Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Det Ny Clarté

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

... Det Ny Clarté er et nyt tidsskrift med en længere politisk arv bag sig, som tager fat på politiske og kulturelle problemstillinger ud fra et venstre-intellektuelt standpunkt.

Ansvarshavende redaktør er Dino Knudsen, der læser historie og filosofi ved Københavns Universitet, og som bl.a. var medredaktør på den danske udgave af Mikael Nybergs bog, Kapitalen.com (2005).

Tidsskriftet bygger videre på arven fra den danske og internationale Clarté-bevægelse, men er ikke tilknyttet politiske partier og er skrevet af en bred kreds af skribenter, der udover redaktøren bl.a. tæller Mikael Nyberg, Paw Hedegaard Amdisen, Jørgen Knudsen, Klaus Riis, Kristian Schmidt, Christian Braad Thomsen og Mikkel Thorup.

Clarté-bevægelsens omskiftelige historie frem til i dag gennemgås af historikeren Morten Thing på hjemmesiden for Det Ny Clarté.

I tidsskriftets første leder præsenteres intentionerne af Dino Knudsen, der bl.a. skriver:

Clarté betyder klarhed, og Det Ny Clarté indskriver sig i en tradition: arven fra oplysningen, fra de folkelige bevægelsers og arbejderbevægelsens gennembrud, fra marxismen og socialismen. Clarté er tidligere udkommet herhjemme og har altid været forbundet med den aktive og kulturinteresserede venstrefløj. Det har haft forskellige udgivere og holdninger til de spørgsmål som mødte den socialistiske bevægelse, men det var fra starten af tænkt som et fristed for kritiske, intellektuelle røster som stod til venstre for midten. Og det er sådan vi fortsætter tidsskriftet.

De mange forskellige erfaringer som er blevet høstet i de sidste 150 års kamp for en bedre verden skal ikke gå tabt, men samtidig står mange nye spørgsmål også ubesvarede hen, og nye svar trænger sig på. Det Ny Clarté har hverken en Centralkomité eller en generallinie. Det har ikke etableret klarheden på forhånd, men vil stille kritiske spørgsmål, diskutere og til stadighed forfølge klarheden som et mål. Vi vil ikke blot forstå, men også være med til at forandre verden. For ja – kald os bare kættere – vi mener at en anden verden er mulig!

Første nummer behandler temaet »Venstrefløjen og Muhammed«, der debatterer ytringsfrihed, religion og integration. SF's Morten Homann har skrevet debatoplægget »Fri os fra religionerne«, som kommenteres af Troels Riis Larsen, Søren Engelsen og undertegnede.

Mit bidrag tager udgangspunkt i de skæve præmisser for Homanns kritik og har titlen: Forskellen på at dæmonisere og debattere.

Debatten fortsætter online på tidsskriftets hjemmeside, hvor Homann har svaret på kritikken, og hvor vi andre så atter har kommenteret Homanns andet indlæg.

Blandt bladets faste indslag er en række skarpe nyhedskommentarer til aktuelle debatemner og diverse boganmeldelser.

Paw Hedegaard Amdisen dobbeltanmelder Provoen og profeten - Muhammedkrisen bag kulisserne af John Hansen og Kim Hundevath samt Karikaturkrisen - en undersøgelse af baggrund og ansvar af Tøger Seidenfaden og undertegnede - hvilket må siges at falde ud til sidstnævnte bogs fordel.

Herom skriver anmelderen bl.a.:

Progressionen i bogen er kronologisk og indeholder - udover en indledende redegørelse for det hetzlignende debatklima der har præget diskussionen om muslimer og islam i Danmark - en række kapitler hvor forfatterne fordyber sig i minutiøse detailstudier af Muhammed-krisens 'sagsakter', med særligt fokus på regeringens (manglende) håndtering af den eskalerende krise. Bogen er i så henseende, i modsætning til mange anmelderes dom over den, særdeles veldokumenteret og forbavsende saglig. Stilen er analyserende og til tider nærmest lidt tør, men bogen er til gengæld også dét mere dybdeborende og afslørende i forhold til Hansens og Hundevadts bog.

Den påviser og sandsynliggør at den danske regering, og særligt regeringens uforsonlige leder, bærer et stort ansvar for krisens eskalering. Ikke blot på grund af manglende sans for diplomatiets svære kunst - det kan dog til en vis grad tilgives - men på grund af ideologisk overbevisning og stædighed.

Men bogen åbner også op for en forståelse af den kontekst der gjorde krisen til en krise i første omgang. Et særdeles hadsk og mistænkeliggørende debatklima der har vundet udbredelse ikke bare på den yderste højrefløj, men også langt ind i de etablerede partier og blandt debattører og kommentatorer der opfatter sig selv som moderate.

Læs mere på tidsskriftets hjemmeside, hvor der som nævnte også findes et debatforum: Det Ny Clarté.

Rune Engelbreth Larsen
15. november, 2006