Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Støt Jørgen Dragsdahl

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I juli faldt der dom i journalist Jørgen Dragsdahls injuriesag mod professor Bent Jensen, ifølge hvilken »Bent Jensen tilpligtes at erkende«, at 35 udsagn er »fremsat med urette og kendes ubeføjede«, bl.a.: »Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent« og »Dragsdahl var altså ifølge både KGB og PET KGB-agent«.

Det er med andre ord endnu engang fastslået, at der ikke er skyggen af substans i Bent Jensens tilbagevendende mistænkeliggørelse og kriminalisering af Dragsdahl som KGB-agent.

Men til trods for, at Dragsdahl har vundet den opslidende sag, og at Bent Jensen skal betale ham 200.000 kr. i godtgørelse og ca. 300.000 kr. i sagsomkostninger, har sagen ruineret Dragsdahl, og den hetzagtige kampagne har haft store personlige omkostninger og delvist ødelagt hans journalistiske virke.

Professor Bent Jensen har for offentlige midler bedrevet tvivlsom forskning i sine bestræbelser på at tilsværte Dragsdahl, og alligevel kommer han ud af sagen uden omkostninger, fordi en række politiske venner har samlet ind til at betale hans udgifter.

På grund af dette groteske misforhold opfordrede jeg den 3. juli til at indsamle hver eneste krone, sagen har kostet Jørgen Dragsdahl: OPFORDRING: Støttekomité til Jørgen Dragsdahl

Til alt held har andre haft samme overvejelser, og nu er en støtteforening en realitet, og foreningen opfordrer alle til at videresende denne tekst:

Indsamling til Jørgen Dragsdahl

Journalist Jørgen Dragsdahl vandt sin injuriesag mod professor Bent Jensen, som i 2007 i Jyllandsposten beskyldte ham for at have været agent for KGB. Dommen betyder, at man ikke behøver at finde sig i at blive beskyldt for landsforræderi alene fordi man kritiserer sit lands udenrigspolitik.

Bent Jensen har fået en bøde og skal betale erstatning. Alligevel risikerer Dragsdahl at blive ruineret af retssagens million-omkostninger. De kan blive endnu større, fordi Bent Jensen nu har anket dommen til Landsretten.

Vi er en kreds af borgere, som ikke finder det rimeligt, at man for at rense sig for falske beskyldninger må gå fra hus og hjem. Derfor har vi startet en indsamling til dækning af Jørgen Dragsdahls sagsomkostninger.

Bidrag indbetales på foreningens konto i Nordea: Reg.nr.: 2252 Konto nr. 0722-248-783. Et eventuelt overskud vil blive doneret til den danske PEN-klub

Jørgen Dragsdahls støtteforening

ved Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten

www.jorgendragsdahlforeningen.dk

Professor Bent Jensen har anket sagen til landsretten, og det betyder, at Dragsdahl kan se frem til yderligere personlige og økonomiske omkostninger ved flere år i gabestokken. Også af den grund kan jeg kun anbefale, at så mange som muligt indbetaler et beløb til Jørgen Dragsdahls støtteforening og spreder kendskabet til foreningen.

APROPOS

> Bent Jensen slipper billigt for ærekrænkelser
> Jørgen Dragsdahls Støtteforening
> Facebookgruppen Støt Jørgen Dragsdahl

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 8.8.2010