Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Urimeligt at fyre politibetjent efter urimelig racismedom

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I 2008 blev en kvindelig politiassistent dømt for overtrædelse af racismeparagraffen for bl.a. at have skrevet på sin blog: »Hvordan kan man have noget tilovers for minoriteter, når I fucker sådan op. I perkere burde rejse hjem. Indvandrere der er utilpassede belønnes med en overlevelsestur til Sverige.«

Jeg bemærkede dengang, at udtalelserne er mindre krænkende end talrige dæmoniserende propaganda-udsagn fra Dansk Folkepartis politikere, og at betjentens udsagn i øvrigt havde været genstand for langt mindre udbredelse:

Betjenten udsagn var en overreaktion på bilafbrændinger og hærværk i København. Udsagnet røber selvsagt en absurd forståelse af uroen, der udsprang af frustration over det, som en række unge opfattede som politivold og udtalt -chikane, og er i alle tilfælde helt utilstedelige udsagn for en politiassistent. (...)

Men der er mange omstændigheder, som gør sagen uhyre bagatelagtig:

For det første blev udsagnene fremsat i momentan frustration, for det andet figurerede de på en personlig hjemmeside helt uden politisk indhold i øvrigt og næsten uden besøgende, for det tredje blev de fjernet øjeblikkeligt, da betjenten blev gjort opmærksom på, at de kunne føre til et retligt efterspil, og for det fjerde har den pågældende beklaget det skrevne.

Med alle disse forbehold og alle disse 'formildende' omstændigheder er det helt ude af proportioner, at politiassistenten alligevel idømmes dagbøder ved byretten, mens man end ikke tør afprøve Dansk Folkepartis vedholdende dæmonisering af indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed ved en domstol.

Rune Engelbreth Larsen Politiken.dk, 17.10.2008

Københavns Politi og Rigspolitiet har imidlertid konkluderet, at betjenten er uværdig til at fortsætte i sit job.

Selv udtaler hun: »Jeg har begået en kæmpefejl, men jeg føler, at jeg bliver straffet urimeligt hårdt for det.« (Politiken.dk, 23.11.2008).

Hun har ret.

Hvis ikke de mange formildende omstændigheder, herunder den yderst begrænsede udbredelse af udsagnene, har nogen som helst betydning for domsafsigelsen, burde dette i hvert fald have formildende betydning i forhold til politiets efterfølgende konsekvenser for betjenten.

Både dommen og fyringen understreger igen den helt misvisende vurdering af indhold, udbredelse og proportioner af dæmoniserende propaganda, hvor de store hajer i Dansk Folkeparti fredes, mens de små fisk får hammeren (jf. Rigsadvokaten ofrer Jonni Hansen og freder DF).

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 24.11.2009