Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

JP's protest imod iransk dødsstraf

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Med afsæt i en iransk dødsdom for utroskab vier Jyllands-Posten en leder til en tilbagevendende anke blandt indvandrer- og muslimkritiske røster herhjemme:

Man kan undre sig over, hvorfor Danmark ikke er med i det gode selskab af lande, der protesterer. Man kan ligeledes undre sig over, hvor protesterne fra kendte danskere bliver af. Amerikanske og britiske såkaldte kendisser har ytret sig.

Jyllands-Posten, 16.7.2010

For det første aner Jyllands-Posten jo ret beset ikke ret meget om, hvorvidt (eller blandt hvem) en sådan afstandtagen finder sted. Der er tusindvis af bloggere, debattører og 'kendisser', men det er trods alt de færreste, der får en mikrofon stukket i synet eller automatisk får tildelt spalteplads - og der foregår som bekendt samtaler, møder og debatter uden for Jyllands-Postens og de øvrige landsdækkende avisers spalter.

Hvorfra kommer den der idé, at hvis ikke man skriver et læserbrev, der tager afstand fra dette eller hint skrækkelige, som man ingen som helst andel har i, så har man forbrudt sig mod en eller anden 'moralsk pligt' og kan sågar i værste fald tages helt eller delvist til indtægt for dette skrækkelige?

Og for det andet (og vigtigere) er sagen jo også den, at en afstandtagen fra dødsstraf imod (påståede) utro kvinder - ja, en afstandtagen fra dødsstraf såvel som internationale totalitære overgreb i det hele taget - er så indlysende og ukontroversiel blandt politikere, kommentatorer og såkaldte kendisser, at ingen selvsagt behøver bevise noget sådant på Jyllands-Postens kommando.

Præmisserne for lederskribentens anklage er med andre ord flagrende påståelige, og man aner let den parallelle dagsorden.

Jyllands-Postens unuancerede lighedstegn mellem den aktuelle dødsstraf og "sharialovgivningEN" (som om der kun fandtes én fortolkning og udlægning) tyder på, at kritikken af den iranske brutalitet også skal presses ind i en større, mere abstrakt, men målrettet anti-islamisk sammenhæng fremfor en præcisere kritik af det konkrete.

Men følgende kobling bliver for alvor helt patetisk:

Når det gælder den "umenneskelige" danske udlændingepolitik, som et særdeles bredt flertal i den danske befolkning ganske vist står bag, er de politisk korrekte hurtigt på de verbale barrikader med fordømmelser og nedladende belæring, men hvor er de henne, når det virkelig gælder liv og død?

Som allerede antydet er en afstandtagen fra den type modbydeligheder, der foregår i Iran, så indlysende, at den ikke bliver mere 'sand' eller 'oprigtig' af, at Jyllands-Posten opstiller de moralske betingelser for, hvornår og hvordan den skal lyde.

Selvfølgelig er dødsstraf forkastelig, og det er i mine øjne ekstraordinært forkasteligt at slå et menneske ihjel på grund af 'utroskab'. Det bliver endvidere kun værre af den aktuelle sags modbydelige henrettelsesmetode såvel som den groteske mangel på basale retssikkerhedsgarantier, der er gået forud. Men skal den, der tager afstand fra terror eller dødsstraf, monstro tage afstand, hver gang Jyllands-Posten skriver om terror eller dødsstraf?

Forholdet er snarere dét, at hvis (eller når) den hjemlige debat drejer sig mere om iransk totalitarisme end om f.eks. den hjemlige underminering af retssamfundet eller returneringen af asylansøgere til deres torturbødler, er der noget alvorligt galt med debattens fokus.

For Jyllands-Posten kan vel ikke mene, at fordi Danmark ikke er et totalitært samfund, og fordi der er langt værre samfundsproblemer i en lang række andre lande, så skal politiske misforhold i Danmark bagatelliseres eller underordnes disse?

Og fordi der er millioner, der dør af sult i den store verden, og fordi BP har forårsaget en af århundredets største forureningskatastrofer, betyder det vel heller ikke, at vi skal trække på skuldrene, når f.eks. uligheder i det danske samfund fører til fattigdom og social marginalisering, eller når grundvandet forurenes af det danske landbrug?

Det siger sig selv, at danske samfundsproblemer er små på en global skala, men det er nu engang i Danmark, vi bor, og det er de danske samfundsproblemer, vi har berøring med og primært kan bidrage til at ændre. Så elementært er det.

Hvor vi i det mindste hver især har en smule indflydelse på dansk politik og derigennem også en (mindre) smule på allieredes politik, er den enkelte danskers indflydelse på f.eks. Irans menneskerettighedskrænkelser naturligvis forsvindende minimal. Hvad angår kritikken af autoritære og totalitære staters misforhold, kan vi højst medvirke til at skabe lidt opmærksomhed herom og påvirke opinionen med det formål, at det får politikere til at tænke i udenrigspolitiske konsekvenser.

Derfor er kritik af totalitære tendenser vigtig, og derfor er det også relevant, at danske medier medvirker til at skabe opmærksomhed omkring en blodig uretfærdighed i Iran i det (ganske vist meget mikroskopiske) håb, at det internationale pres øges. Men at bruge dette som et slet skjult skjold imod hjemlig kritik af en diskriminerende udlændingepolitik er i bedste fald politisk plat - og kan kun tjene til at bidrage til den almene muslim-mistænkeliggørelse frem for at gavne Irans undertrykte.

APROPOS DØDSSTRAF OG TOTALITARISME

> Modbydelig saudi-arabisk dom
> Statshenrettelser er totalitarismens kendetegn
> Skræmmende re-talebanisering af Afghanistan
> Fundamentalistens frygt
> Fiaskoen Osama bin Laden
> Fløjlshandskerne af over for Irans høge

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 16.7.2010Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 93

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 93

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 93

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 97

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100716.php on line 97