Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Muslim-undersøgelse: Banker danskere deres børn gule og sorte?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Blandt de hundredvis af resultater i Danmarks Radios muslim-undersøgelse, Din muslimske nabo, som er udarbejdet af Capacent, er det kun en lille håndfuld, som når forsidehistorier og dagslang cirkulartion hos DR og de øvrige medier - således var det med stortrommens buldren, at DR indledte med at udvælge resultaterne om partitilhørsforhold, ytringsfrihed og sharia, som jeg tidligere har været inde på (jf. mit indlæg: DR's muslimundersøgelse), siden om homoseksualitet (hvilket man pudsigt nok ikke har spurgt om i parallel-undersøgelsen blandt majoritetsbefolkningen, hvilket selvsagt umuliggør en sammenlignelig brug af resultatet).

Langt nede på prioriteringslisten kommer andre resultater, f.eks. at muslimer i betydeligt mindre grad end majoritetsbefolkningen accepterer revselse og endefuld som led i børneopdragelsen.

Det sidste er interessant af flere grunde - dels naturligvis som en studie i medieprioriteringen, når man betragter, hvor lidt omtale det har fået i sammenligning med de andre nævnte emner (hvilket man selvfølgelig ikke – kun – kan laste DR for), dels at det sætter en udbredt holdning til vægs.

For nogle år siden ærgrede Søren Krarup sig således over, at revselsretten blev afskaffet og bebrejdede muslimerne: »Det, der gør det så forbistret vanskeligt at tale om revselsesret i dag, er, at vi er blevet oversvømmet af en kultur, for hvilken vold - mandens hellige ret til at banke sin kone og børn gule og blå - er naturligt. Og det vil sige, at den danske tradition for revselsesret er blevet mere eller mindre kompromitteret af en muslimsk tradition, der er ganske anderledes.« (Politiken, 13.11.2005).

Imidlertid viser DR's undersøgelse, at 88 procent af de adspurgte muslimer finder revselse (defineret som "en lussing/endefuld") helt eller overvejende uacceptabelt. Blandt majoritetsbefolkningen er tallet 'kun' 66 procent.

Og hvis vi tager tallene for dem, der finder revselse "helt eller overvejende acceptabelt", gælder dette for 7 (syv) procent af de adspurgte muslimer mod 16 (seksten) procent blandt majoritetsbefolkningen. Endnu mere markant bliver forskellen, når vi dykker lidt længere ned i tallene og fokuserer på mænd i majoritetsbefolkningen - her er det sågar 24 procent, der finder revselse (altså lussing/endefuld) "helt eller overvejende acceptabelt".

Nu afventer vi så spændt, at de øvrige medier ofrer stor sendetid på et eksklusivt interview med Søren Krarup for at høre, hvordan dét mon kan være – hvis han mener, at muslimer skulle finde det "naturligt" at banke deres børn "gule og blå", må han jo på baggrund af undersøgelsen revidere sine metaforer af hensyn til proportionerne og nu finde det "naturligt", at danskere så accepterert at banke deres børn mindst "gule og sorte", ikke sandt?

Sandheden er naturligvis, at en sådan meningsundersøgelse ikke kan bruges til at drage ret mange entydige konklusioner. Vi kan selvfølgelig udmærket konstatere, at Krarups propaganda er ude i skoven, og at der er et vist mandligt segment i den danske majoritetsbefolkning på 24 procent, der har behov for bedre 'integration', hvis vi med integration indbefatter afvisningen af at slå sine børn.

Men vi kan ikke ret meget andet.

Dog ligefrem som Ralf Pittelkow, der er nødt til blankt at benægte undersøgelsens data, er der selvfølgelig langt: "Når for eksempel under 10 pct. af de adspurgte muslimer siger, at de går ind for korporlig afstraffelse, passer det dårligt med andre oplysninger. Blandt andet oplysninger, der kom frem for nogle måneder siden, da man på Rådmandsgades Skole i København tog vold i opdragelsen op med tosprogede elever." (Pittelkow, jp.dk, 29.4.2009).

Den type kritik er blot Fremskridtspartiets gamle Kresten Poulsgaard om igen: "Hvis de' æ' fakta, benægter a' fakta!"

Selvfølgelig kan dem, der svarer, være ærlige og uærlige, men det gælder jo for alles vedkommende, i minoritets- såvel som majoritetsbefolkningen - det er ikke dér, hovedproblemet ligger.

Hvis 24 (fireogtyve) procent af den danske befolkninges mænd finder en lussing og endefuld "overvejende eller helt acceptabelt", mens det tilsvarende tal for muslimske mænd er 8 procent (og for muslimske kvinder 5 procent), så fortæller det, at lussinger og endefulde er mere accepterede i den danske befolkning som helhed end blandt muslimerne i Danmark, punktum.

Her er ingen definitionsproblemer, for spørgeren er klart adspurgt til "lussing/endefuld" (dét må siges at være temmelig præcist). Tilsvarende er det naturligvis også entydigt, når langt flere muslimer går ind for forbud mod religionskritik, end tilfældet er blandt majoritetsbefolkningen, fordi "religionskritik" er et tilpas afgrænset begreb, der er en integreret og nødvendig del af saglig og faglig debat og forskning (selv om visse islam-kritikere forvrænger begreberne ved at presse selv den mest hadefulde foragt ind under etiketten "kritik").

Samme forholdsvise klarhed som i disse to eksempler, gælder dog langtfra alle øvrige – herunder de mest profilerede - svar i undersøgelsen.

Men mediedækningen af politiker-reaktionerne viser til gengæld med stor tydelighed, at politikerne foretrækker at æde de resultater, der passer ind i deres forhåndsforargelse, hvorimod resultater, der falder langt mere problematisk ud herfor, helt ignoreres eller i bedste fald underprioriteres (f.eks. at næsten en femtedel af alle muslimer "ofte eller meget ofte" har følt sig diskrimineret – hvor blev avisoverskrifterne af om dét resultat?).

Så lad mig bare give bolden op i den del af medie-vægtskålen, der er så stor nypolitisk korrekt berøringsangst for at tage hul på:

Hvorfor accepteres endefuld og lussing af tre gange så stor en befolkningsandel i den danske mandlige befolkning som helhed, som det er tilfældet blandt muslimske mænd i Danmark? Og som oplæg til en tillægsdebat: Hvordan skal Søren Krarup fremstille danske mænds forbløffende udbredte accept af at bruge vold i opdragelsen - og med hvilke billedlige farver?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 7.5.2009Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 70

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 70

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 70

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090507.php on line 74