Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Nyt apartheid-udspil fra S

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I en nylig kronik i Politiken med titlen "Danmark er sunket til barbari" retter dr.phil. docent Tove Skutnabb-Kangas og dr.phil. professor emeritus Robert Phillipson en skarp kritik af socialdemokraten Mette Frederiksens forslag om at true indvandrerforældre med tvangsfjernelser, hvis børnenes danskkundskaber ikke er tilstrækkeligt gode.

Forslaget er for det første udtryk for følelsesforladt og populistisk kynisme af værste skuffe, men det er for det andet også åbenlyst i modstrid med en lang række rettigheder og konventioner, fremgår det af kronikken - herunder Folkedrabskonventionens forbud mod "med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe" og Deklarationen om nordisk sprogpolitik, der fastslår, at alle nordboere (dvs. alle med lovligt ophold i et nordisk land!) har ret til at "bevare og udvikle deres modersmål og deres nationale minoritetssprog".

Endvidere hedder det FN's konvention om barnets rettigheder:

- at staterne skal "sikre, at barnet ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder, hvis afgørelser er undergivet retlig prøvelse, i overensstemmelse med gældende lov og praksis bestemmer, at en sådan adskillelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv. En sådan beslutning kan være nødvendig i særlige tilfælde, f.eks. ved forældres misbrug eller vanrøgt af barnet" (art. 9,1).

- at der i forhold til tvangsfjernelser og "anbringelse i passende børneinstitutioner" skal "tages tilbørligt hensyn til ønskeligheden af sammenhæng i et barns opvækst og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund" (art. 12,2).

- at man skal "udvikle respekt for barnets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier og for de nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat, og i landet, hvorfra barnet oprindelig stammer, og for kulturer, der adskiller sig fra barnets egen kultur" (art. 29 c).

- at et barn, der tilhører et sådant mindretal, ikke må nægtes "retten til i fællesskab med andre medlemmer af sin gruppe at udøve sin egen kultur, at bekende sig til og udøve sin egen religion eller at bruge sit eget sprog" (art. 30).

Kronikkens forfattere konkluderer, at Socialdemokraternes forslag "bryder mod alle disse artikler og mange andre internationale konventioner". Endvidere skriver de:

I virkeligheden vil forældrene, som taler deres eget sprog med deres børn (og vil fortsætte med det) i hjemmet, give børnene det sproglige og intellektuelle fundament, som er nødvendigt for også at lære dansk godt. Men nu skal de straffes! Partierne vil gøre det hele for at »forbedre integrationen«. Siger de.

Det, som bliver foreslået af Socialdemokraterne, er ikke kun skadeligt for børnene. Set fra en sociologisk og uddannelsesmæssig synsvinkel falder det faktisk ind under to af FN’s folkedrabskonventions definitioner af folkedrab. Juridisk er det en forbrydelse mod menneskeheden. Danmark er sunket meget dybt i barbari. (...)

Hertil er at sige, at al, og vi understreger al, solid og seriøs forskning siger, at et minoritetsbarn lærer det dominerende sprog bedst, hvis barnet kan sit modersmål så godt som muligt.

Modersmålet skal være det sprog, som bruges det meste af dagen, ikke kun til syvårsalderen, men også i skolen. Den største sammenlignende undersøgelse i verden (i USA med over 200.000 børn) viser, at jo længere tid børnene havde undervisning på modersmålet, des bedre blev de til engelsk, og des bedre klarede de sig i skolen i andre fag. Der er mange tusinde andre undersøgelser, som viser det samme, fra alle verdensdele, med mange forskellige sprog og grupper. (...)

Alt andet – dvs. det, som Danmark laver nu, og endnu mere det, som Socialdemokraterne foreslår – er vanrøgt af børn. (...)

De danske partier er vel konsekvente? Et barn er et barn? Alle børn har vel de samme emotionelle og intellektuelle behov? Det er børnenes tarv, Socialdemokraterne ser på?

Vil Socialdemokraterne så også foreslå, at hvis danske forældre i Kina eller Bhubaneswar i Orissa (Indien) eller Kenya ikke hurtigt begynder at tale kinesisk eller oriya (med mange flere talere end dansk) eller swahili hjemme med børnene, skal børnene tvangsfjernes, hvis forældrene ikke »makker ret« og sender den etårige i kinesisktalende børnehave?

