Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Socialdemokratisk initiativ rykker fra Thorning

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Socialdemokrater i hovedstaden har taget initiativ til Den Røde Skole, der har skullet revitalisere Socialdemokraternes politiske projekt på baggrund af en erkendelse af det katatastrofale valgresultat i 2007. Her oplevede partiet at 'fejre' den ringeste vælgeropbakning i omtrent et århundrede.

Fra et humanistisk synspunkt er der naturligvis gode og dårlige sider ved de fire såkaldte stile, som Den Røde Skole for nylig har offentliggjort, men som helhed er der tale om et begyndende ryk i humanistisk retning - væk fra Helle Thorning-Schmidt og den nuværende partiledelse.

Det kommenterer jeg en af de nærmeste dage - her følger foreløbig blot nogle citater fra de mere interessante aspekter af indledningen til de fire stile:

- Afsættet for Den Røde Skole var en valgkamp, som var rigtig god og en stor succes – i teorien. Men som reelt gav os det dårligste valgresultat i 100 år.

- Det åbenlyse misforhold mellem opfattelsen af valgkampagnens kvaliteter og det faktiske valgresultat måtte og skulle give anledning til eftertanke. Det var denne eftertanke, som vi ønskede at give en platform med den røde skole.

- Først og fremmest er det en håbløs forestilling at tro, at der findes en politisk vej hinsides højre og venstre. Politik er en konflikt mellem interesser, og postulatet om, at det kan være anderledes, er et bedrag. Men det er et bedrag, der har bidt sig fast i de sidste tyve år.

- Den Tredje Vejs forestilling om ikke-ideologisk politik. Ikke ideologisk politik er ikke politik, det er administration. Inde i den tredje vejs logik ligger der en i grunden bureaukratisk forestilling om en samfundsadministration, der er objektiv rigtig.

- Vi tog farven rød frem igen, fordi den symboliserer alt det, venstrefløjen har brug for at minde sig selv om for igen at genvinde fodfæstet og tilliden i det danske folk. Er man rød, er man venstreorienteret. Er man rød har man drømme. Men vigtigst og frem for alt: Er man rød, vil man lave noget om.

- Velfærd er bare et navn for de sejre, der er vundet. Den vigtigste sejr er altid den næste – fordi forandringer er pointen.

- Essensen i en ny socialdemokratisk strategi bliver nødt til at være et opgør med en bureaukratisk politikform, der i sidste ende vil skabe politisk apati og som reducerer politik til en privilegeret del af underholdningsindustrien. Hvis ikke den politiske kultur på venstrefløjen bliver bedre til at artikulere både visioner og kollektive løsninger, så ender politik som forskellige managementskoler, og et medlemskab af et politisk parti bliver mere og mere uinteressant.

- Demokratiets grundvilkår er rivaliserende strategier for samfundet og centrum-venstre må endegyldigt begrave forestillingen om, at den politiske konflikt kan afløses af en konsensusstrategi. I sidste ende er også Socialdemokraterne et parti, der varetager nogle danskeres interesser over andres.

- Da Den Røde Skole blev lanceret påpegede vi nogle af de problemer, mennesker i det moderne samfund lever med i dag. Nogle af de problemer er forsøgt håndteret (også af socialdemokrater) med en markedslignende metode, uden at det har ført til ønskede forbedringer. Eksempelvis kan vi i vores sundhedssektor se, at de introducerede incitamenter til øget selvforsikring ikke på nogen måde leverer hverken almindelige serviceforbedringer, rationalisering eller øget kvalitet. Tværtimod har forsøget på markedsgørelse af sundhedsvæsenet ført til perversion og er en af de mest undergravende vedtagelser i samfundet i dag.

- Det er klart, at der ikke skal eksistere et privat, overprivilegeret sundhedsmarked, der kannibaliserer det fælles sundhedsvæsen.

- Socialdemokraterne har et reelt medansvar for, at det offentlige arbejdsmarked er overbureaukratiseret og utiltrækkende. Den strategi der hed “new public management” har introduceret absurd overadministration og forkerte incitamenter i den offentlige sektor, og det er klart, at venstrefløjens strategi for den offentlige sektor, der producerer de fleste af de politiske nødvendigheder, vi har kæmpet, for bliver nødt til at indeholde en større tiltro til menneskene i det fællesskab, vi opretholder med den offentlige sektor.

- Her i stilene foreslås grøn moms for at ændre markedslogikken og adfærden til at være mere bæredygtige. Her foreslås sund moms for at ændre sundhedsmønstrene. På trafikområdet foreslås, at man ændrer incitamenterne så man skaber en mindre miljøskadelig adfærd og på boligområdet lægges der op til at markedsdynamikkerne ændres, så vi kan stoppe den ulighedsmotor, som det nuværende og umoderne boligmarked udgør.


Den Røde Skole

Rune Engelbreth Larsen
8. maj, 2008