Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Det nye højre i Danmark | Litteraturliste

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Alætheia, årgang 1998-2000 (gratisblad fra Dansk Forums Studentergruppe).

Atterdag, årgang 1999-2000 (Dansk Forums medlemsblad kan kun købes af medlemmer, hvorfor alene artikler tilgængelige på internettet er blevet benyttet i nærværende bog).

Svend Auken: Det nye århundrede, Socialdemokratiets principprogram til debat, Socialdemokratiet 1990.

Niels Alkil (red.): Besættelsestidens Fakta, bd. 1, Sagførerraadet 1945.

Georg Brandes: Udvalgte skrifter 1-9, bd. 9, Tiderne Skifter 1984.

Peter Neerup Buhl: Kampen mod grænserne. Fremmedkursens talsmænd ca. 1965-1990, den Danske Forening 1998.

Peter Neerup Buhl: Det nationale gennembrud. Europæiske modstandere af multikulturalismen, Den Danske Forening 1999.

Geoffrey Cain: Ondskabens ikon, det Kritiske Forlag 2000.

Mogens Camre: Danmark ved en korsvej – velfærd, frihed og moral i 1990erne, Spektrum 1996.

Erik Meier Carlsen: Plads for dem alle?, Hovedland 1992.

Danskeren (medlemsblad for den Danske Forening), årgang 1987-2000.

Dansk Folkeblad (medlemsblad for Dansk Folkeparti), årgang 1995-2000.

Lasse Ellegaard: I rosens favn; Centrum 1996.

N.F.S. Grundtvig: Digte i Udvalg, 1916.

Øystein Gåsholt og Lise Togeby: I syv sind, danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, Politica 1995.

Birgit Hageneier: Søren Krarup – mod strømmen? Et portræt; Kbh. 1988.

Ole Hasselbalch: Viljen til modstand, Tidehvervs Forlag 1990.

Ole Hasselbalch: Pressenævnet, den Danske Forening 1994.

Haandbog i N.F.S. Grundtvigs skrifter I-III, bd. II, udvalg ved Ernst J. Borup og Frederik Shrøder, H. Hagerups Forlag, Kbh. 1930

Naser Khader: Khader.dk – sammenførte erindringer, Aschehoug 2000.

Pia Kjærsgaard: Men udsigten er god ... Midtvejserindringer, Peter Asschenfeldts nye Forlag, 1998.

Søren Krarup: Dansk kultur, Spektrum 1993.

Søren Krarup: Den danske nødvendighed, Spektrum 1994.

Søren Krarup: Den kristne tro, katekismus for voksne, Spektrum 1995.

Søren Krarup: Det moderne sammenbrud 1789-1984, Gyldendal 1984.

Søren Krarup: En måned i efteråret. Rapport fra en borgerkrig, Tidehvervs Forlag 1987.

Søren Krarup: Harald Nielsen og hans tid, Gyldendal 1960.

Søren Krarup: Synd tappert!, bidrag til en folkelig frimodighed, Tidehvervs Forlag 1990.

Leksikon for det 21. århundrede (http://www.leksikon.org), Forlaget Solidaritet 2000.

Kaj Munk: Sværg det, Drenge, Nyt Nordisk Forlag 1941.

N.F.S. Grundtvig: Værker i Udvalg I-X, bd. V, ved Georg Christensen og Hal Koch, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1942.

Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter I-X, bd. IX, ved Holger Begtrup, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1904-1909.

Erling Olsen: Den røde tråd, 1871-1996, Socialdemokratiet 1996.

Ralf Pittelkow og Karen Jespersen: Det røde flertal, Gyldendal 1987

Hans Kornø Rasmussen: Dem og os, det multietniske Danmark, Tiderne Skifter 2000.

Runestenen, årgang 1996-1998 (medlemsblad for Dansk Forum; kun artikler tilgængelige på internettet).

Tidehverv, årgang 1986-2000.

Rune Engelbreth Larsen
Det nye højre i Danmark, 2001