Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bibeloversættelsesproblematikken igen

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I en anmeldelse af Christian Halvgaards bog om bibeloversættelser og striden om disse (Kilde eller kanon? Kampen om Den danske Bibel), som blev rejst af Jens-André P. Herbener og undertegnede i tidsskriftet Faklen og en række dagblads-kronikker i 1990'erne, reducerer Peter Tudvad i Weekendavisen (22.8.2008) kritikken af Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992 til et udtryk for kategorisk "bål og brand". Og tilføjer så lidt kryptisk (og ikke retvisende): "... fordi den restløst tolkede Den hebraiske Bibel som en del af den kristne kanon".

Jeg har ikke læst Halvgaards bog og skal derfor kun forholde mig til de passager i anmeldelsen, der relaterer sig til kritikken af bibeloversættelsen, som jeg var med til at rejse sammen med Jens-André P. Herbener, og som han har videreført, uddybet og præciseret i flere efterfølgende bøger.

Faklen kritiserede ikke blot den autoriserede bibeloversættelse, fordi den "tolkede Den hebraiske Bibel som en del af den kristne kanon" - det er jo et historisk faktum, at Den hebraiske Bibel er en del af den kristne kanon. Men dét, man kan anfægte, er den teologiske og filologiske baggrund herfor og oversættelsens forsøg på at umuliggøre eller i det mindste vanskeliggøre enhver ANDEN fortolkning - i lodret modstrid med kildeteksten.

Når den religionshistoriske baggrund manipuleres og vildledes ved at skrue dogmatiske og filolologisk uholdbare fortolkninger ind i selve oversættelsen, får lægmand jo indtryk af, at der ikke blot er tale om en historisk fortolkning, når kirkelige kredse hævder, at GT med guddommelig autoritet leder eksplicit frem til NT, men indhylles derimod i den fejlagtige forestilling, at der er klippefast og eksplicit belæg herfor i selve teksten.

Dette er ganske uden hold i de hebraiske kildetekster, hvorfor en sådan oversættelse med andre ord manipulerer og vildleder i en retning, der understøtter en historisk, teologisk fremstilling af dogmatisk karakter.

Dermed fjernes fortolkningsspørgsmålet altså fra en åben teologisk-religionshistorisk diskussion af real-indholdet i de bibelske tekster og bliver i stedet sneget ind som en integreret del af teksten, som denne uretmæssigt præsenterer sig for læseren/lægmand.

Den diskutable historiske og teologiske fortolkning af teksterne hæves med andre ord behændigt til en fiktivt tekstnær substans i kirke-dogmatisk favør - sådan som det ikke mindst blev krævet af Indre Mission under oversættelsesarbejdet med den autoriserede bibel fra 1992. Dér ligger hunden begravet, og deri består kernen i den forfalskning, som daværende generalsekretær for Bibelselskabet, Niels Jørgen Cappelørn bærer det tunge hovedansvar for.

Derudover hedder det bl.a. i anmeldelsen: "Som en foregribelse af Det nye Testamente og en profeti om Jesus som den forjættede Messias blev de hebraiske skrifter berøvet deres videnskabelige værdi som kilder til den jødiske historie. Ergo var den autoriserede danske bibeloversættelse uvidenskabelig og som sådan et produkt af dogmatiske fordomme snarere end lødige forskningsprincipper. Men forholder det sig virkelig så kategorisk?"

For det første er der jo meget, meget andet i kritikken af den autoriserede oversættelse - for det andet: Ja, det forholder sig rent faktisk så kategorisk på dét punkt. Man kan aldrig nogen sinde påberåbe sig videnskabelighed med Indre Missions indirekte vetoret, teologisk-dogmatisk determinerede afstemninger om specifikke oversættelser, en enhedsbibelsk revisionskomités censur-kontrol med behandling af tusindvis af skriftsteder og Cappelørn & Co.'s utilslørede indrømmelser af eksegetiske præferencer, der havde forret for filologisk sagkundskkab. Det betyder alt sammen, at man ikke blot har indLÆST, men ydermere indOVERSAT og indSKREVET Messias-forjættelser og en rækkke andre dogmatiske kristne pointer i en tekst, der er blevet til *før* Kristus. Det kan simpelt hen ikke blive meget mere kategorisk *ikke-videnskabeligt*.

