Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatfuskeren Ib Christensen

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Et initiativ, der bl.a. skal afprøve racismeparagraffen ved at politianmelde en række ledende politikere fra Dansk Folkeparti, har været fremme i indslag i TV2 (24. september) og Jyllands-Posten (28. september), selv om det slet ikke er offentliggjort i sin helhed endnu.

Siden er dette initiativ bl.a. blevet kritiseret af Ib Christensen, selv om han hverken kender præmisserne eller det konkrete indhold. Hans grove citatfusk kræver imidlertid en bemærkning og nogle korrektioner.

Ib Christensen, der er tidligere folketingsmedlem og Europaparlamentsmedlem for Retsforbundet, er i dag en marginaliseret ex-politiker, som var meget imod Retsforbundets og Minoritetspartiets tidligere samarbejde. Han kunne ikke få det, som han ville dengang, men så kan han da åbenbart forsøge at få lidt gammeldags politisk hævn på manipulatorisk vis.

I Jyllands-Posten (3.10.) forsøger han at gøre det omtalte initiativ til Minoritetspartiets initiativ, hvilket det ingenlunde er, og kobler det således til en passage om racismeparagraffen i partiets program. Ib Christensen skriver:

»Videre havde partiet forud for folketingsvalget i fjor blandt sine mange programmer også et krav om skærpelse af racismeparagraffen, der skulle erstattes af en antidiskriminationsparagraf, sålydende: 'Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udsagn eller anden meddelelse, ved hvilken enkeltpersoner eller en gruppe af personer direkte eller påviseligt intenderet trues, forhånes eller nedværdiges på grund af hudfarve, national eller etnisk oprindelse, kulturbaggrund, tro eller seksuel orientering, straffes som minimum med påbud om offentligt dementi, og under skærpende omstændigheder tillige med hæfte eller fængsel i indtil 5 år.' (...) Med den formulering ville både JP's redaktører og Muhammed-tegnerne ende i fængsel for ikke at tale om DF's ledende politikere. I hvert fald hvis det stod til Minoritetspartiet.«

Ja, det kunne man sige - hvis og såfremt altså, at Ib Christensen citerede partiets program korret - men det gør han ikke. Faktisk omskriver han det så groft, at betydningen bliver den stik modsatte.

Her er korrektionerne til hans »citat« (det, han har slettet fra originalteksten, er overstreget, og det, han har tilføjet, er sat med fed tekst):

»Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse udsagn eller anden meddelelse, ved hvilken enkeltpersoner eller en gruppe af personer direkte eller som påviseligt intenderet følge heraf trues, forhånes eller nedværdiges på grund af hudfarve, national eller etnisk oprindelse, kulturbaggrund, tro eller seksuel orientering, straffes som minimum med bøde og krav påbud om offentliggjort dementi, og under skærpende omstændigheder tillige med hæfte eller fængsel indtil 5 år.«

Udover dette sjusk, som altså ikke er et citat fra Minoritetspartiets program, er det springende punkt naturligvis Ib Christensens tilføjelse om, at passagen her også gælder en straframme på op til fem år for udsagn, som forhåner eller nedværdiger - en tilføjelse, som imidlertid slet ikke findes i programmet (der overhovedet ikke nævner noget som helst om retlige sanktioner på baggrund af forhånelse og nedværdigelser).

Sagen er den, at Minoritetspartiet ikke var enige og landedes på et kompromis, der her slog til lyd for en skærpelse af straffen for trusler, men til gengæld en lempelse for krænkende udsagn. Det fremgår helt utvetydigt af den sætning, som følger umiddelbart efter Ib Christensens (forfalskede) citat.

Her fastslår partiet: »Derved kan enhver kritisere og debattere et hvilket som helst synspunkt, så længe det ikke enten antager karakter af trusler eller påviseligt er tiltænkt at skulle medføre øget risiko for trusler og overgreb på mennesker af disse grunde. I så tilfælde skal en betragtelig bøde og et markant, offentliggjort dementi være minimumsstraf, og øverste strafmaksimum hæves til 5 år.«

Konsekvensen er med andre ord helt modsat Ib Christensens manipulation - hverken Jyllands-Postens redaktører eller karikaturtegnere ville altså på baggrund af karikaturkrisen risikerer så meget som ét sekund bag tremmer, hvis dette var gældende lov. Heller ingen af Dansk Folkepartis politikere ville i givet fald risikere fængsel, medmindre de fremsatte trusler, eller hvis deres udsagn kunne bevises at tilstræbe øget risiko for regulære trusler og overgreb.

Rune Engelbreth Larsen
3. oktober, 2006