Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Miljø- og naturkatastrofen Karen Ellemann

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Der er ikke lange pauser i miljøminister Karen Ellemanns aktive virke for at tilsidesætte natur og miljø.

For ikke så længe siden fik hun manipuleret sig til en naturdestruktion i Østerild Klitplantage og Hanstholm Plantage af danmarkshistoriske proportioner og gennemtvunget tre millioner træers fældning til fordel for den naturmæssigt dårligst tænkelige placering af syv 250 meter høje vindmøller.

At det afgjort ikke er miljøets, men ene og alene profittens kortsigtede tarv, den nye miljøminister prioriterer højest, understreger denne personificerede natur- og miljøkatastrofe nu atter i sin glade holdning modtagelsen af ti tusind tons australsk gift og i hendes fredning af de største danske virksomheders milliardforurening.

Således har Danmark sagt ja til at modtage fire skibe med 10.000 ton miljøfarligt gift, der skal sejle den lange vej fra Australien til Kommunekemi i Nyborg - det er der kroner i.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har foreløbig protesteret forgæves - i en pressemeddelelse skriver foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen: "Danmark skal set med DN’s øjne ikke ende som landet, hvortil alskens giftigt affald sendes til. Der er en logisk årsag til, at gift selvfølgelig skal destrueres tættest muligt på oprindelsesstedet – nemlig, at det er for farligt at flytte rundt med. Og et land som Australien har rige muligheder for selv at købe den nødvendige miljøteknologi til at destruere deres gift."

Tyskland har sagt nej til at modtage giften, som miljøminister Karen Ellemann imidlertid hilser velkommen i Danmark. Hun synes, at vi i Danmark skal "være stolte over det her", fordi Danmark har en teknologi, så Australien kan eksportere sig ud af giftproblemet (TV-Avisen, 16.6.2010). Hun forholder sig ikke til risikoen ved den lange transport af så farligt materiale eller det principielle problem i gift-eksport.

Samme nonchalante holdning til skalten og valten med natur og miljø udviser miljøministeren i sin respons på FN's opgørelse over verdens største virksomheders miljøbelastning. Det britiske analysebureau Truecost har set på verdens 3.000 største virksomheder, og sammenlignet med niveauet for resten af Skandinavien ligger de danske virksomheders miljøbelastning næsten 0,25 procent over niveauet.

Alene miljøbelastningen af 23 danske virksomheder i form af affald, drivhusgasser, luftforurening, jord- og vandforurening, vandforbrug og råstofforbrug svarer årligt til sammenlagt 44 milliarder kroner. Heraf tegner Mærsk sig for over halvdelen - 23 milliarder kroner årligt.

Mærsk erkender den store miljøbelastning forbundet med produktion og transport af varer, og virksomheden "støtter regulering og skrappere miljøkrav", udtaler Mærsk's talsmand for klima og miljø, John Kornerup Bang, hvis reglerne rammer hele branchen (Politiken Økonomi, 16.6.2010).

Hvad siger nu miljøminister Karen Ellemann til denne fremstrakte hånd fra Mærsk?

Hun afviser blankt forhøjede miljøafgifter, og hun afviser blankt at arbejde aktivt for FN's anbefalinger, for der er allerede gjort rigeligt på dette område, synes hun: "For Danmarks vedkommende har det stor betydning, at vi har en enorm virksomhed som Mærsk."

Javel - er dét et svar på den fremstrakte hånd eller de aktuelle tal fra FN?

Nej, det er den type arrogante politiker-udenomssnak, som Karen Ellemann bedriver igen og igen, og som er lige så blokerende for en saglig debat, som de er kontraproduktive for naturens og miljøets tarv.

Imens vokser prisen for miljø- og naturbelastningen - og det vil den fortsætte med, så længe politikere som Karen Ellemann lader stå til.

Professor i biologi på Københavns Universitet, Carsten Rahbek kommenterer problemstillingen: "Mennesker bliver syge og dør, og det koster penge. Dertil kommer, at dyr og planter lige nu forsvinder med en intensitet næsten 1.000 gange større end normalt. Et niveau for massedød, man ikke har set siden dinosaurerne uddøde."

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 17.6.2010Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 65

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 65

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 65

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 69

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 69

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth10/e100617.php on line 69