Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Dansk Folkeparti, Dansk Samling, Dansk Forum (2)

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Adam Wagner har sendt mig en kommentar til min gennemgang af striden mellem Dansk Forum og Dansk Folkeparti, der involverer hans person som tidligere medlem af Dansk Forum og nuværende formand for Dansk Samling.

Her redegør han kort for sin udmeldelse af Dansk Forum i foråret 2001: »Jeg meldte mig ud, da Martin Kasler proklamerede, at Ole Wivels digt 'Korset' burde optages i den 'nationale sangskat' (citeret efter hukommelsen). Det var i foråret 2001.«

Nu skal jeg ikke her fortabe mig i en overvejelse over det forhold, som Dansk Forums formand, Martin Kaslers måtte have haft eller ikke have haft hertil, blot for fuldstændighedens skyld citere lidt fra Ole Wivels (1921-2004) digt fra 1941:

En mægtig fører, streng og varm / Som tugtede fra goldheds splid / De blonde børn til frugtbar id / Til hellig harm / Har rakt en større frit sin hånd / Har tegnet Nordens kristne kors / i blod til Odins hagekors: / Den samme ånd. (...) Mod alt som intet offer vil / Sig løfter Stor-Germaniens sang / på sejrørnens vingefang / Ad himlen til -

Jeg har svært ved at tro, at Kasler eller andre ledende medlemmer i Dansk Forum vitterlig skulle være slet skjulte nazister, men hans og andres fascination (eller forhold til) dele af »kulturarven«, som er beslægtet hermed, fortaber sig i mine øjne i bedste fald i fatale nationalistiske kortslutninger.

Et andet punkt i Adam Wagners henvendelse er dog vigtigere for den fremstilling, jeg har lagt for dagen på Humanisme.dk.

Jeg citerer i indlægget Dansk Folkeparti, Dansk Samling og Dansk Forum (30.8.2006) en udtalelse, som Adam Wagner ifølge Berlingske Tidende har sagt i et interview i 1999: »Der er ting, som ingen kan eller tør stå frem og sige i en parlamentarisk sammenhæng. For eksempel er der ikke nogen politiske partier, der åbent udtrykker deres forståelse for Auguste Pinochet. Det gør vi, og det kan vi gøre, fordi vi ikke skal tage taktiske, partipolitiske hensyn.« (Berlingske Tidende, 18.5.1999).

Citatet er centralt, fordi Dansk Folkepartis eksklusion af en række Dansk Forum-medlemmer ifølge Peter Skaarup netop var foreningens begrejstring for Pinochet (og Le Pen), og ikke i første række den misvisende beskyldning for »nazisme«, som siden blev smidt oven i hatten for at »legitimere« eksklusionen yderligere over for offentligheden.

Adam Wagner gør imidlertid nu gældende, at citatet fra Berlingske Tidende ikke er korrekt, og han tilføjer:

Jeg kan ikke huske, om jeg rent faktisk formulerede mig, som citeret, eller om jeg er blevet fejlciteret. Men faktum er, at Dansk Forum som sådan ikke udtrykte nogen holdning til Pinochet. Det ændres ikke af, at jeg muligvis i det mundtlige interview er kommet til at formulere mig, så det fremstår sådan. Det Dansk Forum gjorde, og det jeg ville gøre journalisten opmærksom på, var at Dansk Forum, i modsætning til Dansk Folkeparti, ønskede at give plads til folk, der udtrykte forståelse for Pinochet. I praksis var det vist Peter Neerup Buhl, der skrev en artikel om Pinochet og sagen mod ham, set fra Pinochets side. Denne artikel blev, så vidt jeg husker, trykt i Alætheia, fordi Dansk Forums Studentergruppe gerne ville give spalteplads hertil. Der var nemlig åndelig frihed i Dansk Forum, hvad der ikke er (kan være?) i et politisk parti. Men Dansk Forum havde ikke nogen holdning til Pinochet. Og Dansk Forum som forening udtrykte da slet ikke 'støtte' til Pinochet, som Skaarup påstod.

Privat email, 31.8.2006

At jeg i og for sig ikke betvivler Adam Wagners fremstilling af sagen, skyldes ikke kun, at jeg såmænd finder den ganske plausibel og straight forward fremlagt, men også, at det faktisk er i overensstemmelse med min egen opfattelse tilbage i 1999 (hvor jeg havde sagen væsentligt mere præsent og havde fulgt den temmelig minutiøst), at Dansk Forum rent faktisk ikke gav udtryk for nogen egentlig foreningsstøtte til Pinochet. Jeg var dog ikke dengang bekendt med Adam Wagners ovenfor citerede udtalelse i Berlingske Tidende - og det var efter, at jeg i min nylige research havde fundet denne udtalelse, at jeg i indlægget Dansk Folkeparti, Dansk Samling og Dansk Forum konstaterede, at det så nok alligevel havde været foreningens politik at støtte diktatoren.