Nej vel. Undervisningsministeriets vejledning til ’Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet’ siger: »Netop modersmålet er fundamentet for tilegnelsen af andre sprog. Uden en begrebsverden og et vist kendskab til nuancerne inden for sit eget sprog kan man ikke tilegne sig en begrebsverden inden for et fremmedsprog«.

Jamen, det er jo noget helt andet! Det er jo etnisk danske børn.

Tove Skutnabb-Kangas og Robert Phillipson
Politiken, 7.2.2009

Det er rystende at bemærke, at Socialdemokraterne kan lancere et forslag uden en reel forståelse for, hvor brutalt et overgreb der trues med, og det bliver ikke mindre rystende at konstatere, i hvor høj grad det kolliderer med internationale konventioner.

Ikke desto mindre er partiets såkaldte ghetto-udspil blot et udtryk for samme kurs, ifølge hvilket indvandrerforældre, der 'ikke har styr på deres børn' (som det hedder i Ritzaus referat), tvinges til opdragelseskurser - og hvis de nægter dette, skal familien trækkes i økonomiske ydelser.

Ikke alene er forslaget kontraproduktivt og yderligere socialt marginaliserende, det er også udtryk for klar apartheid-tankegang, fordi det er skræddersyet til at ramme indvandrerforældre og kun indvandrerforældre, skønt der er utallige sociale problemer blandt forældre med etnisk dansk baggrund, som ikke rammes.

Socialdemokraterne retter alene deres moraliserende og diskriminerende skyts mod etniske minoriteter - Ole Hækkerup udtaler: "Vi har alt for mange tilfælde af børn og unge, der er ude alene til meget sent, og hvor deres forældre ikke har styr på, hvad de laver. Og vi har set, at forældre slår deres børn. Forklaringen er, at forældrene ikke magter opgaven og ikke forstår, hvad det går ud på at være forælder i Danmark." (Ritzau, 7.2.2009).

I en pressemeddelelse fra Sorte Får påpeger Ras Anbessa forslagets åbenlyse diskrimination:

I en udtalelse til Ritzau, citeret i Politiken, foreslår socialdemokratiets Ole Hækkerup, som en del af socialdemokraternes "ghettoudspil", at indvandrerforældre der ikke har styr på deres egne børn skal tvinges på skolebænken for at lære hvordan man opdrager børn i Danmark, og at det skal have økonomiske konsekvenser, såfremt forældrene ikke vil deltage.

Det fremgår af samme artikel at kommunernes sociale afdelinger samtidig bugner af sager om børn af etnisk danske forældre, der har de samme adfærdsproblemer som børn af forældre med udenlandsk baggrund.

Jeg skal som følge af det meget underlige forslag på vegne af netværket Sorte Får anmode om at få besvaret nogle spørgsmål.

Hvorfor så den forskel på folk Ole Hækkerup? Hvorfor skal alle ikke behandles ens? Hvorfor skal minoritetsgruppen af forældre, som forældre i Danmark med udenlandsk baggrund jo er, negativt forskelsbehandles? Koster det for mange stemmer at svinge pisken over de etniske danskere?

For folk på starthjælp er det åbenbart tøjet du vil trække af dem – for der er jo stort set ingen penge at trække.

Kære Ole Hækkerup: Du udtaler, at "uden en her og nu indsats, der får forældrene til at tage ansvar, ender vi med et fuldstændigt etnisk opdelt Danmark". Jamen det er jo netop dig, der som ordfører for dette forslag står i spidsen for en etnisk opdeling af Danmark – værre end den der er i forvejen. Du påfører gruppen af forældre med udenlandsk baggrund en sanktion som ikke skal ramme den etnisk danske gruppe af forældre. Det er grov forfølgelse af en minoritetsgruppe i Danmark, og det tager vi helt naturligt kraftigt afstand fra i netværket Sorte Får.

Netværket Sorte Får

Socialdemokraterne er med andre ord for alvor gået i den udlændingepolitiske offensiv med klare apartheid-tendenser - spørgsmålet er blot, hvornår vi får et fælles udlændingepolitisk udspil fra DF og S?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 10.2.2009Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 108

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 108

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 108

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 112

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 112

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth09/e090210.php on line 112