Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Græshoppeflokken og den konservative CO2-skizofreni

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Ét af de mest påtrængende globale problemer er de menneskeskabte klimaændringer, for hvilke ikke mindst transport-sektoren er et kolossalt problem. Ikke desto mindre sværger De Konservative til nye og flere motorveje og bilbroer, der vil gøre det endnu mere attraktivt at eskalere stigningen i den i forvejen omsiggribende privatbilisme.

Og den vel nok mest ivrige privatbilisme-fundamentalist af dem alle er De Konservatives trafikordfører Henriette Kjær, som har kæmpet for en monsterbro over Kattegat, men nu i stedet har måttet kaste sin kærlighed på en bro over Lillebælt - i så fald bliver det som bekendt den tredje af slagsen.

Samtidig fastslår Energistyrelsens seneste energistatistik, at stigningen i det danske energiforbrug især skal tilskrives bilejerne, idet energiforbruget alene inden for vejtransporten er steget med 4,5 procent i 2007, og at trafikkens andel af de samlede CO2-udledninger bliver større og større - således kom 26,9 procent af det samlede CO2-udslip i 2007 fra biler, lastbiler og tog (jf. Ingeniøren).

I en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, DMU, fremgår det endvidere, at CO2-udledningen fra danske biler er steget med hele 36 procent siden 1990 (jf. Politiken.dk, 24.8.2008).

Af gode grunde har den konservative klimaminister Connie Hedegaard derfor advaret mod, at netop transportsektoren er et af de helt store problemer i forhold til CO2-udledningen: »Trafikken er vores akilleshæl. Derfor arbejder regeringen også netop nu på en strategi for, hvordan CO2-udledningen fra transportsektoren kan begrænses.« (Berlingske Tidende, 23.9.2008).

Gad vide, om de taler sammen i dét parti, eller om man bare melder ud i øst og vest for at ramme forskellige vælgergrupper?

Under lanceringen af en klimakampagne i marts 2007 sagde daværende miljøminister Connie Hedegaard ellers i en pressemeddelelse: »Vi har en moralsk forpligtelse til at tænke på dem, som kommer efter os. Vi kan ikke opføre os som en kæmpemæssig flok græshopper, der kommer og æder det hele og ikke efterlader noget til vores efterkommere. Vi er forpligtet til at handle, og det skal være nu.«

Det var dengang, og det handlede om flere energisparepærer og at skrue lidt ned for varmen derhjemme osv. - men Henriette Kjær går i den stik modsatte retning. Hun er fløjtende ligeglad med, at Hedegaard peger på trafikken som akilleshælen i forhold til CO2-udledningen, og vil hjertens gerne booste bilismen yderligere med broer her og der og allevegne. Om en ny Lillebæltsbro mellem Bogense og Juelsminde siger hun til TV2: »Der er mest fremtidsmusik i den forbindelse.«

Fremtidsmusik? Enhver ved efterhånden, at olieressourcerne er begrænsede, og at CO2-udledningen fører til uoverskuelige klimaproblemer - der er ingen anden fremtidsmusik i en stimulering af bilismen end en intensivering af den græshoppementalitet, som Hedegaard advarede imod, og som blot vil forværre problemerne, medmindre der skrues dramatisk ned for privatbilismen til fordel for den kollektive trafik, eller medmindre der forskes og investeres massivt i brændstof-alternativer til benzin.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 26.9.2008