Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Det nye højre i Danmark | Replik

Kritikken af Krarups kristendom

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I sin anmeldelse af min bog, Det nye højre i Danmark, kritiserer Ravn-Olesen, at jeg »uden videre« erstatter kristendommen med Tidehvervs kristendomsopfattelse, som ellers ikke fylder meget i det folkekirkelige billede. Det er rigtigt, at Tidehvervs kristendomsopfattelse klart fylder mest i bogen, eftersom det er en af bogens ærinder at afdække de ideologiske (og teologiske) bevæggrunde bag de nationalkonservative bevægelser, som bekæmper den multikulturelle samfundsudvikling - og netop Tidehvervs kristendomsopfattelse er altafgørende for ikke bare Tidehverv, men bl.a. også Den Danske Forening og Dansk Folkeparti.

Der trækkes i bogen også linjer til det Nye Testamente og Grundtvig m.fl., som er relevante for langt bredere kristne kredse end Tidehverv, ja, for kirken i det hele taget, men afgørende er det dog, at det fremgår eksplicit, at Krarup forstår at bruge såvel som misbruge kristendommen, ligesom bogen netop sondrer mellem flere kristne opfattelser og f.eks. taler om Krarups nationalprotestantiske kristendom:

»Krarup, der i Dansk Folkepartis medlemsblad har kåret Grundtvig som årtusindets dansker, ser også danskerne som et særligt folk, hos hvem der forefindes en særegen, kristen åndstradition - som er alt andet end tilfældig: 'Jeg siger: Det er ikke nogen tilfældighed, at Søren Kierkegaard er dansk. Det er ikke nogen tilfældighed, at Grundtvigs opgør med rationalismen slog igennem i Danmark. Det er ikke nogen tilfældighed, at der er et tidehverv i dansk kirke- og åndsliv. Det er ikke tilfældigt, at en luthersk kristendom har slået rod i Danmark - og næsten ikke i andre lande.' (Ekstra Bladet, 6.3.00). Kierkegaards glødende kamp imod al officiel kristendom såvel som modsætningerne mellem Grundtvig og Kierkegaard springes over - og med forvisningen om at have Gud, Grundtvig og det udvalgte folk i ryggen er Krarups nationalprotestantiske kristendom rykket længere og længere frem på den politiske scene.« (Det nye højre i Danmark, s. 209f).

Endvidere sættes sognepræst Leif Bork Hansen eksplicit op som modstykke til Krarup(s kristendom): »En modstandsbevægelse har vi skam også allerede; den sidder imidlertid ikke lunt bag skrivebordet på præstegårde og fantaserer om fædrelandskærlig dåd, og varsler ej heller 'voldsomme og dramatiske begivenheder' [i modsætning til Den Danske Forening], lige så lidt som den opfordrer til hverken våbenbrug eller sabotage [i modsætning til Søren Krarup], men kun til medmenneskelighed i det yderst konkrete og risikable arbejde med organiseringen af illegale opholdssteder til disse forfulgte mennesker. Et modstykke til Krarup er her sognepræst Leif Bork Hansen, der om nogen har personificeret denne illegale kamp uden krudt og kugler, og i hvis følgeskab ikke blot flere præster, men også det, Krarup kalder 'menige danskere', har trodset både Danmarks lovgivning og Krarups kristendom.« (Det nye højre i Danmark, s. 49f).

Rune Engelbreth Larsen
Kristeligt Dagblad, 24.4.2001