<< TIL MATRIX-RESSOURCERNAVNESYMBOLIK I MATRIX I-III
(referencer til kulturhistoriske og populærkulturelle navne)

 


Mange navne i Matrix I-III refererer til personer og begreber fra kulturhistorien eller populærkulturen, f.eks. tegneseriefigurer, forfattere, filosoffer, heroer og guder. For overskuelighedens skyld er nogle af dem samlet her i en lille oversigt. Alle sidehenvisninger er til bogen Matrix og ulydighedens evangelium.


ANDERSON, THOMAS A.

Matrix I-III: Thomas A. Anderson er Neos* borgerlige navn, før han bliver afkoblet computersimulationen og erkender, at han er Den Udvalgte.

Referencer: Thomas betyder »tvilling« på aramæisk (Neo er »tvillingen«) og er endvidere navnet på Jesus »tvivlende« discipel, som ikke troede på, at Jesus var død og genopstanden, før han så Jesu sår. Anderson refererer til andros, der er græsk for »menneske«, hvorfor navnet refererer til »menneskesønnen«, en bibelsk messias-titel.


ARCHITECT

Matrix II-III: Computerprogram; hovedprogrammøren af computersimulationen, der proklamerer: »Jeg skabte Matrix« (se også s. 38-39). 

Referencer
: Frimurerne refererer til Gud som »Universets store arkitekt«. Digteren og billedkunstneren William Blake (1757-1827) har malet et berømt billede, der udstyrer Gud med en passer under hans skabelsesgerning. I gnostisk perspektiv er The Architect et slående billede på Demiurgen, verdensskaberen (se også s. 43-44).


CYPHER

Matrix I: En af oprørerne omkring Morpheus*. Han forråder sine medsammensvorne i resignation efter ni års opslidende modstandskamp. Af Agent Smith* bliver han kaldt Mr. Reagan (se også s. 117). 

Reference
: Cypher betyder bl.a. nul. Fungerer som en Judas-skikkelse, der også spiller på navneligheden med Lucifer (se også s. 36).


HAMANN

Matrix II-III: Medlem af Rådet i Zion*. Reference: Johann Georg Hamann (1730-1788), tysk filosof og teolog.


MEROVINGIAN

Matrix I-II: Computerprogram; godfather-agtig skikkelse, som vi møder på natklubben Hel (Helvede) og restauranten Le Vrai (Det sande). Gift med Persephone*, der lader os forstå, at han i en tidligere epoke var »ligesom« Neo* (se også s. 61). I hans sold er bl.a. Cain og Abel, der i bibelsk mytologi er sønner af Adam og Eva (se også s. 62). 

Referencer:
Merovingerne var en kongeslægt, der grundlagde det frankiske rige og traditionelt regnes som Frankrigs første kongedynasti. Opkaldt efter Merovech (konge over de saliske frankere, ca. 447-456). I græsk mytologi er Persephones mand dødsguden Hades. Ude på det spekulative overdrev gøres merovingerne til direkte efterfølgere af Jesus og Maria Magdalene og forbindes med Tempelridderne og den hellige gral.


MORPHEUS

Matrix I-III: Eftersøgt oprørsleder; af systemet betegnet som »terrorist« (se også s. 112-114). Kaptajn på fartøjet Nebuchadnezzar*. Morpheus er blevet spået, at han skal finde Den Udvalgte (Neo*); en frelserskikkelse, der ifølge Profetien skal destruere computersimulationen, som fastholder menneskene i en slavetilværelse (se også s. 18-19). 

Referencer
: I græsk mytologi er Morpheus gud for drømme; i Matrix I kalder Morpheus Matrix for en »drømmeverden«, og temaet drøm/virkelighed er fremtrædende filmtrilogien igennem (se også s. 97-101). Morpheus er endvidere et af navnene på hovedpersonen i Neil Gaimans kult-tegneserie The Sandman, som også har inspireret figuren i Matrix I-III.


MIFUNE

Matrix II-III: En af de øverstbefalende i forsvaret af Zion*. 

Reference
: Skuespilleren Toshiro Mifune (1920-1997), som spiller med i flere af Akira Kurosawas film, bl.a. De syv samuraier (1954).


NEBUCHADNEZZAR

Matrix I-II: Navnet på det fartøj, hvor Morpehus* er kaptajn. 

Reference
: Nybabylonisk konge, regerede ca. 605-562 f.v.t., der jævnede Jerusalem med jorden i 587 f.v.t. Det var også Nebuchadnezzar, som ifølge Bibelen søgte at få tydet sin profetiske drøm om et kollapsende imperium på lerfødder (se også s. 76-77).


NEO

Matrix I-III: Navnet på Thomas A. Andersons* hacker-alias og samtidig hans identitet som Den Udvalgte. 

Referencer
: Neo betyder »ny«, men er også et anagram for »one« (som i The One) og for »eon«. I gnosticismen er eonerne en slags overmenneskelige væsner eller magter (se også s. 45-47). Neo tilbagelægger sin sidste rejse ombord fartøjet Logos, der refererer til sammenstillingen af Kristus, Lyset og Ordet (logos) i Johannes Evangeliet (se også s. 34-35). Neo repræsenterer den sjette »anomali«, dvs. den sjette tilsynekomst af Den Udvalgte, og kan også tolkes som den sjette af Vishnus inkarnationer, Parashurama (se også s. 72).


NIOBE

Matrix II-III: Kaptajn på fartøjet Logos. Har et forhold til oprørernes øverstkommanderende, Lock, men var tidligere Morpheus'* elskede. 

