Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Danmarks Nationale Front: Sabotage mod 'jødisk syge'

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det var ganske påfaldende, at S-togsnettet tilsyneladende brød sammen lige netop på strækningen København-Hillerød lørdag den 25. oktober kl. lidt i 11 og 2-3 timer frem - dermed hindredes ca. 1.500 demonstranter i at nå frem til initiativet Luk Lejren på Allerød Station. På forhånd havde man nemlig offentliggjort opfordringer til at tage samme tog mod Allerød, men demonstrationen blev forsinket et par timer, da et stort antal demonstranter strandede på stationer, hvorfra S-togene ikke længere kørte.

Allerede lørdag eftermiddag forlød det fra Banedanmark, at en ledning var blevet saboteret på lige akkurat denne strækning, og nu har Danmarks Nationale Front offentliggjort uddrag af en pressemeddelelse, hvor en gruppe tager ansvaret:

Vi har valgt at forhindre og forsinke så mange demonstranter som muligt i at nå til Sandholmlejren Lørdag 25 10 08. For at opnå dette, har vi valgt at afmontere sikkerhedsforanstaltningerne på S-tog linjen mellem Kbh. og Hillerød. Kablerne til lyssignaler og telekommunikation blev klippet over kl ca 1045. Dette resulterede i at togdriften blev standset på ubestemt tid. Aktionens målsætninger blev opfyldt. Demonstranterne måtte finde anden transport og dette lagde maksimalt pres på deres egne transportmuligheder. Selve demonstrationen blev forsinket to timer. Vi har valgt at sige fra! Nej til asyl.

Højreekstrem civil ulydighed for at forhindre eller forsinke en (anden) civil ulydigheds-aktion, vendt mod umenneskelige asylforhold?

Danmarks Nationale Front (DNF) hævder at være ubekendt med afsenderne af pressemeddelelsen, som underskriver sig Traingang, men alligevel har DNF samtidig fremstillet en Youtube-video, der ikke handler om andet end sabotagen mod DSB - i eget navn: »Danmarks Nationale Frong: Luk Lortet - send dem hjem« [NB: videoen er siden blevet fjernet. REL/2011]

DNF offentliggjorde i øvrigt tre dage før demonstrationen en artikel, der er af utvetydigt nazistisk observans, og hvori man tager afstand fra "den jødiske syge", der hævdes at være en del af initiativet 'Luk Lejren':

En gruppe individer, som lider af den særlige jødiske syge kaldet international socialisme, fører i øjeblikket en kampagne under kampråbet "Luk Lejren". Det officielle formål med kampagnen er at få lukket Sandholmlejren. (...)

Sandholmlejren fungerer som bekendt som menneskelig losseplads for den tredje verden, hvis befolkningsoverskud hér får et betalt ophold af den danske stat, inden de som oftest, med alle deres talenter for barbari og brutalitet, slippes løs på danskerne. Det eneste rationelle at gøre med denne lejr ville være at returnere dens primitive indhold og afskaffe hele det system, der har muliggjort dens nuværende funktion. (...)

Det er imidlertid interessant, at langt de fleste af kampagnens bagmænd og støtter er rene etniske danskere. At medlemmer af en art ikke blot til sidesætter et hvert hensyn til artens fremtid og overlevelse, men ligefrem aktivt arbejder for dens udslettelse, er unikt i naturen. (...)

Det eneste der på nuværende tidspunkt kan falsificere den ovenfor skildrede pessimistiske hypotese om europæerne og danskernes mulighed for overlevelse, er hvis der blandt disse kan observeres blot enkelte manifeste tegn på en fanatisk vilje til at overleve og til at hævde sin ret som medlemmer af en levedygtigt selvstændig biologisk art.

Det siger sig selv, at en sådan vilje i første omgang ville have som formål at udrydde de elementer indenfor ens egen art, der mest udtalt manifesterer sygdomstendenser. Dette bør man, som rationelt tænkende nationalsindet individ, have i mente, når man observer noget så sygeligt som kampagnen "Luk Lejren".

I forbindelse med denne sygdomsbekæmpelse ville det i øvrigt, rent hypotetisk, være særdeles fordelagtigt at holde lejren åben, efter man har hjemsendt dens nuværende indhold. Lejren ville passende kunne opbevare de sygdomsramte elementer, og den ville således få en helt ny konstruktiv funktion som en national sundhedsfremmende institution.

Det fremgår måske også af Danmarks Nationale Fronts eget debatforum, at DNF muligvis ved mere om hændelserne, end de giver udtryk i forbindelse med offentliggørelsen af pressemeddelelsen fra Traingang. Søndag den 26. oktober skriver således "Sessen" fra Århus på DNF's debatforum:

Jeg ved at nogle af vores kammerater fra Sjælland har været forbi Allerød station og uddelt lidt kærlighed til de røde da de var strandet.

"Sessens" profil-billede er DNF's logo - mon ikke det er i den samme personkreds, Traingang skal findes?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 27.10.2008