Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Demokrateket

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I foråret lancerede Lisbeth Overgaard Nielsen fra Hovedbiblioteket i Århus kommune en såkaldt interview-stafet under tema-overskriften Demokrateket. Ideen bag projektet er at belyse en række holdninger til, erfaringer med og muligheder for demokratiunderstøttende offentlige rum, der bl.a. formidler og forholder sig til samfundsdebatterende emner i ind- og udland.

Jeg var blandt de første, der blev bedt om at forholde mig til stafettens konkrete spørgsmål, som efterhånden også er nået omkring personer med så vidt forskellig baggrund som Erik Clausen, Lene Andersen og Kjeld Holm m.fl.

Nedenfor følger undertegnedes svar:

1. Hvad betyder demokrati for dig?

Én stemme og ét kryds ud af ca. fire millioner omtrent hvert fjerde år er vel dét, demokratiet mest basalt indebærer, når man ikke selv er politiker og ikke er blandt beslutningstagerne i Danmark. Selve den demokratiske valghandling, som er fundamentet, er derfor trods alt en meget lille bestanddel af det, der virkelig betyder noget: Det er demokratiets ramme eller -grundlag, men det er ikke selve samfundsindholdet.

For mig begynder det interessante først og fremmest dér, hvor vi kommer til indholdet. Det er den diskussion og den proces, der bidrager til at fylde rammen ud og præge indholdet (og som foregår hver dag, ikke kun hvert fjerde år), der betyder mest i mine øjne – og som politikerne i et demokrati heldigvis ikke er ene om.

2. Hvad mener du demokrati betyder for danskerne i dag?

Demokrati er vel blevet en selvfølgelighed, som de færreste tænker nærmere over til daglig i et samfund som det danske.

Derfor har det måske fået en lige lovligt elastisk betydning, hvor flertals-tanken også risikerer at blive misbrugt som alibi for en 'absolut sandhed'. Flertal i meningsmålinger 'oversættes' f.eks. lidt for ukritisk til: "Danskerne mener …", men hovedparten af de spørgsmål, der stilles i meningsmålinger, er ofte over-forenklede og blottet for nuancer, hvorfor de også skaber et overdrevet billede af ensformige masser blandt befolkningen.

Mennesker er individer, ikke brikker i en grå masse, og derfor er det vigtigt, at vi husker at værne om mangfoldighed og forskellighed i både lovgivningen og i debatten.

3. Hvilke udfordringer ser du for samfundet fremover i forhold til demokrati?

Vi må ikke være blinde over for magtfuldkommenhed, blot fordi den finder sted i demokratiets navn. Som alle styreformer har demokratiet også sine bagsider; f.eks. er en beslutning naturligvis ikke nødvendigvis den rigtige eller den bedste, blot fordi den er truffet af et flertal. I langt de fleste tilfælde er dette en triviel betragtning, eftersom konsekvenserne heraf er mildere end i noget tyranni.

Der er imidlertid grund til kritisk opmærksomhed, når f.eks. et flertal gennemtrumfer rettighedstab for – eller marginalisering af – et mindretal. Med andre ord: Flertalstyranni. Det er blandt andet derfor, menneskerettigheder understreger vigtigheden af mindretalsbeskyttelse. Det nytter jo ikke noget, at et befolkningsflertal tvinger et mindretal til at dyrke en bestemt religion eller hylde en bestemt politisk overbevisning osv.

Diskrimination og undertrykkelse er og bliver diskrimination og undertrykkelse, hvad enten det gennemtvinges despotisk eller demokratisk. Derfor betyder demokrati for mig også nødvendigheden af en vis mindretalsbeskyttelse.

Andre hovedudfordringer består i at sikre, at et tilfældigt flertal ikke gennemtrumfer større lukkethed og hemmelighedskræmmeri i beslutningsprocesserne. Så bliver flertalsstyre et indirekte og paradoksalt redskab til sikring af magten, som færre og færre kan gennemskue eller kritisere.

Derfor er det problematisk, hvis et flertal begrænser eller afvikler de instrumenter, hvormed pressen og oppositionen kan kigge magten i kortene. Aktindsigt og åbenhed om magten er derfor fortsat uhyre vigtigt, også i et demokrati, for magt, der ikke holdes i skak af kritik og åbenhed, degenerer alt for let til magtmisbrug. Uanset hvilket system det sker under.

4. Hvilken aktiv rolle mener du, biblioteket kan/skal spille i forhold til demokrati?

Bibliotekets primære rolle er at være en bogsamling, punktum. Dér er jeg meget konservativ.

Men derfor kan biblioteket godt samtidig medvirke til at udruste lånerne til at blive kritisk opmærksomme medborgere – der er f.eks. masser af både samfundskritiske og almindeligt oplysende bøger (både aktuelle og historiske). Men de drukner desværre alt for let i den spraglede overflade, som mange moderne biblioteker tilstræber med overdreven fokus på skønlitterære bestsellere og en uforbeholden opprioritering af f.eks. computerspil og internetsurfing.

Bestsellerne, internettet og computerspillene skal nok klare sig uden bibliotekernes hjælpende hånd – men smalle udgivelser, kritisk litteratur og arrangementer, der spiller en rolle i forhold til at oplyse og optræne kritisk sans og ånd burde biblioteket gøre mere for. Også for demokratiets skyld.

5. Hvilke samarbejder eller/og koncepter kunne du tænke dig at se i relationen biblioteker og demokrati?

Større fokus på de politiske beslutningsprocesser og den meningsdannelse, der finder sted forud herfor (spin, journalistik, kampagner osv.). Men stadig med bogen i centrum – for også ud fra dét centrum kan man anvise redskaber og initiativer, der ansporer kritisk og selvstændig ageren i forhold til den moderne jungle af medier og beslutningstagere. Det kan både være bibliotek og demokrati i klassisk forstand, men på nye måder.

Find de øvrige bidragsydere under fanebladet »Interviewstafet« her: Demokrateket.

Rune Engelbreth Larsen, 18.8.2010Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 86

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 86

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 90

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 90

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log177.php on line 90