Det står selvfølgelig enhver frit for at fortolke kristne Messias-forjættelser hvor som helst i GT, men hvis læseren skal kunne gøre (eller undlade) dette på reelle præmisser, ud fra sin egen tro (eller mangel på samme) og i det mindste med muligheden for skyldig hensyntagen til den religionshistoriske kontekst, som teksterne er blevet til under (og naturligvis overordentlig præget af), må det jo ske ud fra så uforudindtaget en kildetekst-oversættelse som muligt. Altså en så videnskabeligt tekst- og kontekstnær oversættelse, man kan udarbejde på mundret dansk. Ikke "ordret", men filologisk tekstnært forsvarligt - og i hvert fald ikke tilstræbt vildledende.

Enhver bevidst fordrejende, manipulerende og misvisende 'oversættelse' kan ikke være videnskabelig (hvis vi overhovedet skal fastholde ordet 'videnskabelig' nogen særskilt betydning i disse sammenhænge) - og jeg tror ikke, at nogen uforudindtaget læser med et indblik i kildeteksten og tilblivelsesprocessen bag bibeloversættelsen kan benægte, at den autoriserede oversættelse fra 1992 i adskillige vigtige tilfælde er klart vildledende.

Derfor er jeg heller ikke enig i denne betragtning fra anmeldelsen: "I den sidste ende står og falder oversættelsens troværdighed med oversætterens redelighed, da det ikke er oversættelsesprincippet, men dets praktiske anvendelse, der afgør, om oversættelsen er videnskabelig eller ej."

Det ville jo kunne læses, som om en oversætter af bibelen, der aldrig har lært et ord hebraisk, alligevel kan udarbejde en 'videnskabelig' bibeloversættelse - så længe det blot redeligt fremgår af oversættelsen, at der f.eks. er tale om en gendigtet 'børnebibel', tilfældigt løsrevne og omskrevne udpluk el.lign.

Men hverken sådanne gendigtninger eller den aktuelle kirkebibel, der direkte har ændret teksten af hensyn til dogmatikken, bliver videnskabelig, selv om man måtte være redelig nok til åbent at tilkendegive en sådan fremgangsmåde - det ville i givet fald være en redelig tilkendegivelse, ja, men det ville ikke gøre oversættelsen videnskabelig i nogen rimelig forstand af det ord.

Redelighed kan ikke være tilstrækkeligt til at kvalificere videnskabelighed - og hvad værre er: Den autoriserede bibeloversættelse er i hvert fald hverken redelig eller videnskabelig. Så kategorisk forholder det sig faktisk, ja.

OVERSIGT OVER BIBEL-SAGEN

Læs også de øvrige artikler om bibeloversættelsen (kronologisk rækkefølge af artikler, oprindelig bragt i Faklen, 1996-2001):

1. BIBELFORFALSKNING? af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
2. BIBELFORFALSKNING! af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
3. EN JØDISK BOG (interview: F. Løkkegaard) af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen 
4. BIBELSELSKABETS RETRÆTE af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
5. DOGMATISK MANIPULATION (EKSEMPLER) af J.A. P. Herbener
6. EN NY, VIDENSKABELIG OVERSÆTTELSE af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
7. BIBELFORFALSKNING (FORTSAT)! af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
8. RETTELSER I DEN HEBRAISKE TEKST af J.A. P. Herbener
9. KIRKENS HØJREFLØJ OG BIBELFORFALSKNINGEN af J.A. P. Herbener
10. BIBELFORFALSKNING (EKSEMPLER) af J.A. P. Herbener
11. VIDENSKAB CONTRA TRO af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen 
12. VIDENSKABELIG VS. KIRKELIG OVERSÆTTELSE (status) af J.A. P. Herbener

TJEK WEBSITET: Det hebraiske bibeloversættelsesprojekt (Det Kongelige Bibliotek)
TJEK INDLÆGGET: Folkekirkens bibelfundamentalister

KRONIKKER OM BIBELOVERSÆTTELSEN (kronologisk rækkefølge)

»Studerende skyder med spredehagl«, kronik af sognepræst Bent Kim Jepsen, Jyllands-Posten, 13.10.96.

»Bibelforfalskning«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 15.10.96.

»Faklens forfalskninger«, kronik af Bodil Ejrnæs, Kristeligt Dagblad, 16.10.96.

»At oversætte er at vælge«, kronik af Bodil Ejrnæs, Information, 29.10.96.

»Bibelselskabets krampetrækninger«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 6.11.96.

»En osende fakkel«, kronik af Svend Holm-Nielsen, Information, 19.11.96.

»Videnskab ved afstemning«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 3.12.96.

»En ny videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Kristeligt Dagblad, 7.1.97.

»Videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Kirsten Nielsen, Jyllands-Posten, 2.2.97.

»Nødvendig videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Jyllands-Posten, 23.2.97.

Rune Engelbreth Larsen
26. august, 2008Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 122

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 122

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 122

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 126

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 126

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log125.php on line 126