Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Landskabet og beskueren

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

...

Fotografi af Himmelbjerget og en fotograf (undertegnede), der fotograferer Himmelbjerget ...
(foto: Birte Kreie, januar 2008)

En stor udstilling med mange centrale landskabsmalerier fra Norden har været de nordiske lande rundt til og med februar 2008, hvor Statens Museum for Kunst i København satte punktum.

I tilknytning hertil er udgivet den meget anbefalelsesværdige bog Verden som landskab. Nordisk landskabsmaleri, 1840-1910 (2006), hvori Klaus P. Mortensen skriver:

»Når vi ser et landskab, så perciperer vi det ikke bare ret og slet. For i og med at vi sanser naturen, fortolker vi den uvilkårligt også. Vi sanser verden gennem en slags kulturens kontaktlinser, som betinger den måde, vi ser på, men som selv er transparente, fordi de er så dybt indlejrede i vor mådet at opfatte verden på, at de for os går i ét med det sete.«

Det gælder naturligvis også for landskabsmaleren og for digteren, der maler eller beskriver landskabet, og det gælder jo i og for sig endnu engang, når vi ser maleriet eller læser digtet. Landskabet er ikke fikseret 'objektivt' - hvilket måske kunne være en lille reminder om at lade malerier og digte være inspirationskilder til også selv at søge ud i landskabet og se det påny.

FORAN ET LANDSKAB står du
uden at se på noget bestemt
- og mærker derfor alt
En stilhed der bliver ved med
at opfinde sig selv

Peter Nielsen: "Foran et landskab"
Fra Medfødte sekunder, 1992

...

Råbjerg Mile (foto: REL, december 2007)

Vi ser altså ikke landskabet 'nøgent', men er allerede på forhånd præget af digtere og landskabsmalere i vores kulturprægede syn, som kunstnere har haft indflydelse på.

Men vi har jo også andet med i bagagen end bevidste eller ubevidste kulturhistoriske påvirkninger - f.eks. individuelle præferencer og tilbøjeligheder, der ligeledes er med til at farve, hvad vi ser, og hvad vi føler ved det, vi ser.

Landskabet er derfor aldrig det samme - eller med Otto Gelsteds ord:

Den flade, gulgrønne strandeng
ud mod den ilende fjord
er gennemskåret af runer,
af pytter, damme og render -
himmelfarvede ord.

Det er som en gammel indskrift
i et assyrisk sprog.
En tyder den som en kampsang,
en som en elskovserklæring
og en som en regnskabsbog.

Otto Gelsted: Fra »Strandeng ved Hadsund« (1927)

...

Forelskede træer? Vaserne ved Furesø (foto: REL, januar 2008)


...

Tidlig morgen, ca. 2 km uden for Tiset ved Gram (foto: REL, januar 2008)

Sangerinden Trille ser Danmarks landskab således:

- Danmarks krop er fuld af slemme ar,
mærket efter fødsler fuld af smerte.
Men det er nu den krop, som Danmark har,
og jeg behøver lyden af dens hjerte.
Ja jeg kan li' det land, jeg bor i,
og lissom med den krop jeg selv har fået,
så må jeg kunne holde af den,
trods alle mangler.

Trille: "Danmark"
Fra LP'en Altid har jeg længsel, 1979


...

Vadehavet (foto: REL, december 2007)

Rune Engelbreth Larsen
21. februar, 2008