Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Intro

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Jeg ser naturligvis gerne, at der er en rød tråd, som binder de forskellige temaer og artikler sammen på Humanisme.dk, og det kan næppe heller overraske, at jeg af ret oplagte grunde også vil mene, at denne sammenhæng er kendetegnet af et humanistisk grundsyn. Men hvad er humanisme egentlig? Begrebet er i vore dage nivelleret til et indholdstomt »feel-good« fænomen, som mange anvender temmelig svævende, måske netop fordi det ikke rigtig synes at forpligte til (eller betyde) så forfærdelig meget.

Under sektionen Humanisme har jeg slået til lyd for, at begrebet også i en moderne kontekst må reaktualiseres med en mere specifik betydning og henviser her bl.a. til mine egne artikler om emnet. Jeg har i ca. ti år forsøgt at bidrage til at konkretisere humanismen som et særegent perspektiv af politisk og kulturel relevans, først som redaktør af tidsskriftet Faklen, siden i Borgerlønsbevægelsen, som medstifter af Minoritetspartiet og gennem Humanisme.dk, samt i mine bøger og debatindlæg.

Folketingsvalget den 8. februar 2005 gav imidlertid kun Minoritetspartiet 0,3% af stemmerne. Om dette skal betragtes som et definitivt nederlag, der endegyldigt sætter punktum for forsøget på at sætte en humanistisk dagsorden i det politiske Danmark, eller om det snarere repræsenterer en spæd begyndelse, er der forskellige opfattelser af i partiet, skønt udenforstående vel nok er temmelig tilbøjelige til at mene det første. Hvordan Minoritetspartiet vælger at navigere fremover på denne baggrund, diskuteres derfor internt i partiet i disse uger.

Mange har imidlertid spurgt mig om min personlige indstilling hertil, og jeg har da også fået utrolig mange emails efter valget med kommentarer og spørgsmål i den forbindelse, som jeg desværre kun har haft tid og lejlighed til at takke ganske kort for (og det være hermed gjort igen). Jeg skriver derfor på et mere udførligt svar, der dækker et bredt spektrum af de henvendelser, jeg har modtaget, og som har givet anledning til nogle personlige betragtninger over folketingsvalget og den kurs, som det humanistiske skib, jeg har befundet mig på de forløbne ti år, har tilbagelagt.

Om nogle dage kan disse tanker så passende udmønte sig i den første indføring (efter denne introduktion) til nærværende logbog, hvor jeg fra tid til anden vil gøre status over udsigten fra udkigstønden - for nu at blive i skibsmetaforen, der måske nok er lidt slidt, men både er nærliggende og befordrende.

Uafhængigt af den kurs, som Minoritetspartiet lægger sig fast på engang i den nærmeste fremtid, er og bliver det næste og væsentligste initiativ fra min hånd den bog, som jeg påbegyndte i sommeren 2004, og som jeg håber (og forventer) at have færdigskrevet inden for et par måneder: Renæssancen og humanismens genkomst (arbejdstitel) [endelig titel: Renæssancen og humanismens rødder].

Ny bog på vej ...

Der er tale om en gennemgang af humanismens kulturhistoriske rødder, som de foregribes i forskellige epoker i middelalderen og manifesterer sig i renæssancen. Samtidig er bogen dog også tænkt som (endnu) et bidrag i undertegnedes løbende bestræbelser på at reaktualisere humanismen i dag - og her er det idéhistoriske fundament selvsagt afgørende.

Men mere herom på et senere tidspunkt - for her har ærindet blot været nogle introducerende ord til logbogen på Humanisme.dk.

Du være hermed advaret, hvis du ligesom undertegnede hører til dem, som kun undtagelsesvist er interesseret i, hvilke private tanker den og den finder det relevant at publicere i diverse blogs og på personlige hjemmesider.

Men du være hermed inviteret, hvis du en anden god gang skulle få lyst til at vende tilbage hertil, fordi du tilfældigvis er tilpas interesseret i netop denne sejlads til enten at lade dig inspirere eller irritere konstruktivt over undertegnedes uhøjtideligt selvhøjtidelige humanistiske tanker.

I sidste tilfælde: Velkommen ombord :-)

Rune Engelbreth Larsen
20. februar, 2005

Afgang ...