Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Forargelse over Jeppe Kofod er ude af proportioner

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Allan Hansen leverer på sin blog, Mavepusteren denne korte, men tankevækkende karakteristik af den aktuelle forargelse over den afgåede udenrigspolitiske ordfører for Socialdemokraterne, Jeppe Kofod

Ser ud som om at hvis man bryder våbenloven, racismeparagrafen eller laver dobbeltbogføring i skatteministeriet, så har man en stor fremtid for sig i dansk politik. Hvis man derimod scorer en 15-årig til et politisk arrangement så er man dømt ude af Folketinget.

Allan Hansen, 25.3.2008

Ifølge de udtalelser, der har været fremme, har Jeppe Kofod således ingenlunde brudt loven ved at være seksuelt sammen med en 15-årig pige efter et DSU-arrangement.

I Straffeloven hedder det:

§ 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Stk. 1 er vi i alle tilfælde ikke i nærheden af, og stk. 2 er heller ikke anvendelig i dette tilfælde, vurderer Gorm Toftegaard Nielsen, der er professor i strafferet ved Århus Universitet.

Der har tilsyneladende ikke været tale om et overgreb, og pigen, der ikke er under den seksuelle lavalder, har det efter presseomtalen godt.

Kofod er 19 år ældre og har muligvis udnyttet sin 'politiske autoritet' eller hvad, der nu kan tænkes at have været udslagsgivende - men det kunne jo også tænkes, at de to ganske enkelt og helt ordinært var blevet tiltrukket af hinanden en aften, og at dét så var dét? I og med at Kofod dog selv drager så hastig og dramatisk en konsekvens, kunne man naturligvis medtænke, at han næppe selv er stolt over sin egen optræden - eller udnyttelse af situationen.

Omvendt kender han jo også mekanismerne i den offentlige sladder-debat - hvis ikke han er på forkant med sagen, kan den blive endnu værre, og så er det om at gå bodsgang og håbe, at det hele går over. På et tidspunkt.

Det korte af det lange er, at det hele i værste fald vidner om dårlig dømmekraft - men næppe noget, der afviger fra, hvad der sker i talrige andre sammenhænge, hvor unge mennesker tiltrækkes af 'idoler' (hvis det er dét, der er sket). Pinligt og udspekuleret kan det være, ja - men hvis der er tale om gensidigt samtykke, ingen har lidt skade, intet lovbrud er sket, og der i øvrigt ikke er belæg for at hævde, at der er tale om noget fast 'mønster' af nogen art fra Jeppe Kofods side, hvor voldsom en 'forseelse', er der så egentlig tale om?

Hvis han vitterligt har udnyttet situationen på upassende vis, kunne han stilfærdigt have opsøgt pigen og eventuelt hendes forældre og beklage, hvad der var sket - men igen: i og med, at der ikke er tale om et overgreb, og pigen har det godt, er omfanget af denne nationale pressehistorie med kommentator-udtalelser gået helt over gevind.

Jeg vil mene, at Socialdemokraternes bornholmske kredsformand, Anette Stæhr gør ret i at afdramatisere sagen - og dens konsekvenser: "Det er utrolig beklageligt, det der er sket. Jeg kender Jeppe godt, og jeg synes, at det er en dum situation, han har bragt sig i, men han er jo en ung politiker, og har hverken kone eller børn. Han har tabt hovedet et sted, hvor der var liv og glade dage, og det er han ikke den første mand, der gør."

Men den socialdemokratiske ledelse har allerede været ude med riven og dermed yderligere fodret den sensationalistiske sladder-hunger, der er gået helt over gevind i de 'seriøse medier'.

Se og Hørs chefredaktør Henrik Qvortrup må le i sit stille sind. Her er han vant til at blive set ned på for sine slibrige sladderhistorier, og så skal der ikke andet til end dette, før samtlige medier (i det mindste online) omgående skifter til Se og Hør-gear ...

Dette er ganske enkelt ikke en tilstrækkelig betydningsfuld sag til, at det overhovedet burde komme offentligheden ved - og en eventuel ruinering af Kofods politiske karriere står ikke mål med hans manglende dømmekraft i dette ene konkrete tilfælde.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 26.3.2008