Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Er antimuslimsk polemik vor tids antisemitisme?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den tyske holocaustekspert Wolfgang Benz har har skabt debat i Tyskland ved at påpege ligheder mellem den klassiske antisemitisme og moderne antimuslimsk polemik. I en artikel i Süddeutsche Zeitung skriver han bl.a.:

Fjendebilleder er produkter af hysteri. De konstruerer og instrumentaliserer vrængbilleder af den anden. Hvis vi definerer hysteri som udbredt adfærdsforstyrrelse, der bl.a. viser sig i indskrænkning af erkendeevnen, emotionel labilitet, teatralske gestus og egocentrisk habitus, så bliver fobier imod andre kulturer eller minoriteter, der er synligt anderledes, forståelig som en art afværgerefleks. (...)

Dets byggestene er generalisering og reduktion af virkelige og formodede sagforhold til rent negative udsagn. Rygter, underbevidste impulser og folkloristiske skrøner og overleveringer ophøjes til ’kendsgerninger’, som siden bliver til trosartikler.

Sidestillingen af tyske borgere af muslimsk religion med fanatiske terrorister er metodisk og bliver iscenesat med appel til de sunde folkeinstinkter og flertallets forrang.

Wolfgang Benz Citeret efter Information, 21.3.2010

Benz er siden blevet kritiseret af islamkritikere, bl.a. med det argument, at den antisemitiske propaganda mod jøderne var fiktive fantasibilleder, hvorimod kritikken af islam bunder i konkrete anker mod specifikke skriftsteder og faktuelle islamiske praksisser.

Dette er en sandhed med store modifikationer. Det er korrekt, at islamkritik i sig selv på ingen måde kan sammenlignes med antisemitisme, ligesom kritik af jødedom, kristendom, buddhisme osv. heller ikke er udtryk for andet end netop dét: kritik.

Der er en betydelig forskel på at kritisere Talebans blodige grusomheder og på at kalde "muslimer" for grusomme.

Det er naturligvis heller ikke antiamerikansk at kritisere amerikanske massakrer eller de utallige civile ofre for amerikansk fremfærd under Vietnamkrigen eller andre krige, hvorimod det er antiamerikansk at tilskrive "amerikanere" som sådan negative karaktertræk og motiver.

Der er tilsvarende en afgørende principiel forskel på at kritisere Israels konkrete diskriminationspolitik i de besatte områder for at være kynisk og så kalde alle "jøder" for kynikere - ligesom der er en afgørende principiel forskel på at kritisere saudiarabisk totalitarisme og så kalde alle "muslimer" for totalitære.

Og endelig er der selvfølgelig en altafgørende principiel forskel på at kritisere skriftsteder i Koranen eller Bibelen for f.eks. at være intolerante og så tilskrive enhver muslim, jøde eller kristen intolerance.

Naturligvis kan kritikere og forskere og alle andre diskutere, hvorvidt nogle religioner - eller elementer i religioner - er mere eller mindre fremmende for tolerance eller intolerance, og selvfølgelig er debatten til tider hårdkogt og polemisk.

Den slags udgør heller ingen rimelig parallel mellem den ene eller den anden slags religionskritik og så antisemitisme, selv om der kan være eksempler på 'kritik', der så skinger og usaglig, at grænsen afgjort kan være udflydende.

Som det allerede er antydet, består den helt ubestridelige parallel mellem antisemitismen og megen moderne antimuslimsk polemik og propaganda især i de negative generaliseringer og den stereotype stigmatisering, der tilskriver muslimerne grusomme planer en bloc (f.eks. Camres påstand om, at muslimerne bare "venter på at blive nok til at slå os ihjel"), grumme karaktertræk en bloc (f.eks. Langballes påstand om, at muslimske fædre "vender det blinde øje til onklernes voldtægt") eller ringeagter deres menneskelighed en bloc (f.eks. Louise Freverts hjemmesideartikler, der sammenligner muslimer med "kræftceller").

I de nævnte eksempler (og utallige andre) gøres muslimer i almindelighed til et kollektivt fatamorgana af brutalitet, afstumpethed eller umenneskelighed, hvis individualitet og forskellige tilgang til deres religion (og alt muligt andet) bevidst negligeres og decideret fraskrives eller fortegnes i hysterisk grad.

Ganske som det var og er tilfældet for antisemitismens vedkommende.

APROPOS: Antisemitiske og antimuslimske propaganda-mekanismer

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 26.3.2010