Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Brian Mikkelsen vildleder om FN's anbefalinger

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Juraprofessor Eva Smith har i et nyligt debatindlæg understreget, hvorfor nedsættelsen af den kriminelle lavalder simpelthen virker imod hensigten (altså ikke den reelle hensigt at please Dansk Folkeparti, men den formelle hensigt at bekæmpe ungdomskriminalitet):

I dagens Danmark tager det sociale system sig af kriminelle børn. Det betyder, at en person, barnet har tillid til, tager en lang snak med barnet med henblik på at få opklaret, hvad der er sket, så tavlen kan vaskes ren, og man kan begynde på en frisk.

Sådan bliver det ikke, hvis barnet er tiltalt i en straffesag. Han vil naturligvis få en forsvarer, der vil fortælle ham, at han skal holde mund med det, der ikke kan bevises. Det kan vende barnet mod myndighederne, som han vil se som fjender og ikke som støttepersoner.

Ungdomskommissionen, der bl.a. bestod af politifolk, anklagere og dommere, advarede om, at der var risiko for, at en sænkning kunne resultere i mere kriminalitet, ikke mindre. (...)

Det fremgår af ungdomskommissionens rapport, at næsten 70 procent af de unge 15-17-årige på de lukkede institutioner har en psykiatrisk diagnose.

Og når man har en psykiatrisk diagnose som 15-årig, havde man den nok også som 14-årig.

Det drejer sig altså om syge børn, som jeg er enig med statsministeren i, at vi ikke skal opgive. De skal naturligvis have behandling mod deres sygdom. Men det går simpelt hen over min forstand, hvordan statsministeren kan mene, at en konsekvent handling i forhold til et sygt barn er indespærring. (...)

Det er også blevet nævnt, at 14-årige børn begår dobbelt så megen kriminalitet som 13-årige. Ja, og 15-årige begår dobbelt så meget kriminalitet som 14-årige. Med andre ord stopper udviklingen i kriminalitetskurven ikke, fordi de fylder 15 og kan straffes.

I øvrigt ser kriminalitetskurven ens ud, hvad enten et land har en kriminel lavalder på 10 eller 17 år.

Eva Smith Politiken, 12.10.2009

Og nu hamrer FN endnu et søm i regeringens ligkiste med aflivede forklaringer på det hensigtsmæssige i at nedsætte den kriminelle lavalder.

Efter at så godt som enhver ekspert, der kan opdrives på området herhjemme, har kritiseret forslaget, har justitsminister Brian Mikkelsen tilsyneladende måttet være ekstra kreativ for at finde en form for autoritativ opbakning til kursændringen, idet han for nylig bragte FN på banen som legitimering: »Hvis man sætter den kriminelle lavalder ned til 14 år, så flugter det også med FN’s anbefalinger.« (Citeret efter Politiken.dk, 13.10.2009).

Problemet er bare, at det ikke »flugter« med noget som helst, heller ikke FN's anbefalinger. Tværtimod er FN's position den, at den kriminelle lavalder bør hæves, og den tidligere rådgiver Don Cipriani, som står bag FN's anbefalinger på området, er derfor særdeles skarp i sit ordbrug mod den danske justitsminister:

»Jeg ved ikke nok om ministeren til at afgøre, om han leder efter alibi. Men hans udtalelser minder om politiske udtalelser i andre lande, hvor politikere bevidst vildleder befolkningen. (...) FN-komiteen har konsekvent udtrykt misbilligelse af sænkning af den kriminelle lavalder og forslag om sænkning. Ministerens udtalelse er helt klart ikke en korrekt udlægning af anbefalingen fra FN’s Komite for Barnets Rettigheder.«

FN’s Komite for Barnets Rettigheder gav i 2007 udtryk for, at man accepterede en kriminel lavalder på 14-16 år, men anbefalede stik modsat Brian Mikkelsens påstand, at medlemslande hele tiden skulle arbejde på at hæve den.

Dette bekræftes også af andre medlemmer af komiteen.

De konservatives retsordfører, Tom Behnke, siger imidlertid om kritikken: »Det kan godt være, at FN har en idé om, at man ikke må sænke den kriminelle lavalder, men det ændrer ikke ved, at FN har sagt okay til 14 år. At vi går imod FN’s anbefalinger er derfor en overfortolkning. Det er muligt, at vi foretager en handling, som FN gerne havde været foruden, men det er en beslutning, vi træffer, fordi vi finder den nødvendig.«

Lad os skære det ud i pap:

1) Justitsministeren påstår, at en sænkning af den kriminelle lavalder »flugter« med FN's anbefalinger, men det gør den ikke. Brian Mikkelsens udlægning er altså forkert.

2) Tom Behnke påstår, at det er en »overfortolkning«, at forslaget går imod FN's anbefalinger, men FN's anbefalinger er at hæve lavalderen. Tom Behnkes udlægning er altså forkert.

Når regeringen alligevel træffer beslutningen, fordi man »finder den nødvendig«, som Behnke siger, mangler han at tilføje, at den eneste grund til, at regeringen pludselig finder dette nødvendigt, er, at Dansk Folkeparti kræver det.

Længere er den ganske enkelt ikke - punktum.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 13.10.2009