Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

DF, tuneserlov, grundlov og menneskerettigheder

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I dag fejres 60-året for vedtagelsen af FN's Menneskerettighedserklæring, i hvilken anledning direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Morten Kjærum, bl.a. har udtalt:

"Today we celebrate International Human Rights Day. Sixty years have passed since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations. Looking back I think that in the European Union, despite ups and downs, we can be proud of many important advances that have made our countries a better place to live. But there is still a long way to go, as discrimination, racism, social exclusion, as well as challenges around the rights of the child, data protection or access to justice remain a reality in our societies. Especially at a time when the financial crisis is looming over our economies and societies, we must remain vigilant. Good human rights protection and a firm rule of law are the best basis for societies to prosper, and this is why we must ensure true human rights protection for all – especially in times of crisis. Protecting human rights is an obligation, not a choice."

Menneskerettighederne trues fra flere sider. Værst er det, at totalitære regimer ikke blot misbruger dem til at lægge pres på vestlige regeringer, men således også formår at fjerne fokus fra deres egen undertrykkelse, hvor menneskeretskrænkelser er reglen.

Derfor er det også afgørende, at der ikke er den mindste slinger i valsen i forhold til opbakningen til menneskerettighederne i de vestlige lande, der har forpligtet sig på dem, og hvor beskyttelsen af individet, minoriteterne og retssikkerheden i almindelighed er en afgørende del af kulturarven.

Den såkaldte tuneserlov er blot ét af flere eksempler på dansk udlændingelovgivning, der er på kant med eller overtræder menneskerettighederne, og som pudsigt nok er blevet orkanens centrum i den hjemlige politik netop på 60 års-dagen. For nylig har Justitsministeritet indskærpet, at man således på tålt ophold som minimum skal have mulighed for at besøge sin familie i weekenden, hvilket er med til at underminere hele grundlaget for og intentionen med loven (jf. indlægget: Tuneserlov og 24-års-regel skudt i sænk).

Regeringen burde naturligvis skære igennem og droppe lovforslaget i stedet for at fastholde kafkaske knopskydninger, der blot mudrer hævdvundne rettigheder. Interessant nok i den sammenhæng er det, at trods populistiske bestræbelser på en vedholdende mistænkeliggørelse af tuneseren, der står i centrum af den aktuelle strid, er der ifølge en ny meningsmåling et flertal imod at udvise terrormistænkte udlændinge, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig mod anklagerne i en retssal, ligesom der er et flertal imod at udvise personer til lande, hvor der er risiko for tortur (Jf. Amnesty International).

Absurditeten af tuneserloven er efterhånden så åbenlys, at Naser Khader nu foretager en sjælden manøvre for i det mindste at udsætte dens vedtagelse. I erkendelse af det sjuskede hastværk, hvorunder den er forsøgt presset igennem Folketinget, er nogen åbenbart kommet i tanke om, at man ifølge Grundloven kan gennemtvinge en tænkepause på 12 såkaldte søgnedage, hvis blot to femtedele af Folketingets medlemmer skriver under på det - dvs. 72 medlemmer:

Grundloven, § 41, stk. 3: »To femtedele af Folketingets medlemmer kan over for formanden begære, at tredje behandling tidligst finder sted tolv søgnedage efter forslagets vedtagelse ved anden behandling. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.«

Hvis 72 folketingsmedlemmer altså skriver under, kan den videre behandling af tuneserloven udskydes til efter nytår.

Og som om tuneserloven ikke var problemfyldt nok i forvejen, påpeger professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, Henning Koch, at lovforslaget tillige er i strid med Grundloven: »Min konklusion er, at administrationen vil handle grundlovsstridigt, hvis den udøvende magt konkret måtte følge den retsanvendelse, som lovforslagets bemærkninger giver udtryk for, at den skal.« (Politiken.dk, 10.12.2008).

I Grundloven, § 71, hedder det bl.a.: »Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. (...) Udenfor strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet i en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse.«

På denne baggrund går løsgænger Simon Ammitzbøll direkte ud og opfordrer folketingsmedlemmer fra V og K til at gå imod deres partilinje og stemme nej til tuneserloven: »De går ind med åbne øjne i et Grundlovsbrud, lovsjusk og muligt brud på menneskerrettighederne, fordi Fogh og Lene Espersen har en aftale med Dansk Folkeparti. Altså, retsstaten er en borgerlig ide, og derfor må jeg nu opfordre alle borgerlige folketingsmedlemmer til at stemme imod tuneserloven.« (Berlingske.dk, 10.12.2008).

