Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Opinions- og medietroværdighed

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Et af de mest overvurderede analyse-redskaber er opinionsundersøgelser. Bortset fra rene »ja«- og »nej«-svar eller øjeblikkelige popularitetsbarometre er det begrænset, hvad de kan bruges til.

Et illustrativt eksempel kunne være spørgsmålet: »Går du ind for brug af tortur over for mistænkte, hvis der er en chance for, at det kan fremskaffe oplysninger, der hindrer terrordrab?«

Eksemplet er naturligvis sat på spidsen, men det ligger ikke så langt fra en opinionsundersøgelse, som på et tidspunkt blev gennemført. Denne formulering vil givetvis vise pænt mange »ja«-svar og (mis)tolkes derved let som et stort antal tilhængere af tortur.

Spørgsmålet kunne få endnu flere »tortur-tilhængere« ved at blive sat yderligere på spidsen: »Går du ind for brug af tortur over for mistænkte, hvis der er en chance for, at det kan fremskaffe oplysninger, der kan redde din søn fra et terrordrab?«

Det kan imidlertid også vendes om: »Går du ind for brug af tortur over for mistænkte, hvis din søn er den mistænkte?«

Her ville nej-procentet givetvis tilsvarende stige.

I ingen af tilfældene kan man derfor reelt sige noget som helst om folks almene holdning til brugen af tortur - men det er ikke desto mindre i klar forlængelse af opinionsundersøgelsernes (og politikernes) logik, at bruge dem til entydige og forfladigede konklusioner, som var de udtryk for den ligeledes misbrugte abstraktion, »folkets vilje«.

Der er uundgåeligt mange opinionsanalyser, som afspejler en forudindtaget vinkling af den undersøgte problemstilling - og dem, der ikke gør, må maltraktere et komplekst tema til det banale, så svarmulighederne reduceres til så få og forsimplede svar som muligt.

Alligevel kan det naturligvis af og til være interessant at få et indblik i generelle holdningstilkendegivelser (med alle de forbehold man må tage for ikke at »videnskabeliggøre« resultaterne udover deres begrænsede rækkevidde).

Eksempelvis faldt jeg over en opinionsundersøgelse af avislæseres vurdering af diverse mediers omdømme og troværdighed. Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup for Børsen MedieMarked (14. juni 2006), og for ikke at rode yderligere principiel kritik ind over, skal jeg nøjes med at betragte resultatet som kuriøst og interessant - og måske også af en vis informationsværdi.

Selv om den enkelte brugers vurdering af de forskellige medier naturligvis ikke siger det fjerneste om pressens reelle grad af troværdighed (det kan kun en omfattende og minutiøs undersøgelse af den faktuelle journalistik gøre), er det ikke uinteressant at se, hvilke medier der af brugerne vurderes til at have det bedste omdømme - og hvilke det ringeste.

Ud fra diverse parametre når TNS Gallup frem til, at det gennemsnitlige 'omdømme-indeks' ligger på en faktor 2,9 for de undersøgte medier i Danmark - alt derover er altså for så vidt et højt og godt omdømme, og alt derunder naturligvis i den ringere ende.

Ikke helt uventet ligger Danmarks Radio og TV2 helt i top med henholdsvis faktor 3,6 og 3,5 - sikkert først og fremmest på grund af deres store udbredelse og deres (pseudo)neutrale nyheds-iscenesættelse, som alt for let forveksles med objektivtet. Men mere overraskende er det måske, at MetroXpress lige akkurat slår Politiken, der kommer ind på tredje- og fjerdepladsen, hver med en faktor 3,3.

Helt i bunden har vi så Ekstra Sprøjten med sølle 2,1. Den ultimative bundskraber får dog konkurrence af B.T. og Jylland-Posten, der er næstringest og tredjeringest med henholdsvis 2,5 og 2,6.

Samlet ser omdømme-ranglisten således ud:

01. Danmarks Radio

3,6   

02. TV2

3,5   

03. MetroXpress

3,3   

04. Politiken

3,3   

05. Berlingske Tidende

3,2   

06. Urban

3,1   

07. TV3

2,7   

08. Jyllands-Posten

2,6   

09. B.T.

2,5   

10. Ekstra Bladet

2,1   

Det er et lyspunkt, at Ekstra Bladet og B.T. rangerer så utvetydigt lavt - man fristes til at tro (eller mindre urealistisk: håbe), at mange trods alt er immune over for deres propagandistiske stil og derfor rangerer netop Ekstra Bladet så lavt, at den er i negativ særklasse.

Desværre ville dette nok være en overfortolkning - tallene fortæller ikke andet, end hvad tendensen blandt brugerne af medierne er, og man kan desværre godt rangere Ekstra Bladets omdømme lavt uden af den grund at være immun over for avisens rendestensjournalistik, personforfølgelser og almene propaganda.

Ikke desto mindre er det informativt at konstatere, at Jyllands-Posten ligger og roder rundt helt nede omkring B.T. på en tredjesidste plads. Direktør i Gallup, Morten Kromann-Larsen kæder Jyllands-Postens dårlige placering sammen med, at undersøgelsen blev lavet i marts, kort tid efter karikaturkrisens kulmination.

Det er dog svært at vurdere - personligt er jeg mindre optimistisk i forhold til gennemsnitslæserens evne (eller lyst) til at gennemskue avisens selviscenesættelse i form af »ytringsfrihedens korsfarer« som det humbug, det var - men det er trods alt næppe heller helt dét, som Gallups direktør har villet insinuere (selv om det kan læses sådan).

Min egen vurdering er - måske ikke overraskende - at DR2, P1 og Politiken er i særklasse, hvad angår dybde og saglig, kritisk journalistik, men også at Berlingske Tidende og Jyllands-Posten afgjort er pænt med her (når vi frasorterer de mange rædselsfulde ledere i sidstnævnte avis, som jo heller ikke er 'journalistiske').

Rune Engelbreth Larsen
29. juni, 2006