfører en tankevækkende analyse af Francis Fukuyama (The End of History) og Samuel Hun-tington (The Clash of Civilizations), som begge kritiseres for at søge entydige forklaringer og simple drivkræfter bag de komplekse globale udviklingskonflikter.

»Det er fristende at udråbe én årsag til det globale konfliktscenario, fordi det synes så befriende letfatteligt og overbevisende nemt at forholde sig til i stedet for virkelighedens virvar af lokale og globale bevæggrunde. Hos Fukuyama er det antimoderne kræfter, der forsinker liberalismens verdensherredømme, hos Huntington er det civilisationskarakteristika, der genererer nye konflitscenarier,« skriver Engelbreth.

»Problemet er, at vi naturligvis altid helst vil til nældens rod og indkredse lige nøjagtigt dét, der er den ultimative årsag til problemer og lidelser, så vi kirurgisk kan fjerne knuden og kurere patienten – i dette tilfælde verden.« (...)

Bogens pointe er ikke, at man skal vende det blinde øje til terror, tyranni og undertrykkelse. Én pointe er, at krigen mod terror – trods knusende militærinvasioner i Afghanistan og Irak – ikke viser overbevisende tegn på at svække terroristerne. En anden, mere overordnet er, at der næppe er chance for at løse de problemer, terrorismen afspejler, hvis ikke der gøres op med »det 20. århundredes vestlige dobbeltmoral«, hvor kun nogle – og hele tiden skiftende – tilfælde af tyranni og undertrykkelse tages alvorligt. Og en tredje pointe – bogens afgørende – er, at iscenesættelsen af Vestens værdier i »fundamentalistiske kategorier« er kontraproduktiv, fordi de globale konfliktscenarier er alt for komplekse til at kunne indpasses i den slags skematiske forenklinger – hvad enten det er Huntingtons, Bushs eller Camres. Og dertil i direkte modstrid med det, iscensætterne hævder at stå for. (...)

Skæbnes ironi – tidens mulige tragedie – er, at folk, der taler om virkelighedens kompleksitet, så nuanceretog begavet som Rune Engelbreth Larsen gør det, har så ringe chancer for at trænge igennem i en medievirkelighed på konstant jagt efter enkle, komfortable slogans fra hårdtslående magtudøvere.

Jørgen Steen Nielsen
Information, 9.9.2003