Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Kjærsgaard, tyrkiske militærgeneraler og hovedtørklæder

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den politiske agurketids andedam forekommer til tider at være konstant i Danmark, hvor det evige korstog mod tørklæder ingen ende får - Dansk Folkeparti bestræber sig med stort omhu på at skamride enhver tænkelig vinkel i bestræbelserne på at forbyde dette klædestykke, der tilsyneladende er et meget farligt våben i kulturkampen. Senest er det spørgsmålet om, hvorvidt kvindelige dommere må bære hovedtørklæde, der er genstand for ophidset bestyrtelse, og dennegang både hos Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, og Socialdemokraternes retsordfører, Karen Hækkerup, er fortørnet over, at justitsminister Lene Espersen tilsyneladende har fortiet Domstolsstyrelsens beslutning om at tillade kvindelige dommere at bære tørklæder - en beslutning, som justitsministeren er blevet orienteret om fire gange siden december uden at indvie offentligheden i det, før Ritzau fandt ud af det for et par uger siden.

Med tåkrummende misbrug af den danske kulturarv skriver Pia Kjærsgaard imidlertid så følgende i et indlæg, jeg oprigtig talt vil tillade mig at kalde hysterisk:

"I arabiske lande er der desværre stadig en tendens til,at demokratiske valg fører til, at islamistisk epartier opnår majoritet fro derefter skyndsomt at afskaffe demokratiet, hvis ikke militæret eller andre kommer dem i forkøbet. Algeriet er det bedste eksempel herpå - og nu bevæger Tyrkiet sig også iden retning.

Dertil er vi jo slet ikke kommet i Danmark. Men hvis ikke vi tager tørklædernes indmarch i parlamentet og domstolene alvorligt, risikerer vi på langt sigt samme skæbne - en opblomstring af fundamentalisme og islamisme midt i Danas have." Pia Kjærsgaard (undertegnedes kursiver)
Politiken, 26.4.2008

En kvindelig dommer med et hovedtørklæde og et kvindeligt folketingsmedlem med et hovedtørklæde - i Danas have? Gisp.

Pudsigt nok er Kjærsgaards indlæg formelt en replik til Tøger Seidenfaden, der kritiserede hende for at være på det tyrkiske militærs side i et tidligere indlæg, hvor hun roste muligheden for, at tilladelsen til hovedtørklæder på tyrkiske universiteter i sidste ende kunne føre til et forbud mod regeringspartiet AKP ved den tyrkiske forfatningsdomstol. Seidenfaden skrev:

Dansk Folkeparti er et folkeligt, demokratisk og i egen forståelse stærkt anti-elitært parti, der arbejder parlamentarisk, og lægger afgørende vægt på respekt for vælgerflertal og demokrati. Dansk Folkeparti er også et parti, der vender sig kraftigt mod indvandrere i al almindelighed og muslimske indvandrere i særdeleshed. Kampen mod islam - som flere af dens ledende politikere har kaldt en "terrorbevægelse" og en "pest", snarere end en religion - er blevet en stadig hårdere markedsført mærkesag.

Men hvad er i sidste ende den stærkeste drivkraft i partiets formand? Den folkelige og demokratiske? Eller modviljen mod for ikke at sige hadet til islams symboler? Hvad sætter hun højest, hvis og når der skal vælges mellem demokrati og fremmedhad?

Ja, det giver Pia Kjærsgaard et meget klart svar på. Hun er på elitens, generalernes, nationalisternes og kupmagernes parti, bare de er imod tørklæder. Mens hun undsiger både folkeflertallet, parlamentet og demokratiet i Tyrkiet - ligesom Folketingets præsidium og domstolsstyrelsen herhjemme - fordi de er indstillet på at tolerere den enkeltes ret til at tage tørklæde på eller lade være.

Tøger Seidenfaden
Politiken, 19.4.2008

I sin replik benægter Kjærsgaard ikke denne konsekvens af sin egen position - hun svarer blot: "Siden har Tøger Seidenfaden taget mig til indtægt for, at jeg skulle holde med tyrkiske nationalister, militærgeneraler og kupmagere. Jeg holder ikke med nogen."

Kjærsgaard "konstaterer blot", skriver hun, at den tyrkiske forfatningsdomstol er sat i verden for at at håndhæve forfatningen, hvilket kan medføre en opløsning af AKP som følge af tilladelsen af muslimske hovedtørklæder på universiteterne. Men dermed bifalder hun naturligvis også et utvetydigt antidemokratisk indgreb alene på baggrund af tilladelsen til at bære hovedtørklæde.

Et informativt standpunkt at få bragt frem i lyset.

Og apropos:

I DR2's Deadline i går spurgte Clement Kjersgaard, om man kunne forestille sig, at en kvindelig muslim i Danmark, der havde uddannet sig som jurist og var nået hele vejen til en stilling som dommer, virkelig ville være at sidestille med en indoktrineret og undertrykt pige, der ikke selv havde evne og indsigt til en selvstændig holdning til at bære tørklæde eller ej - og han stillede Socialdemokraternes Karen Hækkerup det oplagte spørgsmål, som de færreste journalister har villet stille: "Hvorfor skal en muslimsk kvinde med hovedtørklæde have færre rettigheder end andre?"

Hækkerup kunne ikke svare. Sådan ville hun "ikke stille det op". Nej, vel? Men det er og bliver også det, det handler om. Det konkrete.

Og hvori består til gengæld den specifikke 'skadevirkning' af en muslimsk kvinde, der selv vælger at bære hovedtørklæde?

Det kan man ikke svare på. Kun metafysisk - det er således "signalet", der er så farligt og fører til det, Kjærsgaard kalder en islamistisk og fundamentalistisk indmarch. Intet mindre.

Nej, så hellere anerkende en tyrkisk forfatningsdomstols mulighed for direkte at kortslutte en demokratisk proces end tillade en kvindelig dommer og et folketingsmedlem at bære hovedtørklæde i Danmark, ikke sandt?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 28.4.2008