Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Røde Kors blåstempler dehumanisering

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

120 medarbejdere i Dansk Røde Kors protesterer mod en kommende demonstration og aktion mod interneringslejren Sandholm og skriver bl.a.:

- Vi er meget bekymrede over den planlagte aktion, som vi frygter, kan udvikle sig til et voldeligt sammenstød mellem politi og aktivister. Netop Asylcenter Sandholm er midlertidig hjem for mange traumatiserede flygtninge, herunder også børnefamilier. Det siger sig selv, at disse mennesker ikke vil have godt af at være vidne til den slags voldsomme episoder så tæt på deres hjem.

- Det falder os naturligvis meget for brystet at se vores arbejdsplads - og dermed os selv og vore kolleger - slået i hartkorn med racister. Noget vi finder både misforstået og urimeligt.

Politiken, 14.10.2008

For det første retter demonstrationen sig ikke mod medarbejderne, men mod organisationen Dansk Røde Kors og dens legitimering af et dehumaniserende asylsystem. Dansk Røde Kors tager sig over en kvart milliard kroner betalt af Udlændingeservice om året for at drive interneringslejre, men medarbejderne gør utvivlsomt deres yderste for at sikre den bedst tænkelige omsorg og service, som rammerne tillader.

Men det er netop rammerne, der er problemet, som de er fastlagt af regeringen og Dansk Folkeparti, og som fastholder asylansøgere i en traumatiserende uvished i årevis med et grotesk rettighedsunderskud (og som i mange tilfælde sidenhen blot ekspederer ulykkelige skæbner ud til forfølgelse).

At organisationens medarbejdere vælger at arbejde inden for en organisation, som dermed blåstempler regeringens asylpolitik, kan skyldes mange gode personlige motiver - f.eks. som nævnt trods alt at gøre det bedst muligt for asylansøgerne inden for de givne rammer. Men det er ikke foreneligt med en humanitær organisations neutralitetsprincip at drive interneringslejre, der er helt eller delvist afhængige af Dansk Folkepartis dehumaniserende diktater, og derfor bør Røde Kors hurtigst muligt indstille samarbejdet med Udlændingeservice og i stedet leve op til organisationens humanitære ånd som utvetydig kritiker af asylpolitikken og dens umenneskelige konsekvenser.

Jeg er enig i, at begrebet "racisme" er problematisk om Røde Kors, men det gør ikke organisationens ansvar for den eksisterende dehumanisering spor mindre. Som jeg tidligere har skrevet om den forestående demonstration: "Begrebet 'racisme' er problematisk her, eftersom det historisk har andre associationer og betydninger end den, der kommer til udtryk i den inhumane udlændingepolitik - men i såvel retslig som dagligsproglig forstand er begrebet i stigende grad blevet fællesbetegnelse for forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af bl.a. etnicitet og religiøsitet, og i denne specifikke betydning er det selvsagt velanbragt." (Engelbreth, 16.9.2008).

Det er forståeligt, at medarbejderne appellerer til aktivister og politi om at undgå voldelige sammenstød, og det er utvivlsomt en betingelse for manges støtte til demonstrationen mod Røde Kors den 25. oktober foran Sandholmlejren, at præmisserne herfor netop er ikke-voldelige, og at aktivisterne derfor vil opføre sig cool og professionelt og ene og alene forsøge at afmontere hegnet og kontrolmekanismerne. Det er civil ulydighed mod fysiske udtryk for en umenneskelig politik, det drejer sig om, ikke angreb på hverken politi eller medarbejdere.

Enhver kan sige sig selv, at politiet vil bestræbe sig på at forhindre dette, og det er så op til aktivisterne alene at reagere kreativt ikke-voldeligt. For sådan er spillereglerne lagt åbent frem, og intet andet kan derfor være bakket op af initiativet Luk Lejren eller deltagerne i demonstrationen, og derfor er det heller ikke hverken redeligt eller rimeligt at insinuere en voldelig dagsorden.

Men når medarbejderne fra Røde Kors udtrykker bekymring for flygtningene i lejren i forbindelse med den forestående demonstration, der foregår én dag på klare ikke-voldelige præmisser, vender de til gengæld det blinde øje til selve organisationens langt, langt større medansvar for at legitimere asylansøgeres fængselslignende forhold år efter år efter år: "Vi er meget bekymrede over den planlagte aktion, som vi frygter, kan udvikle sig til et voldeligt sammenstød mellem politi og aktivister. Netop Asylcenter Sandholm er midlertidig hjem for mange traumatiserede flygtninge, herunder også børnefamilier," skriver medarbejderne - ja, men årsagen til, at flygtningene er traumatiserede, skal netop findes i den udførte politik - og medansvaret hos den organisation, der mod betaling blåstempler den.

Deri ligger kernen i protesten mod Dansk Røde Kors.

Derfor fastholder jeg også, hvad jeg skrev om den forestående demonstration i midten af september:

Som aktionen er tænkt og planlagt i form af ikke-voldelig civil ulydighed imod en asyllejr (symbolet par excellence på statens knægtelse af det allermest trængte individ), er der tale om en forbilledlig humanistisk manifestation, hvor samvittighedsfulde mennesker kæmper for andre menneskers integritet, menneskelighed og rettigheder. Det vil næppe kalde på megen popularitet eller sympati - snarere vil både politikere og presse trække de store fordømmelser frem. Det bliver ligeledes vanskeligt at manøvrere uden fejltrin, og selv det mindste fejltrin vil blive blæst op, og aktivisterne blive tilskrevet de værste motiver.

Men hvis aktionen holdes samvittighedsfuldt inden for de rammer, den er tænkt, vil den være et betydningsfuldt udtryk for politisk aktivisme, der glimrer ved at være fuldstændig uegoistisk og et udtryk for den tiltrængte antitese til de mange, der kun kæmper for deres egne sager og egne rettigheder.

Regeringen og flertallet af politikere har længe nok accepteret og vedtaget systematiske menneskeretskrænkelser, ydmygelser og diskrimination, til trods for utallige officielle kritiske rapporter fra ind- og udland. Også derfor er det på tide at trække markante streger i sandet i form af ikke-voldelig civil ulydighed, der har medmenneskelig retfærdighed som krystalklart omdrejningspunkt og rettighedsundergravende statsovergreb og institutionel diskrimination som angrebspunkt.

Læs også: Derfor støtter jeg 'Luk Lejren'

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 14.10.2008Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 80

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 80

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 84

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 84

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/engelbreth08/e081014.php on line 84