Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Omsiggribende protester mod Dansk Folkeparti

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det har været en anstrengende afslutning på 2005 for Dansk Folkeparti, begyndende med Frevert-sagens kaotiske forløb i slutningen af september og begyndelsen af oktober samt det første landspolitiske nederlag i partiets historie til kommunalvalget i november (hvis man korrigerer tallene for det faktum, at Dansk Folkeparti stillede op i langt flere kommuner i 2005, gik partiet faktisk en smule tilbage og fik kun 5,9% af stemmerne mod 6,1% i 2001).

Og i løbet af december protesterer så en række præster, forfattere, ex-diplomater og læger i fortløbende initiativer mod Dansk Folkeparti.

Den 14. december offentliggøres initiativet »Stadig ingen plads i herberget« fra sognepræst Helle Myken Christensen, Bodil Hindsholm Hansen og Knud Erik Lægsgaard, der protesterer mod den uanstændige behandling, som flygtninge udsættes for i Danmark:

Hvor mange flygtninge, der her i landet tilbringer natten på et loft eller i et illegalt kammer hos behjertede mennesker, der vover at skjule dem for myndighederne, har kun vores kollegaer i et netværk, vi endnu ikke har tilsluttet os, kendskab til. De gør det, i protest mod de stramninger regeringen og dets støtteparti bruger til at tømme landet for uønskede flygtninge, der bare kommer til at fylde op i arbejdsløshedsstatistikken.

Man bliver let lidt stakåndet, når man skal følge med i Dansk Folkepartis forslag til udstødelse af indvandrere og flygtninge. Det er som om partiet har undfanget den ide, at bare man bringer et nyt diskriminerende forslag til torvs en gang om ugen, forslag udformet så man dårligt kan humpe hen over dem med fire klapvognshjul, ja, så er de gamle forslag på det nærmeste 'spist' og godtaget. Det begyndte med en flygtningepakke, så fulgte 24-års reglen. Denne blev undsagt af samtlige internationale organisationer, der har med flygtninge at gøre, men den blev gjort spiselig ved at skulle forhindre tvangsægteskaber. Der var ganske vist en lille hage ved det spiselige. Reglen førte også til tvangsskilsmisser - endda med tilbagevirkende kraft. Noget som vi ikke rigtig har villet benytte i Danmark siden 2 verdenskrig. Lige som vi heller ikke er i vane med at huse folk, der skjuler sig for myndighederne efter denne mørklagte periode af vores historie.

Inden en uge har ca. 200 præster tilsluttet sig det, der er blevet kendt som »Præsteinitiativet 2005/06«.

Den 15. december offentliggøres 12 forfatteres protest, Det er på tide vi siger fra, hvor Stig Dalager, Carsten Jensen og Benny Andersen m.fl. tager bladet fra munden og bl.a. skriver:

I stedet for helhjertet og effektivt at tage fat om de store sociale og samfundsmæssige problemer, der på grund af årtiers forsømmelser er opstået som følge af den fejlslagne integration, udråbes indvandrere og flygtninge som roden til alt ondt. I stedet for at afdramatisere og analysere problemerne og søge saglige, praktiske og overskuelige løsninger, fremhæves selv små konflikter på hysterisk vis som uoverskuelige, ja, så kulturelt og religiøst betingede, at de kategoriseres som uløselige. I 'danskhedens' navn har vi skridt for skridt vænnet os til, at vi udviser vore mest udsatte medmennesker, skønt der består en begrundet mistanke om, at de vil blive forfulgt, udsat for tortur eller simpelthen forsvinde sporløst i deres hjemlande.

Politiken lægger spalteplads til og bemærker i lederen den 15.12.: »Det er i tiden usædvanligt, at populære forfattere går sammen og tager så klart samfundspolitisk stiling. De tøver ikke med at hæfte ansvaret for den sørgelige udvikling på regeringen, Dansk Folkeparti og dele af medierne. Man må desværre sige, at det er på høje tid.« Det må man sige ja til - begge dele.

