Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bilismen favoriseres, trods oliekatastrofer og klimaforandringer

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Et lækket notat fra BP viser, at der muligvis strømmer næsten dobbelt så meget olie ud i den Mexicanske Golf, som det fremgår af de officielle tal. BP afviser dog, at de nye tal er realistiske, men det er ikke ligefrem konsistens og sandfærdighed, der har kendetegnet forløbet fra olieselskabets side - og i alle tilfælde er oliekatastrofen for længst af gigantiske proportioner.

Global opvarmning, forurenede storbyer og historiske oliekatastrofer fordømmes med retoriske bordtaler fra politikere verden over, men når det kommer til praksis, er det stadig væk olien og bilismen, der sætter dagsordenen og får politikere til at asfaltere landskabet.

Trods katastrofale klimaforandringer og forurening er der ingen reel politisk handlekraft til at vende udviklingen, der bl.a. kræver et fundamentalt opgør med den trafikpolitik, som kun tænker i broer og motorveje, der primært gavner den eksisterende bilisme, frem for tiltag, der får flere til at skifte til kollektiv trafik eller andre tansportformer og -midler.

I lille Danmark kan vi ikke gøre noget for at afhjælpe BP's oliekatastrofe, ligesom det heller ikke er den store effekt, vi har på at forbedre eller forværre den globale opvarmning isoleret set, men politikerne kan forberede os på en oliefattig fremtid med mere eller mindre visionære retningspile.

Kontraproduktivt er selvfølgelig de stigende priser på kollektiv trafik såvel som den politiske prioritering af tiltag, der servicerer og fremmer privatbilismen. Den benzintunge bilisme og ditto godstransport skal gøres mindre attraktiv, og her er motorveje og broer som f.eks. en eventuel Kattegatbro til 100 milliarder kroner ikke ligefrem den bedste løsning.

En rapport, som Rambøll Management har lavet for Region Midtjylland viser ganske vist, at en sådan forbindelse vil hænge sammen økonomisk ved at inddrage afledte økonomiske gevinster, f.eks. tidsbesparelser. Det får ikke mindst den socialdemokratiske bro-lobby til at juble - men samtidig med at socialdemokrater kræver en gigantisk bro over Kattegat på den ene side, hykler partiet den største bekymring for CO2-udslip på den anden.

Ofte fremhæves det imidlertid, hvilken gevinst det vil være for togtrafikken, at hurtigtog kan ræse mellem Århus og København på rekordtid - og på plussiden tæller rigtig nok to lyspunkter: Forkortelsen af transporttiden for godstransport og muligheden for én gang for alle at lægge den CO2-tunge indenrigsflytrafik død med lynhurtige togforbindelser mellem Østjylland og hovedstadsområdet.

Men sagen er bare den, at der endnu aldrig er bygget en større dansk broforbindelse, som vitterlig gavner den kollektive trafik på bekostning af privatbilismen, og en broforbindelse over Kattegat vil trods forkortede rejsetider for visse rejser på ingen måde være et opgør med trafikvaner, der er fundamentalt problematiske i forhold til miljøet og CO2-udledningen på længere sigt. Derfor hænger den 'grønne' trafikpolitiske profil ikke sammen med de ivrige bro- og motorvejspolitikere.

Desuden afhænger enhver beregning af afledte effekter - såvel som de direkte effekter - selvfølgelig af fortolkninger og usikre fremtidsspekulationer; det gælder ikke mindst i disse år, hvor det hele tiden bliver mere og mere usikkert, hvordan oliepriserne og olieressourcerne vil udvikle sig inden for selv en kortere årrække.

Som en kommunikationsrådgiver for nylig påpegede i et tv-program (jeg kan ikke huske hvilket), er olieindustrien - ikke mindst takket være BP - måske på vej til at blive den næste industri, der sammen med tobaksindustrien havner i forbrugernes bad standing. Sammenholdt med at olieressourcerne svinder ind, er det i bedste fald kortsigtet gambling at planlægge 100 milliardersprojekter med adskillige årtiers rækkevidde, hvor energi- og transportudvikling kan blive forandret radikalt.

APROPOS: Indfør roadpricing

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 21.6.2010