Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Intermezzo inden næste kapitel

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I logbogen er der hidtil blevet kigget tilbage. Det første indlæg (efter introen) har derfor handlet om Minoritetspartiets valgnederlag og valgerfaringer samt motivationer og ideologi bag partiets stiftelse, mens det næste har været en specifik analyse af Minoritetspartiet i forhold til muslimernes særlige situation. Dels fordi reflektioner herover, der stikker spadestikket dybere end den udbredte mainstream-fordomsfuldhed, vel i alle tilfælde kan være tiltrængte, og dels fordi politikernes og pressens ringeagt af muslimerne udgør det absolut mest symptomatiske eksempel på, hvordan trængte minoriteter kan misbruges og marginaliseres for at tjene en populistisk dagsorden.

I de forløbne fem år har Minoritetspartiet introduceret nogle humanistiske vinkler i en niche inden for det politiske spektrum, ligesom Faklen i de forudgående fem år introducerede nogle humanistiske vinkler i en niche inden for mediebilledet. Minoritetspartiet overvejer at stille op til kommunalvalget enkelte steder - ethvert valg er jo om ikke andet en talerstol og dermed en mulighed for at komme til orde og modsige den herskende agenda (hvor lidt eller meget det så ellers manifesterer sig i valgresultatet). Det kan man selvfølgelig også gøre i læserbreve, på gaden, i bøger og på nettet - men i al sin trivialitet er fokus i en valgkamp mere koncentreret end sædvanligt.

Valgkamp eller ej er imidlertid et spørgsmål for sig - det er på tide at se (længere) frem og ud over den politiske dagsordens aktuelle udfordringer.

Det fordrer imidlertid ikke desto mindre samtidig at kigge (endnu længere) tilbage, for i en tid, hvor »humanisme« er blevet reduceret til et indholdstomt begreb, er der i mere filosofisk forstand behov for at begynde from scratch og spørge: Hvad er humanisme - egentlig?

Det er netop det spørgsmål, der indleder min kommende bog, Renæssancen og humanismens genkomst [endelig titel: Renæssancen og humanismens rødder].

Ny bog på vej ...

Bogen afdækker nøglefigurer inden for renæssancens filosofi, litteratur og kunst og munder ud i en karakteristik af humanismen som bred betegnelse for renæssancens hovedtræk. Humanismens »genkomst« refererer til to aspekter - dels en fremhævelse af det forhold, at visse humanistiske træk ved renæssancen ganske velkendt beskriver en kulturhistorisk genkomst, og dels et bud på, hvorledes en moderne humanisme på én og samme tid kan være relevant i det 21. århundrede og samtidig bevare sit fundament fra renæssancen.

Renæssancen og humanismens genkomst er dermed i sig selv en begyndelse, fordi den tegner et idéhistorisk portræt af renæssancens kulturånd (humanismens rødder) og argumenterer for kulturarvens aktuelle relevans.

I nærværende logbog kommer det fremover også til at handle om bud på morgendagens humanisme - med lejlighedsvise afstikkere til idéhistoriske rødder såvel som den aktuelle politiske og kulturelle udvikling.

Læs videre i næste indlæg, der også begynder from scratch (når jeg på et eller andet tidspunkt atter får tid til overs til at skrive i logbogen): If you don't claim your humanity ...

Rune Engelbreth Larsen
19. april, 2005