Den 20. december protesterer 22 tidligere topdiplomater i et opsigtsvækkende åbent brev til statsministeren, hvor de bl.a. skriver:

Efter de seneste års skærpelse af den offentlige debat i Danmark er vi nu vidne til en tilspidsning af tonen, der kun kan opfattes som en forfølgelse af det mindretal, som udgøres af muslimske medborgere. Såvel religionsfriheden som ytringsfriheden er blandt de grundlovssikrede friheder, men det har aldrig været foreneligt med danske holdninger at udnytte friheden til bevidst at såre et mindretal på deres tro. Vi underskrevne er dybt foruroligede over, at et dansk dagblad har fundet for godt at bringe karikaturer af islams mest fremstående, historiske skikkelse, øjensynlig uden nogen konkret anledning.

Den 21. december vælger 263 forfattere fra Dansk Forfatterforening at bakke op om initiativet fra Stig Dalager & Co.

Den 30. december er det 250 danske læger, som siger fra i en offentliggjort erklæring i Information, hvor man tager afstand fra »den fjendtlige holdning og behandling af indvandrere og flygtninge i Danmark«, som »går ud over deres helbred, fysisk og psykisk«.

I erklæringen, som dagen efter er støttet af 425 læger, hedder det bl.a.:

Nedladende udtalelser om etniske minoriteter gentages så ofte i pressen, at de for nogen bliver til sandheder. Tilsvarende er Danmarks politik over for minoriteterne i det hele taget blevet forrået. Flygtninge holdes ude, livet i Danmark er blevet uforudsigeligt og vanskeligt for asylansøgere, kun 9% af spontane asylansøgere fik asyl sidste år, og mange udsendes med tvang. Selve debatniveauet og den førte politik er umenneskelig, sygdomsfremkaldende og skader Danmarks internationale omdømme. Derfor opfordrer vi alle i Danmark - medborgere, politikere og pressen - til at bruge deres ytringsfrihed ansvarligt og med omtanke, og at behandle etniske minoriteter som medmennesker, i dagligdagen, i myndighedsudøvelsen og i Folketinget.

Hvordan reagerer Dansk Folkeparti & Co.?

Pia Kjærsgaard er rasende på forfatterne. Hun advarer i sit ugebrev den 19. december mod franske tilstande: »Jeg tror, at franske tilstande vil komme til Danmark, hvis vi ikke debatterer frit, og hvis vi bliver lullet ind i troen på, at Danmark og danskerne skal finde sig i hvad som helst i multikulturens hellige navn.«

Søren Krarup er rasende på præsterne: »De ved ikke, hvad kristendom er. De tror, det er deres opgave at føre politik eller drive gerningsretfærdighed fra prædikestolen,« siger han til Politiken den 22. december og opfordrer ligefrem biskopperne til at gribe ind.

Lars Hedegaard er rasende på kritikerne af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og skriver den 23. december: »Den dag, imamerne og lederne af de islamiske organisationer får sat hensynet til deres 'sårede følelser' over ytringsfriheden, vil det være slut med den. Så må pressen gå under jorden, som vi sidst oplevede under den tyske besættelse.«

Hedegaard må ty til samme retorik som Den Danske Forening. Igen.

Lad dem rase - for en gangs skyld er der lidt grund til at grine: Den danske presse er åbenbart i dag lige så truet af protesterne og muslimerne som den var det af nazisterne under besættelsestiden - den risikerer at må gå under jorden ... Sandelig en realistisk og nøgtern vurdering fra Jyllands-Postens sponsorerede hof-agitator.

Lad dem rase - og lad os andre håbe, at 2005 går over i historien som året, hvor det vendte. Året, hvor Dansk Folkepartis ti-årige immunitet over for kritik slog revner og på afgørende vis fik folk med humanistisk sindelag til at gøre deres stilling op og offentligt sige fra.

Rune Engelbreth Larsen
3. januar, 2006