Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Orwell, Matrix og anti-nationalisme

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

En række citater af George Orwell er tilføjet Citatsektionen på Humanisme.dk, dels fra hans berømte Nineteen Eighty-Four (1949), og dels fra hans essay Notes on Nationalism (1945).

Der er klare og »opdaterede« paralleller mellem Orwells dystopi i 1984 og Wachowski-brødrenes rebelske science-fiction trilogi Matrix, som jeg har analyseret i bogen Matrix og ulydighedens evangelium (2004) - et lille uddrag:

»Hvad er Matrix? Kontrol,« understreger Morpheus: »Et fængsel, som du ikke kan se, ikke kan røre og ikke kan smage - et fængsel for sindet.«

Bag den overordnede fortælleramme formidles en reaktualiserende nytolkning af skræmmende elementer fra det tyvende århundredes store dystopier af George Orwell, Franz Kafka og Aldous Huxley, henholdsvis opgøret med den iscenesatte og overvågede (pseudo)virkelighed, den absurde meningsløshed og det apatiske, teknologiske »paradis«. Parallellerne til 1984 er udviklet i detalje.

I Matrix-trilogien er det Maskinerne, der står bag den udspekulerede undertrykkelse, i 1984 er det Partiet, men i begge tilfælde betjener magthaverne sig af en konstrueret pseudovirkelighed med en tilhørende, fiktiv fortid.

»Vi behersker materien, fordi vi behersker menneskenes tanker. Virkeligheden befinder sig inden for i menneskenes hjerner,« hedder det om magthavernes strategi i 1984. I The Matrix er materien reduceret til »elektriske signaler, fortolket af din hjerne,« eller som Morpheus uddyber: »Matrix er overalt. (…) Du kan se den, når du kigger ud af dit vindue, eller når du tænder dit fjernsyn. Du kan mærke den, når du går på arbejde. Når du går i kirke. Når du betaler din skat. Det er den verden, der er blevet trukket ned over dine øjne for at blinde dig og skjule sandheden.« Hvilken sandhed, spørger Neo, og Morpheus svarer: »At du er en slave.«

Trods hele propagandaapparatets effektivitet føler Winston i 1984 instinktivt, at noget er galt: »… den stumme protest inden i en, den instinktive følelse af, at de forhold, man levede under, var utålelige, og at de engang måtte harve været anderledes.« Neo oplever noget lignende, her ekspliciteret af Morpheus: »Du har følt det hele dit liv - der er noget galt med verden. Du ved ikke, hvad det er, men det er der, som en splint i din hjerne, der driver dig til vanvid.«

Om Winston siger torturbødlen O'Brien i 1984: »Du er en fejl i mønsteret, Winston. Du er en plet, der må fjernes.« I Matrix-trilogien kalder agenter Neo for »anomalien«, om hvem The Architect uddyber: »Du er eventualiteten af en anomali, som jeg trods mine intense bestræbelser ikke har været i stand til at udslette fra det, der ellers er en harmoni af matematisk præcision.«

I 1984 er »værelse 101« det frygtede torturkammer, i hvilket oprørske individer ved hjælp af grusomme metoder bringes til at tro på den falske virkeligheds realitet; Neo bor i nr. »101«, mens han som Thomas Anderson endnu er uvidende om at være fanget i den virtuelle virkelighed.

I 1984 er Winston for så vidt det sidste menneske: »Din art er uddød, vi er jeres arvtagere,« siger O'Brien på vegne af Partiet. I The Matrix er det Morpheus' torturbøddel, Agent Smith, der tilsvarende bedyrer: »Evolution, Morpheus, evolution. Ligesom dinosaurerne. I har haft jeres epoke. Fremtiden er vores verden, Morpheus, fremtiden er vores epoke.«

Partiets undertrykkelsesmekanisme består altså i 1984 i at tvinge individet ind i en ensrettet »sandhed« og »virkelighed«, som magthaverne har 100 procent kontrol over, hvor to og to kan være fem, hvis det er hensigtsmæssigt for systemet, hvor »krig er fred, frihed er slaveri, uvidenhed er styrke«. (...)

Erstatter vi »Partiet« med »Maskinen«, er denne undertrykkelsesmekanisme helt identisk med den, vi finder i Matrix I-III, hvor denne »virkelighedskontrol« er udviklet til sit alleryderste, fordi menneskene ikke blot »indoktrineres«, men fordi deres hjerner radikalt »fodres« med elektriske stimuli, der konstruerer en virtuel virkelighed, som af samme grund erfares lige så empirisk konkret som den oprindelige virkelighed, den har erstattet.

Parallellerne til Orwells skrækscenario er uundgåelige og betydningsfulde. Matrix I-III benytter den 1984-agtige rammefortælling til iscenesættelsen af et politisk opgør med magthavernes ensretning, sandhedspatent og »virkelighedskontrol«.

Rune Engelbreth Larsen
Matrix og ulydighedens evangelium, s. 19-22

I Matrix-trilogien er Orwells 1984 en oplagt parallel, selv om der er forskelle i oprørernes modreaktion, både i praksis og erkendelsesmæssigt, som det i øvrigt fremgår af bogens analyse.

Orwell har endvidere skrevet et interessant og relateret essay om nationalisme, som han definerer bredere end almindeligvis, men som falder i god tråd med hans 1984 (og dele af Matrix-universets samtidskritik). Orwell skriver bl.a.:

»By 'nationalism' I mean first of all the habit of assuming that human beings can be classified like insects and that whole blocks of millions or tens of millions of people can be confidently labelled 'good' or 'bad'. But secondly - and this is much more important - I mean the habit of identifying oneself with a single nation or other unit, placing it beyond good and evil and recognising no other duty than that of advancing its interests.«

»All nationalists have the power of not seeing resemblances between similar sets of facts. A British Tory will defend self-determination in Europe and oppose it in India with no feeling of inconsistency. Actions are held to be good or bad, not on their own merits, but according to who does them, and there is almost no kind of outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonment without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians - which does not change its moral colour when it is committedby 'our' side.«

Flere citater herfra på Humanisme.dk: George Orwell

Rune Engelbreth Larsen
18. marts, 2008