Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Danske Stasi-tendenser og retsløs klapjagt på ledige

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Juraprofessor Vagn Greve har for nylig råbt vagt i gevær over det, man vel kunne kalde en begyndende 'stasificering' af Danmark - et lille uddrag af kritikken:

»Vi ryster jo på hovedet, når vi åbner Stasis arkiver og ser, hvordan man i DDR omhyggeligt kontrollerede, hvem folk korresponderede med, men det sker jo også i dag herhjemme. Vi har bare registrering af elektronisk korrespondance. Det er for mig helt ufatteligt, at vi har et system, hvor staten har krævet det.«

»Der er ingen synderlig grund til at tro, at man kan hindre terror gennem de love, der er indført, for mange af dem har reelt en meget lille virkning. Der er noget, der tyder på, at politikerne føler behov for at markere sig som handlekraftige, men det er svært at se et behov for disse love, hvis vi interesserer os for, hvordan vi får et ordentligt og menneskeværdigt samfund.«

»Myndighedernes magtmuligheder skal begrænses, for magtmuligheder fører altid til misbrug.«

»Hvis vi ser på det danske eller de vesteuropæiske samfund, er de i dag langt fra at være politistater, men hvis man ser på udviklingen i Vesteuropa siden cirka 1990, så er der blevet indført en lang række af de ting, som vi normalt kun finder i politistater. Jeg mener, at vi på den måde er på vej i retning af politistaten. Vi skal være på vagt, for denne udvikling fører forfærdelige steder hen. Retningen er klar.«

Vagn Greve, Politiken 9.10.2010

I samarbejde med Cepos og juraeksperter fra Retssikkerhedsfonden står Vagn Greve bag bogen Frihedsrettigheder tur-retur?, der vurderer virkningen af de danske terrorlove - og som det er fremgået, er Greves vurdering overordentlig kritisk.

Også uden for terrorlovgivningen er der desværre tale om en generel udhuling af rettigheder, stigende overvågning og hysterisk kontrolmani, der tegner en rettighedsundergravende tendens, som rammer mere og mere vilkårligt, men er hårdest for marginaliserede befolkningsgrupper.

I årevis har især forholdene for ledige på kontanthjælp været præget af groteske aktiveringskurser og et absurd og patroniserende regelhysteri.

Den omsiggribende mangel på almindelige arbejdsmarkedsrettigheder og overenskomstsikret løn, som vi ellers almindeligvis tager for givet i Danmark, afskæres titusindvis af ledige i aktivering rask væk fra.

Dertil kommer, at store dele af Socialdemokraterne og fagbevægelsen tilsyneladende også er ligeglade med det omfattende løntrykkeri, som en del af aktiveringen er udtryk for, og som i sidste ende er en bombe under fagbevægelsen og velfærdssamfundet, som vi kender det.

Nu er det så også kommet frem, at ledige risikerer at skulle bevise deres uskyld i sager om socialt bedrageri.

I en principiel afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse fremgår det, at en kommune kun behøver sandsynliggøre, at en enlig forsørger ikke er enlig, før modtageren skal tilbagebetale ydelser - et bevis er ikke nødvendigt.

Lektor i sociale forhold og offentlig forvaltning Nina von Hielmcrone kritiserer fremgangsmåden: »Kommunerne læsser det ene indicium oven på det andet, men når sagen når til domstolene, har kommunerne oftest ikke skyggen af beviser.« (Politiken.dk, 11.10.2010).

Borgere vinder således ofte ved domstolene, hvis de anker. Men de skal selv betale, hvis sagen skal for byretten, og det er selvfølgelig ikke alle, der har mulighed for dette, fastslår advokat Søren Kjær Jensen: »Problemet er, at de mennesker, der havner i disse sager, oftest er ressourcesvage og økonomisk udfordrede. De har hverken overskud eller råd til at gå videre med deres sager.«

Ikke mindre bliver problemet af, at der ikke under det herskende politiske klima er tilstrækkeligt med stemmer i at sikre et retssamfund, der i samme grad er retssamfund for alle borgere, hvorimod der er masser af stemmer i at agere 'jernhånd', 'stramme skruen' og stresse ledige og socialt marginaliserede befolkningsgrupper.

Så meget desto mere relevant og generel bliver desværre Vagn Greves kritik: »Kernen er, at alle mennesker har rettigheder over for statsmagten. Tidligere havde kriminelle og jøder og kvinder osv. ingen rettigheder. Men med menneskerettighederne får alle rettigheder. Man skal huske, at de netop er gennemført for at beskytte minoriteterne, udskuddene, alle dem, man ikke kan lide, de åndssvage, de kriminelle. Det er dem, der har behov for at blive beskyttet mod flertallets magtmisbrug.«

APROPOS

> Flertallets magtmisbrug: Citater af Hal Koch
> Kafkask regel-hysteri umyndiggør arbejdsløse

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 11.10.2010