Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

VKO lader landmændene forgifte Danmark

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Miljøstyrelsens tal viser, at danske landmænds forgiftning af Danmark er steget med hele 31 procent fra 2007 til 2008.

Den såkaldte behandlingshyppighed - det antal gange, landmænd hælder gift ud over markerne - steg fra 2,5 gange i 2007 til 3,3 gange i 2008, til trods for regeringens mål om, at den skulle have været reduceret til 1,7. Over 3.900 ton sprøjtemidler pøsede landmænd ud over Danmark - 600 ton mere end i 2007 og den største giftmængde i et tiår.

Miljøminister Troels Lund Poulsen er fortørnet: "Det er helt uacceptabelt, at landbruget ikke har gjort en indsats for at reducere forbruget af pesticider. Opgørelsen viser med al tydelighed, at der er behov for den markante kursændring i pesticidpolitikken, vi har besluttet med regeringens plan Grøn Vækst. Den kedelige udvikling skal vendes nu." (Ritzau, 8.9.2009).

Men regeringens planer har ikke alene hidtil slået fejl igen og igen - Grøn Vækst giver sågar landbruget yderligere fire år til selv at nå målet om mindre giftforbrug og er nærmest at ligne med et slet skjult carte blanche.

Danmarks Naturfredningsforening giver da heller ikke meget for indsatsen på området:

- Landbruget hævder selv, at de dyrker og sprøjter mere fordi, der er hunger i verden. Men sandheden er, at 85 procent af de afgrøder, vi dyrker her i landet, går til husdyrfoder, så den forklaring holder slet ikke. Men det har ingen konsekvenser for landbruget at de sprøjter mere end de må, da de blot får forlænget frist til at nå målene, understreger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Konsekvenserne af sprøjtegiftene er til gengæld til at tage at føle på for naturen. Hver tredje danske art er nu truet af udryddelse. Bestanden af harer er i frit fald, og på blot en generation har vi mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne. Det kan alt sammen tilskrives det golde produktionslandskab og de sprøjtegifte, der også truer vores drikkevand. Således findes flere og flere sprøjtegifte i drikkevandsboringer – i 2007 i hele 40 procent af boringerne.

Med Grøn Vækst kommer politikerne landbruget til hjælp blandt andet ved, at man for eftertiden bruger en ny beregningsmodel som indebærer, at de økologiske marker og naturarealer nu skal tælles med, når det skal gøres op, hvor meget gift der er spredt pr. hektar.

- Det er ren manipulation. I stedet for reelt at nedbringe mængden af gift skal de økologiske jorde for eftertiden bare regnes med. Hvis politikerne oprigtigt ønsker at fjerne giftene fra naturen og beskytte vores drikkevand, så er det økologi, der skal satses på. Der er ikke nok at fifle lidt med tallene på papiret eller håbe på, at landbruget af sig selv sprøjter mindre. Det viser den nye opgørelse med al tydelighed, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening, 8.9.2009

De partier, der har allermest travlt med at hævde, at de står vagt om 'danskheden', har med uoverskuelige konsekvenser for miljøet vendt det blinde øje til landbrugets destruktive forgiftning af dét, der i virkeligheden er det mest danske, vi overhovedet har - dansk natur.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 9.9.2009