Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

DR's muslim-undersøgelse

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Ingen kan være i tvivl om, at fakta er vigtige i den politiske debat, og at statistiske undersøgelser kan være et fremragende redskab til at undersøge tendensen i en række samfundsbevægelser blandt befolkningsgrupper, men det forudsætter nøgtern og omhyggelig omgang med både data-indsamling, -behandling og -udlægning.

Meningsundersøgelser kan let manipuleres. Et eksempel, jeg har nævnt før, er spørgsmål i stil med: "Hvis du kan forhindre et terrorangreb ved at bruge tortur, vil du så acceptere myndighedernes brug af tortur?" Spørgsmålet er her mere interessant end resultatet af undersøgelsen, fordi det skjuler flere særdeles tvivlsomme præmisser.

Danmarks Radio har for nylig betalt et analyseinstitut for at gennemføre en stor spørgeundersøgelse blandt et begrænset antal muslimer, "Din muslimske nabo", som er lanceret med ordene: "Bygger debatten om det største mindretal i Danmark på myter og fordomme?"

I en klumme i Politiken stiller Erik Valeur spørgsmål ved undersøgelsens - og pressevinklingens - lødighed:

(...) 'Muslimer vil have ytringsfrihed med håndbremse', lød det, idet rundringningen (til i alt 523 personer) angiveligt påviste, at 55 procent af Danmarks muslimer synes, at 'religionskritik' skulle forbydes, mens 66 procent mente, ytringsfriheden burde begrænses. Instituttet havde bl.a. præsenteret de adspurgte for følgende statement: 'Ytringsfriheden bør indskrænkes i visse tilfælde' - enig eller uenig - med nul mulighed for nuancering ud over de fire svarkasser.

Sådan et udsagn kunne vel nok tænkes at generere en vis uklarhed - sprogligt og begrebsmæssigt - for ikke at tale om skæve associationer til Muhammedtegning-debatten - eller bare den tanke, at valg af svaret ' uenig' kunne være blancoaccept af ukendte overgreb i al fremtid.

Måske har et tænkende DR-væsen påpeget, at man med så tåbelig en spørgefacon atter puttede hele bundtet ned i den sorte gryde. I hvert fald hentede DR's hjemmeside skyndsomt religionshistorikeren Tim Jensen ind for at konstatere, at netop sådanne undersøgelsesspørgsmål manglede nødvendige nuancer, og på den måde nedskød DR sin egen undersøgelsesmetode. Alligevel fulgte DR historien op under overskriften 'V og K rystede over DR-undersøgelse' med politikerkommentarer som 'tragisk' og 'skræmmende' - og kl. 18.30 dukkede resultatet igen op i TV-avisen, uden ovennævnte nuancer. Først valgte man altså medieverdenens mest forsimplede og firkantede redskab - en telefonrundspørge - og så fremturede man i egen firkantethed.

Onsdag (29.4.) gik det igen derudad: 'Hver femte danske muslim ønsker sharia-lov', lød det, uden at analyseinstituttet ænsede muslimers vidt forskellige tolkning af 'sharia', og dermed om de adspurgte også ønskede de allerskrappeste forskrifter - som er dem, medierne altid nævner - eller helt andre dele. (...)

Erik Valeur
Politiken, 3.5.2009

Man kunne også drøfte, hvordan det påvirker holdningen til ytringsfrihed at tilhøre en befolkningsgruppe, som konstant skal stå model til groft mistænkeliggørende stigmatisering og generalisering, men årsagssammenhænge fortoner sig let i sensationalistisk overskriftsproduktion.

Bestyrkelse af fordomme produceret som videnskabelige data burde DR imidlertid holde sig for god til, men i dette tilfælde har den (selv)kritiske sans svigtet over for dele af undersøgelsen, både i DR og de fleste øvrige medier.

Det er desværre ikke første gang, at medier og politikere ukritisk maser 'kultur' ned som ensidig årsagsfaktor for én og kun én befolkningsgruppes vedkommende - misbrug af kriminalitetsstatistikkerne til fremme af samme agenda er ligeledes reglen, snarere end undtagelsen:

> Jyllands-Posten og Muslimproblemet
> Muslimer, indvandrere og kriminalitet

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 4.5.2009