Reference
r: I græsk mytologi navnet på en dødelig kvinde, med hvem Zeus fik sønnerne Argus og Pelasgus. Også navnet på kong Tantalus' datter, der ifølge Homer pralede med at have 12 børn, mens gudinden Leto kun havde to (guderne Apollon og Artemis). Som straf bliver børnene dræbt, som det hedder i Iliaden: »Drengene dræbte Apollon med skyd fra sin sølverne bue, / pigerne Artemis, ægget til vrede af Niobes hovmod. / Hun havde sagt hun var mer end den ferskenkindede Leto: / hun var kun mor til to, hun selv til seks gange flere.« Niobe flygter og dør af sorg – eller bliver til forvandlet til en sten af Zeus. Ni dage efter børnenes død bliver de begravet af guderne.


ORACLE

Matrix I-III: Computerprogram; hovedprogrammør af computersimulationen. The Oracle er Matrix' Moder ifølge The Architect*: »Hvis jeg er Matrix' Fader, må hun utvivlsomt være Moderen« (se også s. 46-47). Hun indførte det frie valg i ligningen bag Matrix (se også s. 55-56), spåede Den Udvalgtes komme og enden på krigen mellem mennesker og maskiner.

Referencer: Religionshistorien kender mange »orakler«; berømt er især Apollontemplets orakel i Delfi, hvor der stod skrevet: »Intet til overmål« og »Kend dig selv« (The Oracle viser Neo et skilt i sit køkken, hvor sidstnævnte står skrevet på latin). I gnostisk perspektiv er The Oracle en af eonerne, Sophia, der har andel i verdensskabelsen (se også s. 47), men hun har også visse af Djævelens egenskaber (se også s. 55 og 57). I taoistisk perspektiv er hun yin (se også s. 79).


PERSEPHONE

Matrix II-III: Computerprogram; gift med The Merovingian* (se også s. 61-62). 

Reference
: Datter af Zeus og Demeter i græsk mytologi. Dødsguden Hades forelsker sig i hende og bortfører hende til underverdenen. Zeus kræver, at Hades sætter Persephone fri, men da hun har spist af underverdenens frugt, er dette umuligt. Udgangen på striden bliver, at hun hvert år må tilbringe halvdelen af året, efterår og vinter, i underverdenen.


RAMA-KANDRA

Matrix II-III: Computerprogram, som Neo* møder på stationen Mobil Avenue i skikkelse af en indisk familiefar. Hans hustru hedder Kamala og deres datter Sati (se også s. 72-73).

Reference: Rama-Kandra er Vishnus syvende avatar (Neo er den sjette Udvalgte). Rama-Kandras hustru, Kamala er en inkarnation af Vishnus hustru, Lakshmi.


SERAPH

Matrix II-III: Computerprogram, som beskytter The Oracle* (se også s. 58). The Merovingian* kalder ham »lille Judas«. 

Reference
: Ifølge Esajas' Bog i Det Gamle Testamente er seraferne en særlig klasse af engle, der lovpriser den almægtige Gud. En slags ildvæsner med seks vinger. Lucifer betegnes til tider som en seraf, før faldet.


SMITH

Matrix I-III: Computerprogram; Neos* hovedmodstander og antitese (se også s. 74), der afskyr den menneskelige eksistens (se også s. 56-57). 

Reference
: Agent Smiths nummerplade (IS 5416) henviser til Esajas' Bog, kapitel 54, vers 16, hvor Herren siger: »… det er mig, der skaber smeden [på engelsk: the smith], som blæser en kulild op og tilvirker våben ved sin kunst, men ødelæggeren skaber jeg også.«.


SOREN

Matrix II-III: Kaptajn på fartøjet Vigilant. 

Reference
: Navngivet efter den danske filosof, Søren Kierkegaard (1813-1855).


TRINITY

Matrix I-III: En af oprørerne i Morpheus'* gruppe, om hvem det er spået, at hun skal forelske sig i Den Udvalgte. 

Referencer
: Trinity betyder treenighed. Religionshistorien kender flere hellige treenigheder og triader, f.eks. kristendommens Faderen, Sønnen og Helligånden (se også s. 51-52); hinduismens Shiva, Vishnu og Brahma (se også s. 70-71).


WEST

Matrix II-III: Medlem af Rådet i oprørernes underjordiske by, Zion*. 

Reference
: Navngivet efter Cornel West (1953-), der selv spiller rollen i filmen; amerikansk professor i religion og afroamerikanske studier ved Princeton Universitet.


ZION

Matrix I-III: Oprørernes underjordiske by. 

Referencer
: Flertallet af indbyggerne i oprørernes by i Matrix I-III har afroamerikanske aner, hvilket givetvis er inspireret af William Gibsons science fiction-roman Neuromancer (1984), hvor Zion er navnet på en rastafariansk rumkoloni. Zion stammer fra Den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente), og var oprindelig navnet på et klippebjerg på Jerusalems sydøstlige høj, men bruges også som synonym for hele Jerusalem. I jødisk eskatologi er Zion stedet, hvorfra jødernes ventede »genløser« skal komme (Es. 59,20), og hvor alle folk ved tidernes ende skal tilbede Jahwe. I Det Nye Testamente er Zion navnet på det himmelske Jerusalem, der skal afløse det jordiske ved Dommedag; ifølge Paulus vil de kristnes ventede »befrier« komme fra Zion (Rom. 11,26). Se også s. 49-50 og 52.


Denne hjemmeside er en sektion under HUMANISME.DK – se også bogen Matrix og ulydighedens evangelium.


eXTReMe Tracker