Har Adam Wagner ret i, at citatet er sammenskrevet af en udtalelse, hvis reelle indhold er det, han giver udtryk for i sin kommentar, ja, så korrigerer jeg gerne gårsdagens opfattelse og konkluderer i stedet det samme, som jeg gjorde gældende i kapitel 3 i min bog, Det nye højre i Danmark (2001):

Forsvaret for Pinochet, som Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup fremhævede som uspiseligt, er i virkeligheden mindre udtalt hos Martin Kasler og Dansk Forum end hos styrelsesmedlem i den Danske Forening, Peter Neerup Buhl, der f.eks. forsvarer både Franco og Pinochet: »Vedr. den spanske borgerkrig kan der rigtignok siges noget imod Franco, men meget for. Han var en god og retlinet soldat, der gjorde mere godt for sit land end de fleste.« (Dansk Forums debatforum, 29.10.99). Og: »Gudskelov styrede Pinochet sine styrker med en sådan kraft og præcision, at truende kommunistoprør blev kvalt i fødslen.« (Dansk Forums debatforum, 8.11.99). Nu kan den Danske Forening jo ikke kollektivt tages til indtægt for Neerup Buhls synspunkter, selv om han er styrelsesmedlem, men heller ikke Dansk Forum har formuleret nogen kollektiv »politik« over for Pinochet.

Det er klart, at hvad Peter Neerup Buhl i øvrigt skriver (ikke ovenstående citater fra et debatforum, men altså f.eks. i Dansk Forums medlemsblad), i nogen grad må siges at være udtryk for foreningens holdning, medmindre andet er angivet. Alt i alt må det dog fortsat være rimeligt at slutte, at der (mig bekendt) ikke var nogen officiel politisk støtte til Pinochets diktatoriske gerninger i Dansk Forum.

Det vil jeg til gengæld klart mene er tilfældet i forhold til Le Pen og Front National. Godt nok er det følgende også et uddrag af en artikel i medlemsbladet og ikke et politisk program, men en hyldest af denne art kan ikke alene være et udtryk for at give luft for forskellige holdninger (og derfor holder også en del af Skaarups begrundelse for eksklusionerne i 1999):

FN [Front National] vil hjemsende millioner af indvandrere, hvoraf de illegale og de kriminelle skal længst frem i køen (...) FN ønsker en folkeafstemning, for partiet ved, at franskmændene er trætte af, at 'fremmede spiser først af fransk suppe og spytter så i den' (...) FN er stærk modstander af fri abort, som de ser som en familiefjendtlig lov. Le Pen er blevet rost af paven for denne kamp, der er partiets næststørste mærkesag. (...) Mange danske politikere kunne utvivlsomt lære noget af Jean Marie Le Pens højrepopulistiske Front National!

Runestenen nr. 2/1997

Dette blot være nævnt for at illustrere, at hvad der står i et medlemsblad til en forening, trods alt ikke alene kan fejes bort i forhold til foreningens standpunkter under henvisning til, at man er åben for flere synspunkter. Hvis der kan herske tvivl, vil man forvente, at synspunkter, som ikke repræsenterer foreningens standpunkter, placeres som læserindlæg eller bliver markeret som gæsteindlæg.

Eksempelvis bragte Runestenen nr. 4/1997 et antisemitisk indlæg, der imidlertid var placeret under »Læser Forum«, og hvorom foreningens formand, Martin Kasler bemærkede: »Lad os kort og klart slå fast: Dansk Forum er ikke en anti-semitisk forening: Vi tror ikke på, at den jødiske elite har en hemmelig plan til overtagelse af verdensherrerdømmet. Vi tror ikke på, at Holocaust er en løgn fabrikeret af en jødisk elite. Vi tror ikke på, at jøderne står bag indvandringen.« Han klargjorde afslutningsvist: »Runestenen vil fremover, for så vidt også være åben for anti-semitiske skribenter - men bladet vil under ingen omstændigheder være åbent for anti-semitiske indlæg!«

Hvor unødvendigt søgt og desorienterende denne »sondring« unægtelig kan kritiseres for at være (at gøre det til en særskilt pointe at afvise antisemitiske indlæg, men ikke antisemitiske skribenter), ville det dog være helt forkert at tillægge foreningen de antisemitiske synspunkter, som kommer til udtryk i et læserbrev.

Men derfor forholder det sig også anderledes med andre artikler, som ikke er genstand for en klar adskillelse fra foreningens linje - foreningen må i nogen grad tages til indtægt herfor.

Som det et fremgået, ændrer dette dog ikke ved, at jeg ikke finder grund til at betvivle Adam Wagners udlægning af skærmydlserne omkr. Pinochet.

Jeg har intet ønske om at skyde politiske modstandere holdninger i skoene, som de ikke står inde for - selvfølgelig heller ikke Adam Wagner. Nu kan det naturligvis godt være, at han husker forkert, men det er i mine øjne sådan set også irrelevant, og jeg kan ikke se det frugtbare i at skændes om fiktive positioner. Endelig kan jeg heller ikke se noget problem eller fordækt i, at man skifter holdning.

Det korte af det lange er, at der er mere end rigeligt med helt igennem reelle politiske uoverensstemmelser mellem min egen og Adam Wagners position til, at et slagsmål om de fiktive og tilskrevne standpunkter burde kunne aftvinge nogen som helst saglig interesse.

Rune Engelbreth Larsen
31. august, 2006

LÆS OGSÅ:
Dansk Folkeparti, Dansk Samling, Dansk Forum (1)