Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

VK medskabere af EU-regler om familiesammenføring

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Da skandalen rullede over avisforsiderne, og det blev kendt, at ikke alene Udlændingeservice men også to Venstreministre, Rikke Hvilshøj og Birthe Rønn Hornbech, aktivt havde vildledt danske borgere i forhold til deres rettigheder vedr. familiesammenføring, var modtrækket at hvirvle så meget politisk støv op som muligt i et modangreb på EF-domstolen.

Balladen om en magtmanipulatorisk og rettighedsundergravende fremgangsmåde fra systemets side skulle effektivt fejes ind under gulvtæppet ved hjælp af store armbevægelser, der beskyldte EF-domstolen for at "politisere".

Signalet var med andre ord, at regeringen uheldigvis var blevet ufrivilligt offer for alt-andet-end-uvildige dommere langt borte i Europa, hvilket så i Dansk Folkepartis optik kunne fremstilles, som om disse åbenbart havde en særlig interesse i slå ladeporten op på vidt gab, så alverdens indvandrere kunne vælte ind over Danmarks grænser.

Selv SF's formand Villy Søvndal blev bekymret over, hvad der dog skulle ske med regeringens udlændingepolitik, og for ikke at risikere at blive taget til indtægt for skræmmebillederne, fandt han det vigtigere at gentage, at SF skam ikke ville “rotere rundt med hele verdens befolkning” end at gå til angreb på den udtalte magtmisbrug, som havde fundet sted i årevis - jf. indlægget: SF fanget i eget udlændingepolitisk spin(d).

Nu kan Ugebrevet Mandag Morgen så fremlægge sagsbaggrunden, der ikke alene tyder på, at EF-domstolen fremfor at politisere omvendt har fortolket reglerne restriktivt, men endnu mere afslørende - at det i allerhøjeste grad var Venstre og De Konservative selv, der i 2002 arbejdede hårdt på at gennemføre og udvide EU-borgernes ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område også for deres familiemedlemmers vedkommende, og uden hensyntagen til disses nationalitet:

"Ministerrådets førstebehandling af direktivet foregik under det danske EU-formandskab i 2002 – med vicestatsminister Bendt Bendtsen for bordenden. I Europa-Parlamentet var Venstres fem parlamentarikere med til at udvide borgernes rettigheder i forhold til Kommissionens oprindelige forslag. Og de danske politikere i Folketingets Europaudvalg blev i flere notater informeret om, at EU-direktivet ville gøre det nemmere at lave familiesammenføringer på tværs af grænserne og gøre det nødvendigt at justere dansk lovgivning. Danske politikere har haft mange muligheder for at bremse direktivet undervejs i den lange lovgivningsproces."

I Ugebrevets leder hedder det endvidere herom:

Vicestatsminister Bendt Bendtsen ledede som EU-formand forhandlingerne om de nye EU-regler. Venstres fem medlemmer af Europa-Parlamentet støttede meget aktivt EU-direktivet, der har som eksplicit formål at “forenkle og styrke unionsborgernes ret til fri bevægelighed og ophold” og fastslår, at “for at unionsborgere kan udøve deres ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, bør denne ret også indrømmes familiemedlemmer uanset nationalitet”.

Formålet med direktivet er kort sagt at gøre familiesammenføringer lettere. I sin seneste dom har EF-Domstolen blot stadfæstet denne politisk bestemte intention, som også den danske regering og et flertal i Folketinget har sagt ja til for flere år siden.

I den danske debat er EF-Domstolen gjort til syndebuk. Men i realiteten er den offer for politisk manipulation for åbent tæppe. Når man nærlæser Domstolens kendelse – og kortlægger de politiske forhandlinger og beslutninger i årene forinden – står det klart, at den har strakt sig til sit yderste for ikke at politisere. Dommerne har forsøgt at holde sig stramt inden for de målsætninger, som lovgiverne – herunder danske politikere – har opstillet i direktivet. I kendelsen understreger dommerne “nødvendigheden af ikke at fortolke bestemmelserne i direktivet restriktivt”.

Ugebrevet Mandag Morgen, 11.8.2008

Birthe Rønn Hornbechs spin er med andre ord optrevlet for åbent tæppe, så selv en Søren Pind kan forstå det.

Nu venter vi så på de næste annoncer fra Dansk Folkeparti, som vel vil fremstille deres regeringsvenner, Bendt Bendtsen og medsammensvorne fra Venstre og De Konservative i et dunkelt mødelokale, hvor man konspirerer for at oversvømme landet med hærskarer af udenlandske ægtefæller?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 11.8.2008