Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Sætter Røde Kors profit over asylbørns tarv?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Politiken afslører i dag, hvorledes Røde Kors fastholder asylbørn unødigt på asylcentrene i skoletiden, selv om mange flere kunne tilbringe skoletiden i normale folkeskoler frem for på interne skoler. Systemet er indrettet på en sådan måde, at Røde Kors skal betale pr. barn, der anbringes i folkeskolen, hvilket i og for sig er penge ud af organisationens kasse:

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer Røde Kors i at sende børn ud i almindelige skoler. Regeringen og Folketinget har givet et klart signal om, at de børn, der er egnede, skal ud i folkeskolen.

Indtil 2006 var det kun undtagelsesvis, at børn i Røde Kors-centre blev sendt i folkeskole. Men da Folketinget i 2006 bevilgede ekstra penge til asylcentrene, indgik Røde Kors en aftale med flere kommuner om at sende børn i folkeskole mod en betaling på 30.000-35.000 kr.

Det betyder, at hver gang Røde Kors sender et barn ud i folkeskole, bliver der færre penge til at drive Røde Kors’ egen asylskole.

»Jeg er i et dilemma. Hver gang jeg sender de bedste børn ud i folkeskolen, bliver opgaven sværere her«, siger Paul Karoff, leder af Røde Kors’ asylskole i Lynge.

Politiken, 27.6.2008

Dilemmaet lyder i og for sig reelt: Eftersom der uundgåeligt vil være børn, som ikke er klar til en almindelig folkeskole, skal der være undervisning på asylcentrene i et eller andet omfang, men hvis rigtig mange andre asylbørn tages ud af asylskolerne, eroderes det økonomiske grundlag og dermed kvaliteten af undervisningen for de asylbørn, der ikke er parate til folksekolen.

Dermed er organisationens økonomi - for ikke at sige profit - imidlertid blevet styrende for asylbørnenes tarv, og det er selvfølgelig uacceptabelt. Det må ganske enkelt være muligt at opretholde en forsvarlig undervisning for de asylbørn, som ikke kan gå i folkeskole endnu, uden at forlænge den unaturligt fastlåste asylcenter-tilværelse for børn, der kan og bør få normaliseret deres tilværelse, hvor som helst det er muligt - f.eks. ved i det mindste at komme regelmæssigt i folkeskole.

Og tallene taler ikke godt for Røde Kors: På det kommunale asylcenter i Brovst går 100 procent af børnene i folkeskole, mens det for Røde Kors' asylcentre i Jelling og på Sjælland kun er hhv. 35 og 31 procent.

Direkte adspurgt, om de børn, som organisationen fastholder i asylskolerne, slet ikke er egnet til at komme i folkeskole, svarer Paul Karoff, der er leder af asylskolen i Lynge: »Det er forkert at sige, at de ikke er egnede. De er alle sammen egnede, men vi skal have processen i gang.«

Røde Kors skal have processen i gang? Til trods for, at børnene ikke er uegnede, og til trods for, at man et andet sted i landet kan sende 100 procent af asylbørnene i folkeskolen.

»Processen« kan imidlertid vise sig at være befordret af netop at komme i folkeskolen, som næstformand for Børnerådet, Ole Kyed, påpeger: »Den grundholdning, at børnene skal ud i samfundet, er rigtig god. For børn er det meget vigtigt, at de hurtigst muligt kommer i gang med almindelige ting som uddannelse i helt almindelige miljøer. Det at være sammen med andre og blive integreret i det omgivende samfund er sundt og godt for børnene. (...) Et almindeligt barn bliver både menneskeligt og fagligt kompetent ved at være ude blandt andre almindelige børn.«

Avisen dokumenterer, at forældre til asylbørnene ofte forgæves har måttet presse på, for at få Røde Kors til at sende deres børn i folkeskolen, en iransk mor til pigen Hirad kan f.eks. berette: »Røde Kors sagde, at hvis Hirad kom i skole, så ville alle andre også have deres børn i folkeskole.«

Selvfølgelig skal hvert eneste asylbarn, der er i stand til det, ud af centrene i videst muligt omfang, og det er pinligt for Røde Kors overhovedet at acceptere dette forhold som et 'dilemma'. Organisationens økonomi kan ikke være så stram, at den er tvunget til at fastholde asylbørn i asylskoler ud over det strengt nødvendige, og at udelukke op til 70 procent af asylbørnene fra almindelig folkeskoleundervisning (og ofte - som avisen dokumenterer - under forældrenes protest) - grænser i bedste fald til respektløshed over for børnenes tarv.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 27.6.2008