Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Fogh og Hornbech undergraver frihedsværdierne

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det udlændingepolitiske forlis, som regeringen af frygt for Dansk Folkeparti ikke vil erkende offentligt, er forlængst en realitet bag kulisserne, fremgår det af et regeringsnotat, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af.

Sagen er gået i hårdknude, og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er i fuld gang med at knække sin politiske hals på balladen. Hun er i dag en af de mest isolerede og ildesete toppolitikere, men har kun sig selv at takke for at gennemleve omtrent samme principløse transformation, som vi har været vidne til med Ny Alliances lange og pinlige devaluering til Liberal Alliance.

Engang var Ny Alliance et historisk bud på en borgerlig front mod Dansk Folkeparti, og engang var Birthe Rønn Hornbech Dansk Folkepartis største modstander i regeringspartiet Venstre. I dag er resterne af Ny Alliance reduceret til en række skalpe på Kjærsgaard & Co.'s sejrstrofæ; tilsvarende er Hornbech fanget af sin egen labyrintiske vej fra rettighedsprincipper om lighed for loven, politisk gennemskuelighed og mottoet tale er guld til rollen som historiens mest tavse minister og selveste bindingsmidlet mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

I dagens leder i Information opsummeres det, hvordan hun har manøvreret sig selv ud i en magtfuldkommen sump i den aktuelle sag:

Mandag afleverede Udlændingeservice en redegørelse til Folketingets Ombudsmand. Senere måtte forvaltningen på ordre fra ministeren sende et rettelsesblad til Ombudsmanden for at få redegørelsen til at stemme overens med den hjemmeside, hvor Udlændingeservice rådgiver udlændinge og orienterer om de danske regler. Hjemmesiden var nemlig efter diktat fra ministeriet blevet ændret dagen før, fordi der stod, at man skulle have ophold og arbejde i 'et par uger' i et andet EU-land for at være omfattet af EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er denne nye smutvej gennem de stramme danske familiesammenføringsregler, som hele sommerens debat har handlet om. Den 10. juli i år blev hjemmesiden ellers rettet, så netop de 14 dage nu stod som rettesnor for ophold i udlandet, og den retttelse var sket med Birthe Rønn Hornbechs billigelse. Det var dengang, ansvaret blev forsøgt placeret hos embedsmænd og telefonpassere i Udlændingeservice, som ikke havde hørt efter i timen.

I dag er situationen en anden, nemlig den, at Birthe Rønne Hornbech er blevet beskyldt for at vildlede eller tilbageholde oplysninger for Folketinget. Og det er en alvorlig sag, som lugter fælt af ministeransvarlighedslov, næser og rigsret. Selv om Udlændingeservice havde informeret Rønn Hornbech om de to ugers ophold som tilstrækkeligt for at være omfattet af EU's regler, så fastholdt hun over for Folketinget, at der ikke var faste retningslinjer, og at udlandsopholdets varighed beror på et skøn i den enkelte sag. Så for at få hjemmesiden hos Udlændingeservice til at stemme overnes med, hvad ministeren tidligere havde sagt til Folketinget, har hun nu beordret de rettelser, som blev indføjet i sommer, fjernet. Hvad kalder man detn slags? Magtmisbrug er vel det mest betegnende. Information, 3.9.2008

Tværnationale ægtepar er trætte af Hornbech, flere og flere i Venstres folketingsgruppe er trætte af hende, Udlændingeservice er trætte af hende, De Konservative er trætte af hende, Dansk Folkeparti har altid været trætte af hende - havde det bare været for at stå fast på sine egne principper, ville det være umuligt andet end at respektere hende stort under denne storm af modvind.

I stedet er hun desværre blevet et skoleeksempel på, hvordan det kan gå, når magten lokker og pludselig snørrer sig sammen om den sidste personlige integritet og politiske bevægelsesfrihed.

Den positive nyhed er, at det i det mindste formelt er blevet vanskeligere at forhindre elskende ægtefæller med dansk og udenlandsk baggrund at bosætte sig i Danmark, hvis de ønsker det - trods Hornbechs kreative krumspring.

Imidlertid sørger en række medier og politikere for at vende dette til en national tragedie: Tværs over et dobbelt-opslag illustrerer Jyllands-Posten f.eks. i dagens avis nyheden om regeringsnotatet med en åben grænsebom og et væld af fodspor, der strømmer ind i Danmark. "Ladeporten er stort set åben," skriver avisens journalister malerisk med den sædvanlige genbrug af en metafor, der rækker tilbage til Den Danske Forenings og Dansk Folkepartis vokabularium.

Så mekanisk overtager den almindelige presse den yderste nationalistiske fløjs begrebsverden og logik.

Og så antiindvididualistisk er tidsånden blevet, at den enkeltes integritet og kærlighed til familie og ægtefælle konstant skal fremstilles som en trussel mod nationens beståen og selvstændighed, fremfor som essentielle kerneprincipper, det er altafgørende at værne om. Det er den slags absurde hjørner, politikere har malet sig ind i, at de ikke engang kan finde ud af at tilvejebringe den begrænsning af indvandringen, de har som hovedprioritet, uden en ekstremt absurd og stærkt rettighedsundergravende kriminalisering af den enkeltes frihed til at følge sin kærlighed og bosætte sig i Danmark.

Regeringens og Jyllands-Postens udlændingepolitiske stædighed står dermed i kontrast til de vestlige frihedsværdier og den individualistiske kulturarv, der er vundet i åbent oprør mod magtfuldkomment statsformynderi og ensretning, og som man ellers gladeligt roser sig af i uforpligtende skåltaler.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 3.9.2008