Sjældent har menneskerettighederne og Grundloven været så centrale og splittet Folketinget så meget i en konkret sag som i denne.

Til Dansk Folkepartis fortrydelse har Anders Fogh Rasmussen allerede tilkendegivet, at tuneserloven ikke må krænke dansk og international ret, men alligevel anfægter oplysninger om grundlovsbrud tilsyneladende ikke statsministeren: »Det er min klare opfattelse, at vi er i stand til at forvalte reglerne om tålt ophold på sådan en måde, at det hverken krænker Grundloven eller internationale konventioner.« (Politiken.dk, 10.12.2008).

Karakteristisk nok er det imidlertid Dansk Folkepartis opfattelse, at menneskerettighederne simpelthen undergraver det danske samfund - eller med Pia Kjærsgaards ord fra hendes seneste ugebrev: »Og vil menneskerettigheder, som efterleves til punkt og prikke ikke i realiteten risikere at ødelægge Vesten inde fra, fordi kun den vestlige verden overholder dem, mens eksempelvis religiøse fanatikere bevidst lukrerer på dem? Vi kan se masser af eksempler på problemet her i Danmark.« (Ugebrev, 8.12.2008).

Det er den type reaktioner, som viser, at partiet ikke har fattet meget af, hvad menneskerettigheder er. Pointen er, at de er menneskerettigheder, og at lande, der efterlever dem, adskiller sig fra totalitære regimer ved netop at tildele borgere rettigheder uafhængigt af deres synspunkter. Og at det på nogen måde skulle "ødelægge" Danmark eller Vesten, at vi sikrer retssikkerheden og menneskerettighederne, f.eks. i forhold til en tuneser, som ikke er dømt for noget som helst, er topmålet af vrøvl.

Lige så misvisende er den kulørte forvrængning af substansen i den konkrete problematik, som Kjærsgaard her opruller: »Da det viste sig, at to tunesere og en dansk-marokkaner havde planlagt at myrde tegneren Kurt Westergaard, udviklede debatten sig i løbet af få timer til udelukkende at handle om de tre personers rettigheder. Hvad med Kurt Westergaards ret til sin ytringsfrihed og til at færdes frit som alle andre mennesker? At de tre fremmede menneskers rettigheder pludselig blev vigtigere end Kurt Westergaards, viser hele problemet i en nøddeskal.«

1) Der er intet, der har "vist sig" i forhold til planer om at myrde Kurt Westergaard, for noget sådant er aldrig nogen sinde dokumenteret eller bevist. 2) Der er intet, som forhindrer Kurt Westergaard i at nyde sin fulde ytringsfrihed, hvis tuneserloven ikke vedtages. 3) I alle tilfælde er Kurt Westergaard under PET's beskyttelse.

Ikke mindre absurd er den efterfølgende svada fra Kjærsgaard: »Menneskerettigheder, som tolkes slavisk, vil automatisk gøre selve nationalstaten – det at nogen er statsborgere, mens andre er gæster – til en forbrydelse i sig selv. Menneskerettigheder taget bogstaveligt, tvinger os til at vende den anden kind til, hvis nogen slår os.«

1) Menneskerettigheder er menneskerettigheder. 2) Hvordan menneskerettigheder "automatisk" gør "selve nationalstaten" til "en forbrydelse i sig selv" er en kortslutningen helt uden logik. 3) At menneskerettighederne "tvinger os til at vende den anden kind til, hvis nogen slår os," er vist så tilpas kryptisk eller komisk, at kommentarer er overflødige.

Den fuldkommen indlysende konklusion på substansen i den aktuelle diskussion om tuneserloven og menneskerettighederne, er, at der ikke er så meget som et bogstav i menneskerettighederne, der trues af hverken den pågældende tuneser eller andre udlændinge i Danmark, og at menneskerettighederne på deres side hverken truer Westergaard eller Danmark - men ene og alene står i vejen for Dansk Folkepartis menneskerettighedsundergravende politik.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 10.12.2008