Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Karen Jespersens ligestillingsbluff

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Efter en årelang karriere på den yderligtgående venstrefløj i 1970'erne, hvor hun bekæmpede den borgerlige statsdannelse og agiterede for et sandt kommunistisk parti, indledte Karen Jespersen sin karriere som ukronet dronning i langdistancedisciplinen partispring, der i en årrække førte hende til ministerposter hos Socialdemokraterne for siden at hoppe helt over i favnen på Fogh. Som belønning blev hun som bekendt udnævnt til ligestillingsminister i den nuværende VK-regering i november 2007.

Det er 13-14 måneder siden, og hvor mange lovforslag har ministeren så foreslået inden for sit område for at bedre ligestillingen for kvinder i Danmark? Ét. Dette lovforslag, som vi vender tilbage til, skal til førstebehandling i dag, og i den anledning har Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen skrevet et indlæg om ministeren, der afdækker hendes ligestillingsbluff:

(...) Jeg har længe mistænkt ministeren for at have glemt, hvad hun er minister for. Da de offentligt ansatte strejkede for ligeløn, sagde hun ikke et kvæk. Hun brugte i stedet sin tid på at råbe op om dommere og tørklæder.

I modsætning til ligestilling er islam nemlig noget, der interesserer ministeren. Og hun prædiker ligestilling for de danske muslimer ved enhver given lejlighed. Hendes prædiken er imidlertid banal muslimhetz, pakket ind i pæne ord. For hvis ligestilling var noget, Jespersen rent faktisk bekymrede sig om, ville hun vel have stillet bare et enkelt ligestillingspolitisk forslag i år 2008 - eller i det mindste støttet de offentligt ansattes kamp for ligeløn.

Indtil nu har den feministiske fane altså udelukkende været brugt til at banke etniske minoriteter oven i hovedet med. Men nu er ministeren tilsyneladende vågnet. (...)

Johanne Schmidt-Nielsen Politiken, 15.1.2009

Karen Jespersens bluff er selvfølgelig også Venstres bluff, for en ligestillingsminister signalerer selvfølgelig, at man arbejder aktivt for at bedre ligestillingen mellem mænd og kvinder - men det er netop primært signalpolitik, for det er så som så med viljen i Venstre, hvor Thor Pedersen har protesteret voldsomt mod det forslag, som Karen Jespersen har fremsat.

Thor Pedersen mener nemlig, at ligestillingen allerede er gået for vidt i Danmark. Men hvad går Karen Jespersens forslag da ud på, siden det åbenbart er så vidtgående?

Det går såmænd blot ud på, at organisationer skal indstille både en mand og en kvinde med samme kvalifikationer til offentlige nævn og udvalg, hvor kvinder i dag er underrepræsenteret. Der er med andre ord ikke tale om at tilsidesætte velkvalificerede mænd til fordel for ukvalificerede kvinder eller lignende, men om et temmelig udramatisk forslag, som primært vil skubbe en lille smule på for at højne bevidstheden om den manglende kønsligestilling inden for et relativt snævert område. Det kan med andre ord betyde, at man(d) i mindre grad agerer i de sædvanlige snævre kønsbaner, der desværre i reglen betyder en underprioritering af kvinder.

Lige så afslørende, som Thor Pedersens modstand mod et forholdsvis uambitiøst og udramatisk lovforslag i ligestillingens navn, lige så tankevækkende er det imidlertid også, at ethvert argument for at fremme en bedre kønslig ligestilling i det offentlige naturligvis med samme ret kan bruges for at fremme en bedre etnisk ligestilling i det offentlige.

For selvfølgelig bør det offentlige tilstræbe, at sammensætningen af institutioner, råd og nævn - såvel som medarbejderstaben - afspejler befolkningssammensætningen. Det er trods alt det det offentlige.

Det siger sig selv, at noget sådant aldrig kan opnås 100 procent, og at man selvsagt heller ikke skal se stort på kvalifikationer og blot ansætte en ansøger, der er kvinde eller har ikke-dansk etnisk baggrund, alene med en bedre afspejling af befolkningssammensætningen som kriterium - men det turde også være indlysende, at man er nødt til at fremme kriterier og valg af hensyn til ligestillingen, så tendensen til at undgå kvinder eller etniske minoriteter modvirkes.

Det burde hverken være særlig dramatisk eller særlig kontroversielt, men det forekommer unægtelig noget dramatisk ligefrem at modsætte sig noget så uambitiøst som Karen Jespersen foreløbigt eneste lovforslag inden for dette område.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 15.1.2009