Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Asyllejr skal lukkes med boltsakse og civil ulydighed

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Europa-Parlamentets udvalg for borgeres rettigheder og indre anliggender (LIBE) har for nylig enstemmigt vedtaget endnu en kritisk rapport om danske asylforhold. Rapporten kritiserer bl.a., at asylansøgere risikerer at tilbringe over ti år i asyllejre, at såkaldt "tålt ophold" undergraver afviste asylsøgeres vilkår urimeligt, og at PET uden videre kan diktere afvisning af asyl uden at fremlægge skyggen af bevismateriale. Rapporten er blot den seneste i en kolossal bunke af kritiske rapporter om den danske udlændingepolitik - og ligesom de øvrige vil den blive ignoreret af de ansvarlige politikere.

En række aktivister har fået nok og er ved at planlægge en aktion mod asyllejren i Sandholm, idet man bevæbnet med værktøj som knibtænger og boltsakse vil forsøge at lukke lejren den 25. oktober.

I en pressemeddelelse hedder det bl.a.:

I Sandholmlejren sidder vores medborgere uden de mest basale borgerrettigheder. De får frataget alle muligheder for at handle i deres eget liv. Forestil dig at du ikke må arbejde eller uddanne dig og at andre borgere er ansat til at kontrollere dig og sørge for at du ikke gør det. At du ikke selv bestemmer hvornår du vil spise, at du ikke selv må lave mad? Sådan er tilværelsen i Sandholmlejren. Beboerne lever under eksistensminimum og med usikkerhed og frygt for hvad der skal ske i morgen.” Udtaler Anna Bågø

”Vi mener faktisk, at den forskelsbehandling og diskriminering, som finder sted i Sandholmlejren og i danske asylsystem er udtryk for racisme. ” Udtaler Pil Christensen og fortsætter:

”Asylansøgere er jo ikke turister på gennemrejse. Mennesker flygter ikke for sjov. Det tager i gennemsnit fire år at behandle en asylansøgning. Asylansøgere er medborgere, som bor og lever her, blot uden nogen af de rettigheder og privilegier som vi andre nyder”.

Planen er, at lejrens hegn skal skæres itu, og kontrolmekanismer skal ødelægges. Ifølge Pil Christensen og Anna Bågø er tanken at mobilisere tilstrækkeligt med aktivister, der således vil drage den yderste konsekvens af et dehumaniserende system og i protest ty til ikke-voldelig civil ulydighed.

"Vi vil åbne lejren ved at lukke den. Hegnet står som et symbol på forskellen mellem dem og os," forklarer Pil Christensen (Politiken.dk, 12.9.2008). "Røde Kors er en humanitær organisation, der står for en masse positive ting. Men de er med til at legitimere en institution, som er racistisk og dehumaniserende. Røde Kors bør trække sig ud, og det her er chancen for, at Røde Kors og alle de medarbejdere, som måske ikke har specielt meget lyst til at være med, siger: Jamen okay. Vi trækker os."

For initiativtagerne er civil ulydighed en borgerpligt: "Vi ser det som en borgerpligt at handle ulydigt, når flertallet krænker en minoritets rettigheder."

Jeg ville måske snarere kalde det en samvittighedshandling, for pligter er som regel lovbundne, og her er der tale om bevidst at bryde loven, fordi det er loven, der er dehumaniserende i så udtalt grad, at de pågældende ikke længere kan acceptere det med samvittigheden i behold.

Med Luk Lejren, som aktionen er døbt, bliver Pil Christensen og Anna Bågø i realiteten initiativtagere til en ikke-voldelig modstandsbevægelse. Ikke den slags begrebsdevaluering, som Dansk Folkepartis præster, Søren Krarup og Jesper Langballe bedriver, når de iscenesætter deres parti som en "modstandsbevægelse", for Dansk Folkeparti er selv en del af magtapparatet og retter hårdkogt propaganda og rettighedsundergravende lovforslag mod minoritetsgrupper. Nej, en ikke-voldelig modstandsbevægelse i den betydning, der trækker på den historiske modstandsbevægelses ånd og således bekæmper de totalitære tendenser, der er blevet en del af magten, loven og de organisationer og institutioner, som understøtter sådanne tendenser.

På initiativets hjemmeside hedder det endvidere: "Racismen er en integreret del af vores hverdag, den udfolder sig i sproget og stempler mennesker som underkuede kvinder, voldelige uromagere og hadefulde fundamentalister. Racismen er en integreret del af arbejdsmarkedet, hvor indvandrere udfører det hårdeste og lavest betalte arbejde: Hvem gjorde rent på din arbejdsplads eller din skole her til morgen? (...) I Sandholmlejren bliver mennesker på flugt sorteret og gemt væk på afstand af resten af samfundet. Den danske asylpolitik bygger på ydmygelse og umyndiggørelse af verdens mest udsatte. Denne praksis er længe blevet accepteret. Med Luk Lejren har vi besluttet, at det skal være slut." (Luk Lejren).

Begrebet 'racisme' er problematisk her, eftersom det historisk har andre associationer og betydninger end den, der kommer til udtryk i den inhumane udlændingepolitik - men i såvel retslig som dagligsproglig forstand er begrebet i stigende grad blevet fællesbetegnelse for forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af bl.a. etnicitet og religiøsitet, og i denne specifikke betydning er det selvsagt velanbragt.

Som aktionen er tænkt og planlagt i form af ikke-voldelig civil ulydighed imod en asyllejr (symbolet par excellence på statens knægtelse af det allermest trængte individ), er der tale om en forbilledlig humanistisk manifestation, hvor samvittighedsfulde mennesker kæmper for andre menneskers integritet, menneskelighed og rettigheder. Det vil næppe kalde på megen popularitet eller sympati - snarere vil både politikere og presse trække de store fordømmelser frem. Det bliver ligeledes vanskeligt at manøvrere uden fejltrin, og selv det mindste fejltrin vil blive blæst op, og aktivisterne blive tilskrevet de værste motiver.

Men hvis aktionen holdes samvittighedsfuldt inden for de rammer, den er tænkt, vil den være et betydningsfuldt udtryk for politisk aktivisme, der glimrer ved at være fuldstændig uegoistisk og et udtryk for den tiltrængte antitese til de mange, der kun kæmper for deres egne sager og egne rettigheder.

Regeringen og flertallet af politikere har længe nok accepteret og vedtaget systematiske menneskeretskrænkelser, ydmygelser og diskrimination, til trods for utallige officielle kritiske rapporter fra ind- og udland. Også derfor er det på tide at trække markante streger i sandet i form af ikke-voldelig civil ulydighed, der har medmenneskelig retfærdighed som krystalklart omdrejningspunkt og rettighedsundergravende statsovergreb og institutionel diskrimination som angrebspunkt.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 16.9.2008